Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Proteinmetabolism Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Nikolaus Mukeba

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Proteinmetabolism Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Nikolaus Mukeba"— Presentationens avskrift:

1 Proteinmetabolism Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Nikolaus Mukeba
Peter Bilecen Osama Larossei

2 Repetition Protein: 20 olika aminosyror.
9 av dessa är essentiella aminosyror.

3 Funktioner - Tillväxt och underhåll av kroppen.
t.ex. Muskler, ben, hår, naglar… - Enzymer (Katalysatorer). - Hormoner (Signalämnen). - Transport (t.ex. Hemoglobin, lipoprotein…). - mm… Så utan protein skulle många processer i kroppen inte fungera.

4 Hur får vi fria aminosyror?
Maten t.ex. Kött, fisk, ägg, bönor, linser… Endogena (kroppens egna) proteiner t.ex. Vid muskel nedbrytning. Kan bilda nya proteiner. Kan användas som energikälla (via CSC). Kan bilda av glykos, fettsyror eller ketonkroppar via olika synteser. En generell aminosyra

5

6 Aminosyror katabolism
Transaminering - Omvandling av en aminosyra till en ketosyra. Oxidative deaminering - Oxidation av aminosyror till en ketosyra och ammoniak.

7 Transaminering Överföring av aminogrupp från aminosyra
Bildar: Glucose (Gluconegenesis) Fett syror (Biosyntes) Ketonkroppar (Ketogenesis) ATP (Energi) Deamineras eller används som den är Transaminase (Katalysator)

8 Glucose/Alanine Cykeln
Funktioner - Reglera blodsockernivå t.ex. vid träning och svält. - Generera mer ATP för muskelsammandragning. - Eliminera kväve i muskeln.

9 Kreatinkinas(CK) #enzym
colorado.edu Kreatinkinas(CK) #enzym #KreatinKinas har 3 olika isoezymer.

10 KreatinKinas har 3 olika isoezymer.
KreatinKinas(MM) finns i skelettmuskulaturen. KreatinKinas(BB) finns i hjärnan. KreatinKinas(MB) finns endast i hjärtmuskeln.

11 Kreatinfosfat + ADP ⇌ Kreatin + ATP
haroldgibbons.wordpress.com Kreatinfosfat + ADP ⇌ Kreatin + ATP Substrat fosforylering Kreatin(P) + ADP -> ATP + Kreatin Oxidativ fosforylering (P) + ADP -> ATP

12 Andra förekommande Transaminaser
themedicalbiochemistrypage.org Transaminas är ett enzym som katalyserar en typ av reaktion mellan aminosyra och alfa-keto syra. AST finns i mitokondrierna och i cytoplasman till skillnad från ALT (ALaninaminoTransferas) som endast finns i cytoplasman.

13 Vilka substrat och produkter används i reaktionerna?
glutamat + pyruvat ⇌ α-ketoglutarat + alanin ALT Oxaloacetat + glutamat ⇌ aspartat + α-ketoglutarat AST Vad är syftet med transaminering?

14 Deaminering Sker vidöverskott av aminosyror.
Aminosyran oxideras till en karboxylsyra och ammoniak. Ammoniak är giftigt och görs omedelbart till urinämne. Karboxylsyrorna som kommer från de- och transamineringen kan sedan antingen skapas om till aminosyror igen eller brytas ner.

15 Oxidativ deaminering av Glutamat
Tar bort aminogrupper från aminosyror

16 Ammoniaks metabolism Ammoniumjonerna (NH4+)
NH3 + N (från aspartat) + CO2 (från HCO3-)  Urea NH3 + H+  NH4+ som elimineras via urinen0 N elimineras normalt i form av urea. Vid svält elimineras den största delen i form av NH4+

17 Ureacykeln Sker i levern Omvandlar Ammoniak till urea
Donerar sin aminogrupp till exempelvis alfa-ketoglutarat Deamineras så att man får fritt ammoniak Inträder i ureacykeln Bildar karmofoylfosfat Urea innehåller två aminogrupper

18 Serotonin #kommer från livsnödvändiga aminosyran Tryptofan
#Tryptofan finns i mejeriprodukter, ägg, fisk och kött. #i 2 steg kan man få Serotonin från Tryptofan xray.bmc.uu.se Steg 1 – Hydroxylering (Kolväte ersätts med Hydroxylgrupp(OH)) Steg 2 – Dekarboxylering (Koldioxid går ut från reaktionen)

19 Hur bildas Adrenalin? #Tyrosins nerbrytningsprodukter är DOPA, dopamin, doradrenalin och adrenalin. Steg 1 – Tyrosin hydroxyleras och blir DOPA. Steg 2 – DOPA dekarboxyleras och blir Dopamin. Steg 3 – Dopamin hydroxyleras och blir Noradrenalin Steg 4 – Noradrenalin metyltranferas och blir Adrelanin.


Ladda ner ppt "Proteinmetabolism Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Nikolaus Mukeba"

Liknande presentationer


Google-annonser