Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att:"— Presentationens avskrift:

1 Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att:
Förstå betydelsen av kroppens olika energisystem Kunna redogöra för vad som kännetecknar de olika energisystemen: - hur samarbetar de? - deras kapacitet/effekt? - hur påverkas energisystemen av aktivitetens intensitet/varaktighet ? Redogöra för sambandet mellan dessa energigivande processer och de krav som din idrott ställer på dig 1

2 Kroppen behöver energi för att överleva
Vi är uppbyggda av celler Celler behövs för: - andning - näringsupptag - tillväxt - förökning Oavsett aktivitet behöver kroppens celler energi för att överleva/fungera Vissa celler ansvarar för rörelse, vissa för syretransport osv. Celler med likartade funktioner bildar vävnader: - nervvävnad - muskelvävnad Olika vävnader bildar därmed olika organ/organsystem: - hjärta - lunga - etc. Våra celler behöver energi - hela tiden… 2

3 Energin som vår kropp/muskler/våra Celler behöver för överlevnad kommer från …
ATP Adenosintrifosfat 3

4 …kan återbildas på olika sätt
ATP Adenosintrifosfat …finns i extremt små mängder i kroppen, för att vi ska överleva måste ATP hela tiden återbildas ATP Adenosintrifosfat …kan återbildas på olika sätt 4

5 Energigivande system – ett praktiskt exempel
Det verkar som det finns en Magisk Gräns? Förslag: Ta med en väska, säck eller liknande. För att få dig att börja reflektera över hur kroppens energisystem fungerar följer här ett exempel (testa): Ta en tom ryggsäck – gör en bicepscurl, stanna då handen befinner sig vågrätt med marken, dvs. ”den jobbigaste delen i rörelsen” – i den positionen kan du troligtvis stå dygn framåt. Upprepa rörelsen – men nu ökar du tyngden lite, lite grann – känslan ska vara lite tyngre än innan men fortfarande väldigt, väldigt lätt. Då tyngden ökar successivt kommer du till slut komma till en punkt då tiden för att bibehålla den korrekta positionen minskar dramatiskt – och detta sker endast genom några få kg skillnad … ”Den magiska gränsen” har då passerats vilket innebär att det anaeroba energisystemet då ansvarar för den huvudsakliga produktionen av ATP. 5

6 ATP & Återbildning sker genom.. Adenosintrifosfat AEROBA PROCESSER
= SYREBEROENDE AEROBA /SYREBEROENDE ENERGISYSTEM ANAEROBA PROCESSER = ICKE-SYREBEROENDE ANAEROBA /ICKE-SYREBEROENDE ENERGISYSTEM & 6

7 Energisystemen har olika karaktär…
Aerob: Syreberoende Energisystem Förklaring Bilder: Bilarna är tänkt att illustrera energisystemens olika karaktärer då elbilen med det stora batteriet kan åka i 50 km/h hela vägen till Linköping utan att laddas medan Ferrarin med sin 5 liters bensintank kan köra i hela 200 km/h men tar sig endast till Arlanda. Elbilen har således låg effekt men hög kapacitet, Ferrarin har hög effekt men låg kapacitet. Viktigt att poängtera är att de två energigivande systemen samarbetar med varandra och att inget ensamt bidrar till den totala energileveransen, vilket av de två som står för den huvudsakliga energileveransen beror främst på hur länge en aktivitet pågår och i vilken intensitet den genomförs. Anaerob: Icke Syreberoende Energisystem 7

8 Aeroba energisystemet Vårt livsnödvändiga energisystem
Aeroba Energisystemet används hela tiden och i huvudsak när vi: Sover, vilar, går, joggar etc. Aeroba Energisystemet: Har en enorm kapacitet - bilen/batteriet tar oss hela vägen till ”Långtbortistan” - på en laddning! Dess Effekt är relativt låg - dvs. hastigheten på bilen är tyvärr låg Aerob: Syreberoende 8

9 Aeroba energisystemet Förbränner Näringsämnen
När ATP återbildats, bildas också - restprodukter i form av vatten, värme och koldioxid vilket försvinner vid utandning Kolhydrater ATP Adenosintrifosfat Fett Protein Vad behövs för att en ELD ska brinna? …syre… 9

10 Anaeroba Energisystemet – delas in i två delar
Anaeroba energisystemet används hela tiden och i huvudsak när du: Springer snabbt, hoppar högt, utför ett mycket ansträngande arbete, kampsituationer etc. Anaeroba Energisystemet: Har låg kapacitet - bilen/batteriet tar oss till Långtbortistan men vi måste stanna och tanka (vila) ca ggr på vägen Har mycket hög effekt - hastigheten mellan tankningarna håller 200 km/h Anaerob: Icke syreberoende Energisystem

11 Del 1: Anaeroba Alactacida Energisystemet ”Kroppens Supersnabba Energisystem!
ATP Adenosintrifosfat Anaeroba Alactacida Energisystemet används i huvudsak: Inledande sekunderna vid maximalt arbete ATP finns tillgängligt direkt i muskulaturen Kreatinfosfat (CrP) finns också tillgängligt i muskulaturen vilket är kroppens absoluta raketbränsle Nedbrytning av ATP & CrP räcker till 6-11 sek maximalt arbete CRP Kreatinfosfat 11

12 Vi får ATP snabbt men får betala med…
Del 2: Anaeroba Lactacida Energisystemet Spjälkar Kolhydrater – ett snabbare sätt än Förbränning ATP Adenosintrifosfat Vi får ATP snabbt men får betala med… Återbildar ATP snabbt SPJÄLKAR MJÖLKSYRA Kolhydrater När ATP återbildats, bildas också mjölksyra och andra surhetsrelaterade produkter vilket försämrar muskelfunktionen Fett Protein 12

13 Energisystemens samarbete
Inget av de energivande systemen ansvarar ensamt för den totala energileveransen Beroende på aktivitetens intensitet (sömn eller maximalt sprintarbete) kommer olika energisystem ansvara för den huvudsakliga energileveransen Bilden visar hur energisystemen samarbetar vid maximalt arbete - Tänk att du ska springa (maximalt) efter bussen som går om 5 min 13

14 Fördelning av Energiomsättning genom Aeroba/Anaeroba processer
Varje idrott har sin speciella karaktär De aeroba – anaeroba kraven skiljer sig åt mellan idrotter Om Du vet vilka krav aeroba/anaeroba krav din idrott ställer – vet du också hur du ska träna Bilden visar energifördelningen mellan aeroba respektive anaeroba processer under olika tävlingsdistanser/löpning Ju längre arbetstid desto mer återbildning av ATP sker genom aeroba processer 100 % Andelen energi från aeroba processer Andelen energi från anaeroba processer 50 % 10 % 5000 m 100 m 10,000 m Löpdistans, meter 14

15 Quiz Med Aerob menas: 1. Icke syreberoende X. Syreberoende 2. Med tillgång till mjölksyra Ange benämningen för den energirika förening som hela tiden måste återbildas för att vi ska kunna leva: 1. AKP X. ATP SOK Med Anaerob menas: 1. Syreberoende X. Icke syreberoende 2. Trötthet Mjölksyra är: 1. Basiskt X. Surt 2. Fett Det Aeroba energisystemet: 1. Spjälkar Näringsämnen X. Förbränner Näringsämnen 2. Producerar Näringsämnen Det Anaeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög kapacitet X. Mycket Hög effekt 2. Mycket Låg effekt Det Aeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög effekt X. Mycket Hög Kapacitet 2. Mycket Låg kapacitet Vid återbildning av ATP genom Aeroba energigivande system bildas b la. följande restprodukt: 1. Mjölksyra X. ATP 2. Koldioxid 15

16 Quiz - svar Med Aerob menas:
1. Icke syreberoende X. Syreberoende 2. Med tillgång till mjölksyra Ange benämningen för den energirika förening som hela tiden måste återbildas för att vi ska kunna leva: 1. AKP X. ATP SOK Med Anaerob menas: 1. Syreberoende X. Icke syreberoende 2. Trötthet Mjölksyra är: 1. Basiskt X. Surt 2. Fett Det Aeroba energisystemet: 1. Spjälkar Näringsämnen X. Förbränner Näringsämnen 2. Producerar Näringsämnen Det Anaeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög kapacitet X. Mycket Hög effekt 2. Mycket Låg effekt Det Aeroba energisystemet har: 1. Mycket Hög effekt X. Mycket Hög Kapacitet 2. Mycket Låg kapacitet Vid återbildning av ATP genom Aeroba energigivande system bildas b la. följande restprodukt: 1. Mjölksyra X. ATP 2. Koldioxid 16


Ladda ner ppt "Syfte & Mål Den här presentationen ska hjälpa dig att:"

Liknande presentationer


Google-annonser