Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s. k

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s. k"— Presentationens avskrift:

1 För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s. k
För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s.k. SITHS-kort. SITHS är en nationell lösning för säker it i hälso- och sjukvården. SITHS bygger på att anställda inom vård och omsorg har personliga elektroniska id-kort där elektroniska vårdcertifikat (HCC) finns lagrade.

2 När användaren loggat in med hjälp av sitt Siths-kort och kod på datorn kan de nå SVPL-tjänsten via en webbläsare

3 Alla som har ett Siths-kort kan komma åt SVPL-tjänsten
Alla som har ett Siths-kort kan komma åt SVPL-tjänsten. Dock ges endast de som har specifika SVPL-roller i HSA katalogen möjlighet att se översikten, läsa eller ändra i ärenden. HSA-id o, ou, paTitleCode, cn, etc.

4 SVPL HSA attribut för användare
Namn Beskrivning Exempel HSAID Identitetens HSA ID ”SE ” commonName Fullständigt namn ”Karin X Jönsson Petersson” orgNo Tillhörande organisationnr ” ” paTitleCode Identitetens befattningskod ”206017” paTitleName Identitetens befattning ” Sjuksköterska, medicin/kirurgi” givenName Tilltalsnamn ”Karin” Surname Efternamn ” Jönson Petersson” Initials Initial "X" telephoneNumber Telefonnummer ” ” hsaTelephoneNumber Tjänstetelefon ” ” hsaSwitchboardNumber Publik växel ” ” facsimileTelephoneNumber Fax nr ” ” Mail adress

5 SVPL HSA attribut för enhet
Namn Beskrivning Exempel HSAID Identitetens HSA ID. ”SE ” organizationalUnitName Enhetens organisationsnamn “hemsjukvård” Orgno Enhetens Orgnr Är normalt samma som kommunens orgno telephoneNumber Telefonnummer ” ” hsaTelephoneNumber Tjänstetelefon ” ” hsaSwitchboardNumber Publik växel ” ” facsimileTelephoneNumber Fax nr ” ” dn Sökväg i LDAP-trädet SKAPAS BASERAD PÅ STRUKTUREN I HSAKATALOGEN.

6 Roller som kan arbeta i SVPL Alla rollerna kan läsa och skriva i ett ärende men alla kan inte kvittera och justera (se nästa bild). Verksamhetschef Enhetschef Läkare Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Undersköterska Sekreterare Psykolog Kurator Skötare Biståndsbedömare Socialsekreterare Vårdare Vårdbiträde

7 Konfiguration Verksamheten kan själv bestämma vilka roller som ska vara aktiva samt vilka meddelanden de får kvittera respektive justera i den samordnade vårdplaneringen. Detta sker under administrationsfliken som endast administratörer har behörighet till.

8 Användaren inloggad

9 Genom att klicka på symbolen
för enhetsväljaren kan användaren byta avdelning/ sjukhus/boende/etc. inom den egna organisationen.

10 Bilden nedan visar deltagarlistan för
det specifika ärendet. Till höger visas deltagarlistan i expanderat läge. Det är möjligt att göra en ansvarsöverflyttning ärendet inom och mellan organisationer. Önskas ytterligare deltagare så kan man lägga till dem i deltagarlistan.

11 Skapa ett ärende

12 Folkbokföringsadress
Personnumret matchas mot PASiS som förser SVPL med patientens folkbokföringsadress samt vilken kommun denna tillhör. XXXX PASiS SVPL Folkbokföringsadress

13 Det sker samtidigt en slagning i Lissy som ser var patienten är listad och förser SVPL med rätt vårdcentral. XXXX Lissy SVPL Vårdcentral

14 Skapat ärende PASiS LISSY Kommunkod

15

16 Med hjälp av regelmotorn i SVPL
kan ärenden styras automatiskt till rätt deltagare/vårdgivare i processen. T.ex. kan en regel vara att alla ärenden för patienter < 65 år med automatik sorteras till en specifik handläggare.

17


Ladda ner ppt "För att användaren skall komma åt IT-stödet SVPL måste de ha ett s. k"

Liknande presentationer


Google-annonser