Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultatredovisning Primärvården våren 2010 Västra Götalandsregionen Susanne Tedsjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultatredovisning Primärvården våren 2010 Västra Götalandsregionen Susanne Tedsjö."— Presentationens avskrift:

1 Resultatredovisning Primärvården våren 2010 Västra Götalandsregionen Susanne Tedsjö

2 Vårens mätning genomfördes i VGR på 201 vårdcentraler. 116 offentliga och 85 privata vårdcentraler i VG Primärvård i februari. Urvalsperiod 4 veckor, vecka 5-8 (februari 2010) Omfattar patienter som besökt läkare på medverkande enheter, även barn då enkäten gått till vårdnadshavare. Urval

3 Svarsfrekvens fördelning

4 Svarsfrekvens uppdelad på kön och ålder

5 Svarsfrekvenser SvarsfrekvensVGR Totalt56 % Män51,8% Kvinnor58,8% Barn (målsman)42 %

6 Antal svarande på webben har ökat SpråkVGR Svenska1452 Arabiska48 Engelska27 Farsi23 Spanska7 Finska5 Franska2 Bosniska1 VGR Andel av svar via webb 7 % (5,6 %-09) Svar på annat språk Under 1 %

7 Resultatet redovisas så här Patientupplevd kvalitet -Ett sammanfattande mått, viktat positiva svar, andelen positiva -Max 100, minimum 0 SvarsalternativAndel svarViktPatientupplevd kvalitet Utmärkt35 %1,035 Mycket bra25 %0,7519 Bra20 %0,5010 Någorlunda15 %0,254 Dåligt 5 %0,00 68

8 Patientupplevda kvaliteten har förbättrats

9

10 Spridning 8 publika indikatorerna

11 Privata offentliga vårdgivare

12 Resultat alla frågor per HSN

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Resultaten via webben Vårdcentralen får tillgång till materialet genom att logga in på följande webbsida: www.indikator.org/kundloginwww.indikator.org/kundlogin Publik webb för patienter och allmänheten www.indikator.org/publik visar resultat som går att jämföra 8 frågor per vårdcentral i din kommun.www.indikator.org/publik

24 Signifikans bakgrundsdata Personer med kortare utb. svarar i större utsträckning än andra att de skulle rekommendera mottagningen till andra. Män är över lag mer positiva och skulle i större utsträckning än förväntat rekommendera besökt mottagning. Personer med svenskt modersmål är mer benägna att rekommendera besökt mottagning. Signifikanta skillnader finns även för motsatsen, personer med annat modersmål än svenska är mindre benägna att rekommendera besökt mottagning.


Ladda ner ppt "Resultatredovisning Primärvården våren 2010 Västra Götalandsregionen Susanne Tedsjö."

Liknande presentationer


Google-annonser