Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1

2 Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

3 Presentation Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga

4 Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter. De medarbetare som har egen dator och där mail bedömts vara bästa metod har fått ett mail med en länk till enkäten. Övriga har fått ett kuvert innehållande informationsbrev, enkät och svarskuvert. Enkäten har även översatts till finska. Totalt besvarades undersökningen av 659 personer motsvarande en svarsfrekvens av 77 procent. För Socialförvaltningen besvarades undersökningen av 291 personer motsvarande en svarsfrekvens av 75 procent. Öppna svar redovisas som oredigerad text i Word för Haparanda Stad totalt. Undersökningen genomfördes veckorna 40-43, 2012. Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB Peter Linsér 070-697 85 05

5 Förklaringar Resultatet i diagrammen baseras på de som avgivit ett ”betyg” på skalan. De som besvarat ett påstående med ”vet ej” redovisas inte i diagrammen. Diagrammen visar andelen som avgivit ett visst svar på varje fråga. Endast de avdelningar/enheter där minst 5 personer har besvarat enkäten redovisas i egen rapport. Övriga ingår i närmast överordnad organisatoriska redovisningsenhet. Detta krav gäller även för frågorna om utvecklings/medarbetarsamtal samt lönesamtal. Frågan om trakasserier, våld, hot och mobbing redovisas endast för Haparanda stad totalt. Detsamma gäller nedbrytningar på olika bakgrundsvariabler såsom kön, anställningstid etc. vilket redovisas som tabeller i Excel.

6 Förklaring av NöjdMedarbetarIndex (NMI) NMI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: 1.Gör en helhetsbedömning av ditt arbete och dina arbetsförhållanden. Hur nöjd är du med din nuvarande arbetssituation? Skala: Inte alls nöjd - I allra högsta grad nöjd 2.Hur väl motsvarade din nuvarande arbetssituation dina förväntningar på arbete och arbetsförhållanden? Skala: Inte alls - I allra högsta grad 3.Föreställ dig ideala arbetsförhållanden. Hur nära eller långt ifrån sådana perfekta arbetsförhållanden är din nuvarande arbetssituation? Skala: Långt ifrån-Mycket nära Betygen för de tre frågorna har indexerats 0-100 (Svarsskalan 1-10 har gjorts om till 0-100) och ett medelvärde har beräknats för de tre frågorna.

7 Resultat NöjdMedarbetarIndex (NMI)

8

9

10 Resultat Index per frågeområde

11

12 Resultat per fråga

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


Ladda ner ppt "Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser