Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hushållstorleksutredningen, tester Pirjo Svedberg MMS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hushållstorleksutredningen, tester Pirjo Svedberg MMS."— Presentationens avskrift:

1 Hushållstorleksutredningen, tester Pirjo Svedberg MMS

2 Föreslagen modell, fördelar och nackdelar Fördelar ny modell:  Aktuell hushållstorlek används.  Alla hushåll räknas och inte bara TV-hushåll  Det ger lite större individuniversum  Utbildningsnivå ersätts av LKF i Hushållsviktningen.  Bostadstyp och hushållstorlek byter källa. Nackdelar gammal modell  Det är vanligare idag med singelhushåll vilket gör att HH-storleken minskar rejält.  TV-befolkningen istället för hela befolkningen  Många variabler att vikta på ger högre risk för att vikta in skevheter i materialet. Framför allt:  FOB90 är obsolet. Mycket har hänt på 17 år.

3 Ny föreslagen modell  Hushåll  Hushållsuniversum = Individuniversum / medelhushållsstorlek  Rimvägning på:  Hushållsstorlek (från Hushållens ekonomi (HEK))  Bostadstyp (från Boende, byggande och bebyggelse från SCB)  LKF (nya koefficienter från SCB)  Individer  Individuniversum = SCB Individuniversum  Förvägning till hushållsvikt  Rimvägning på:  Ålder  Kön  LKF

4 Nuvarande modell  Hushåll  Hushållsuniv = Individuniv. / medel HH (FOB90) – Andel utan TV  Förvägning på hushållsstorlek (1/hushållsstorlek)  Rimvägning på:  Utbildningsnivå (FOB90)  Hushållsstorlek (FOB90)  Bostadstyp (FOB90)  Satellit/Mark (MMS, Individer)  Digital/Analog (MMS, Individer)  Individer  Individuniversum = TV Hushåll x medelhushållsstorlek TV Hushåll (PUB)  Förvägning till hushållsvikt  Cellvägning per:  Ålder  Kön  Utbildning  Rimvägning på:  Cellmatrisen ovan  LKF (Uppdateras årligen)

5 Uttalanden från extern expertis MMS har förutom Tabell&Forms rekommendationer tagit in externa synpunkter från Statisticon i Uppsala och Statistikkonsulterna i Göteborg för att granska huruvida de nya viktningsmetoderna är rimliga och kontrollera om det finns alternativa källor för hushållstorlekar. Både Statisticon och Statistikkonsulterna instämmer att den föreslagna metoden är rimlig och relevant samt att viktningsbaserna kommer från de bästa källorna.

6 Tester – effekter på tittandet  Följande analyser är en jämförelse mellan:  Tittandet enligt dagens rekryterings- och viktmodell  Tittandets effekter av den nya modellen för beräkning av hushållsstorlek  Testperiod: 19-25 mars 2007  Testerna i denna rapport innehåller jämförelser mellan dessa båda metoder.

7 Test 1: Genomsnittligt tittande på kanaler

8 Test 2: Share per kanal

9 Test 3: Genomsnittligt tittande dagtid kl 12-16

10 Test 4: Genomsnittligt tittande kväll kl 18-21

11 Test 5: jmf total-tv-tittandet

12 Summering av testerna Testerna visar på förvånansvärt god samstämmighet mellan de båda metoderna vad gäller tittandet. Alla de tester som genomförts visar på samma nivå som idag eller lite högre tittande med den nya beräkningen av hushållsstorlek. Vi har inte funnit några skillnader större eller mindre än en tiondels procent.

13 MMS rekommendation  Viktningen ändras vilket leder till mer rättvisande universumtal som bättre förklarar hur befolkningen är sammansatt idag, och inte för 17 år sedan.  Vi lämnar TV-befolkningen för totala befolkningen.  Tittandet påverkas endast i liten utsträckning så MMS rekommenderar att vi går över till den nya viktningen i samband med att kommande basundersökning redovisas. Har du input eller frågor? maila pirjo@mms.se


Ladda ner ppt "Hushållstorleksutredningen, tester Pirjo Svedberg MMS."

Liknande presentationer


Google-annonser