Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap. 9 Robbins m.m. Terese Stenfors-Hayes

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap. 9 Robbins m.m. Terese Stenfors-Hayes"— Presentationens avskrift:

1 Kap. 9 Robbins m.m. Terese Stenfors-Hayes terese@fc.dsv.su.se
Kommunikation Kap. 9 Robbins m.m. Terese Stenfors-Hayes

2 Kommunikationens funktion i gruppen
Kontroll Motivation Känslouttryck Information

3 Kommunikationsprocessen

4 Tre sätt att kommunicera
Muntlig Skriftlig Icke-verbal Intonation Röstläge Kläder Hållning Ansiktsuttryck Etc…

5 Informationens ”fyllighet” i olika kanaler

6 Barriärer för effektiv kommunikation
Filtrering Selektiv mottagning Information overload Genusskillnader Känslor Vi försöker tolka varandra Vi trixar med informationen vi får utifrån vår tolkning Vi kan inte förstå hur det är att inte förstå Vi tror andra kan läsa våra tankar Språk (t ex semantiska problem)

7 Semantiska problem "--and that shows that there are three hundred and sixty-four days when you might get un-birthday presents--" "Certainly," said Alice. "And only one for birthday presents, you know. There's glory for you!" "I don't know what you mean by 'glory,'" Alice said. Humpty Dumpty smiled contemptuously. "Of course you don't--till I tell you. I meant, 'there's a nice knock-down argument for you!'" "But 'glory' doesn't mean 'a nice knock-down argument,'" Alice objected. "When I use a word," Humpty Dumpty said, in a rather scornful tone, "it means just what I choose it to mean--neither more nor less." "The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different things." "The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master--that's all." (Through the Looking-Glass, by Lewis Carroll)

8 Semantiska problem Tidigare erfarenheter Nya erfarenheter Miljön
Omständigheterna Indirect speech acts Kultur Hög eller låg kontext

9 Intonationens betydelse för betydelsen

10 Organisatorisk kommunikation
Formella och informella nätverk

11 Olika former av kommunikation
Synkron Samma tid, samma plats Samma tid, olika plats Asynkron Olika tid, samma plats Olika tid, olika plats

12 Lyssna Tre bra sätt: Kritiskt Sympatiskt Kreativt
Lyssna helst också aktivt

13 Aktivt lyssnande Man kan lyssna på flera olika nivåer
Lyssnande handlar inte om att ifrågasätta, betvivla, omforma eller komma med lösningar Genom aktivt lyssnande kan man locka fram kunskap ur människor Aktivt lyssnande gör att man minns mycket bättre Aktivt lyssnande motiverar talaren att berätta mer

14 Övning I par: En person berättar:
Vad skulle jag göra om jag vann fem miljoner kronor Den andra personen är en riktigt dålig lyssnare.

15 Så lyssnar man Titta på kroppsspråket, lyssna på rösten
Titta efter icke-verbala budskap Visa att du försöker förstå Visa intresse genom att använda småord Få talaren att känna sig speciell Ögonkontakt Jämför inte med liknande situationer som du har upplevt Omformulera och sammanfatta Empati inte sympati Testa spegling

16 Övning I par: En person berättar: Den andra personen lyssnar aktivt
Vad jag vill jobba med efter examen Den andra personen lyssnar aktivt

17 Ställa frågor Frågetyper: Bra frågeställare: Öppna Slutna Ledande
Attack Bra frågeställare: Förhör inte Ställer en fråga i taget Ställer enkla frågor som ej måste förklaras Ställer mest öppna frågor Frågar inte sånt du redan vet svaret på

18 Vad händer vid aktivt lyssnande?
Vid aktivt lyssnande får talaren avsluta sin tankebana, känner sig bekräftad, hörd och förstådd Lyssnaren återberättar så att talaren får chans att korrigera och komplettera Leder till respekt som leder till öppenhet och resultat Man minns

19 Feedback Fokusera på ett specifikt beteende och en konsekvens
Kommentera arbetsinsatser snarare än personlighet Kommentera det som går att förändra Kontrollera förståelse ”Jag”-budskap Ta ansvar istället för att attackera Specifikt och så tolkningsfritt som möjligt Vid rätt tidpunkt och lagom ofta Ju närmare händelsen desto bättre Utifrån mottagarens mål

20 Övning I par: En person berättar
Den andra personen lyssnar aktivt och använder omformuleringar, sammanfattningar och öppna frågor. Talaren ger lyssnaren feedback Byt roller

21 Övning I par: En person berättar
Den andre lyssnar intresserat, men säger ytterst lite Lyssnaren ger talaren feedback på kroppsspråket


Ladda ner ppt "Kap. 9 Robbins m.m. Terese Stenfors-Hayes"

Liknande presentationer


Google-annonser