Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning från Idrottsenkäten 2009 Totalt 344 svarande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning från Idrottsenkäten 2009 Totalt 344 svarande."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning från Idrottsenkäten 2009 Totalt 344 svarande

2 INLEDANDE FRÅGOR

3 Kön & Ålder

4 Hcp & Antal år som medlem

5 FRÅGOR OM GOLF

6 Motivation till golf Urval av kommentarer: Samtliga alternativ, trevlig sommarsyssla, vara ute i luften, etc

7 Arrangerade aktiviteter Urval av kom- mentarer om varför ej deltagit: Tidsbrist, inte intresserad, kan redan, gör hellre individuellt, roligare att spela golf, etc

8 Arrangerade aktiviteter

9 Utveckla sin golf

10 FRÅGOR OM TÄVLINGAR

11 Antal tävlingar

12 Motivation till tävling

13 Pris för tävling

14 Satsa på vad gäller tävling

15 Urval av kommentarer om tävling Kortare tävlingar 9 hål !? Prisbordet är i regel uruselt Generellt så har vi fastnat i gamla former kring tävlingarna. Det behövs ett förnyande - både kring tävlingsformer, prisbord, målgrupper. Matchstegar igen. Partävling i olika form över mer än en dag. "Satsa på mera rikstäckande tävlingar såsom; Aktieslaget, Golresan On Tour, Golf Digest Viasat Golf Trophy, Volvo Amateur Masters, Best Western Open, Audi Quattro Cup.” Jag vill ha tävling för oss på runt 33-36 så vi är på samma nivå. Jag är mycket missnöjd med att SISTA anmälningstid ligger för tidigt. Bra med generationstävlingar. Ett bra sätt att skola in nya yngre spelare och få med föräldrar. Tror framförallt på att det skall finnas ett antal fasta starttider för onsdax tex 08.00-08.30 och 14.00- 14.50

16 FRÅGOR OM BANAN

17 Markering av banan & Avståndsmätare

18 Förslaget om tre tees

19 Omdirigering av banan

20 Urval av kommentarer om banan Röd bana är kanske eg. för lång, men det borde vara större skillnad mellan gul och röd, iallafall på vissa hål. Tycker att så gott som alla resurser ska läggas på att förbättra fairways och fysiska miljön på banan så den upplevs som så trevlig som möjligt. Passar 10 som inledning hål. Blir det verkligen bra flyt på banan. Det vore trevligt med en målad hålbeskrivning vid tee på varje hål. Bättre dränering är mycket viktigare är flera tees. Det är viktigt att klubben inte fastnar i "det duger som det är" utan utvecklar banan så att den passar nästa generationsbehov. Jag önskar att vi lyckats genomföra "masterplanen" för att få bättre greener men nu är det som det är. En tanke är att man ger namn åt hålen, precis som på de större banorna ute i världen. Det är väl inte helt fel om de får namn med lite göteborgsk eller Chalmeristisk humor.

21 ÖVRIGA FRÅGOR

22 Kategorigolf

23 Seriespels lag

24 Frivilliga krafter

25 Urval av övriga kommentarer Håll i slantarna så vi får en stabil ekonomi Jag tycker klubben bör söka samarbete m andra klubbar i Göteborg för att öka värdet i medlemskapet!! Starta klubbvärds-verksamhet. Det skulle säkert uppskattas av greeenfee-gäster Jag ser fram emot en högre kvalitet och kvantitet i golfshopen! Förbättra range och övningsområden runt klubbhuset. Satsa på familjeaktiviteter. Golf behöver gå från elittänk (tävlingar) till socialtänk (familj o vänner). Min djupa tacksamhet till alla kommittemedlemmar och anställda, som lotsade klubben genom rekonstruktionen. Jag vill framhålla att i Martin har CHGK en mycket duktig och trevlig pro. Samma omdömme gäller för personalen i receptionen.

26 Tack till alla som deltog i enkäten


Ladda ner ppt "Sammanställning från Idrottsenkäten 2009 Totalt 344 svarande."

Liknande presentationer


Google-annonser