Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtpolitiska utmaningar på längre sikt: Globalisering - Växande marknader och nya möjligheter - Ökande konkurrens och snabbare strukturomvandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtpolitiska utmaningar på längre sikt: Globalisering - Växande marknader och nya möjligheter - Ökande konkurrens och snabbare strukturomvandling."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillväxtpolitiska utmaningar på längre sikt: Globalisering - Växande marknader och nya möjligheter - Ökande konkurrens och snabbare strukturomvandling Demografiska utvecklingen - Behov av att utveckla effektivare välfärdslösningar - Hur klara effektivitet/kvalité med en acceptabel geografisk tillgänglighet? Globala miljöhot - Behov av alternativa transporttekniska lösningar - Hur kombinera en gles bebyggelsestruktur med en ökad användning av kollektiva transporter?

3 Förändring av antal sysselsatta och nominell lönesumma per sysselsatt år 1996–2006

4 BRP och lönesummetillväxt i regionfamiljer år 1996-2005

5 Lönesummetillväxt i regionfamiljer år 2005-2006

6

7

8 Förändring av antalet personer i arbetsför ålder (20-64 år) år 1996-2006

9 Andel sysselsatta män och kvinnor (20-64 år) år 1996 och 2005.

10 Antal invånare per årsklass i Norrbotten år 1987 och 2007

11 Andel invånare per årsklass i Norrbotten och riket år 2007, andelar i promille

12 Andel av befolkningen per åldersgrupp i Norrbottens kommuner år 2007, andelar i procent.

13 Flyttnetto per årsklass för Norrbotten år 2007, antal personer

14 Befolkningsförändringar i Norrbottens FA- regioner år 2006-2007.

15 Andel av arbetskraften (20-64 år) med en minst treårig eftergymnasial utbildning

16 Överrepresenterade yrken inom olika regiontyper StorstadsregionerMindre- och små regioner Fysiker och kemister (81%)Skogsbrukare (44 %) Dataspecialister (71 %)Processoperatörer i stål- Civilingenjörer (66 %)och metallverk (38 %) Företagsekonomer (68 %)Maskinförare (30 %) Resevärdar (76 %)Djuruppfödare och djur- Samhälls- och språkvetare (73 %)skötare (25 %) Jurister (71 %) Totalt (49%)Totalt (14 %)

17 Andelen etablerade på arbetsmarknaden år 2005 av examinerade läsåret 2003/04 per högskola. Högskola Andel etablerade Karolinska institutet87,3 Blekinge tekniska högskola68,5 Chalmers tekniska högskola77,4 Lunds universitet68,3 Handelshögskolan i Stockholm75,1 Stockolms universitet67,6 Högskolan i Borås74,6 Högskolan i Kristianstad67,6 Högskolan i Skövde74,0 Sveriges lantbruksuniversitet66,7 Kungl. Tekniska högskolan73,8 Karlstads universitet66,2 Örebro universitet72,6 Umeå universitet65,4 Högskolan i Jönköping71,9 Högskolan i Gävle64,6 Uppsala universitet71,6 Högskolan i Halmstad62,9 Göteborgs universitet71,5 Högskolan i Kalmar62,6 Linköpings universitet70,9 Luleå tekniska universitet61,7 Mälardalens högskola70,7 Högskolan i Dalarna70,1 Växjö universitet70,0 Mittuniversitetet69,1 Malmö högskola69,1 Högskolan i Väst68,9 Södertörns högskola68,8 Källa: Högskoleverket

18 Slutsatser: Räcker inte med fler högutbildade – måste också svara mot arbetsmarknadens efterfrågan Vilken kompetens som efterfrågas varierar mellan olika regioner Betydelsen av lokala/regionala utbildningsanordnare varierar beroende på utbildningsområde, mm


Ladda ner ppt "Tillväxtpolitiska utmaningar på längre sikt: Globalisering - Växande marknader och nya möjligheter - Ökande konkurrens och snabbare strukturomvandling."

Liknande presentationer


Google-annonser