Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DET EKONOMISKA LÄGET Klas Eklund Kommunförbundet Stockholm & Umeå, 23 och 27 april 1999.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DET EKONOMISKA LÄGET Klas Eklund Kommunförbundet Stockholm & Umeå, 23 och 27 april 1999."— Presentationens avskrift:

1 DET EKONOMISKA LÄGET Klas Eklund Kommunförbundet Stockholm & Umeå, 23 och 27 april 1999

2 BAKGRUND: GLOBALISERINGEN Handeln tilltar, liksom direktinvesteringarma Fria kapitalrörelser: Räntan blir omvärldens betyg Ny teknik ger nya produktionsmönster, gör det lättare flytta teknik, även små företag kan bli globala Kulturell integration - nya snabba media Slutsats: Inget kontrollrum för stabiliserings- politiken. Gäller både finans- och penningpolitik Men också strukturerna konvergerar. Rörliga skattebaser. Den anglosaxiska modellen är livskraftig

3 BEHOVET AV ATTRAKTIONSKRAFT Frihandel och konkurrens - öppenhet och omvandlingstryck God infrastruktur - traditionell och ny Skattesystemet - företag och medarbetare Utbildningssystemet - bredd och spets Makroekonomisk stabilitet Politisk stabilitet - avstå från stop-go EMU driver på - men räcker ej. Europa i kläm Inse: Trycket är hårt på Sverige - nu och framöver

4 INTERNATIONELL KONJUNKTUR: DOMEDAGEN UPPSKJUTEN Asienkrisen 1997 - pga strukturella, konjunkturella och finansiella faktorer. Eufori blev panik. Deflationen spred sig Men i första vändan var Väst förskonat Blev global finanskris via krisen i Ryssland Credit crunch, stor nervositet, hedgefonder föll, risk för global depression Men kavalleriet ryckte ut… …även om Brasilien föll. Och USAs styrka förvånade igen

5 HUVUDSCENARIO Ger global tillväxt 1999 runt 2% Fortsatt låg inflation. Låga räntor - men de bottnar Skakiga börser, volatila valutor Men ingen global depression De olika regionerna drar åt olika håll: 1. Emerging markets: Recession i Latinamerika. Ryssland värre. Östeuropa bromsar. Men Asien bottnar och vänder. 2. USA starkt men saktar in; soft landing 3. Japan bottnar. Deflationsrisk. Strategival i penningpolitiken 4. Europa bromsar, men kan återhämta sig Deflationen från Asien rullar vidare, emerging markets har svårt men är ej längre den allvarliga risken. I stället är Japan & USA (Wall Street) fara nr 1.

6 FINANSIELL HUVUDPROGNOS Styrräntor Fed ligger stilla under 99, fortsätter ner 00 ECB ligger stilla om inte konjunkturen försvagas än mer BoJ ligger stilla i år, höjer därefter Obligationsräntor USA-räntor upp under våren, sjunker sedan tillbaka Euroräntan bottnar i sommar/höst Japan: Monetarisering sänker ränta nu - men vänder upp Valutor USD stark mot EUR under våren, men vänder i höst EUR svag mot USD, starkare mot JPY; stärks sedan JPY svagare, men i “kontrollerade former” Varning för volatilitet

7 RISKER Politisk turbulens och devalvering i Kina och HK från yen-kris Regionala oroshärdar på Balkan och i Mellanöstern Oljepriset Kosovo-krigets indirekta följder Politisk kris i EU Y2K: Omfattning och periodisering? 1. Skarpare inbromsning i USA. Ras på Wall Street med spridningseffekter 2. Misslyckad monetarisering i Japan, med yen-ras och ny valutaturbulens

8 NÄR VÄNDER USA-BÖRSEN?

9 SCENARIER 1. Det hankar sig fram: Soft landing i USA, halvknackigt i Europa, svagt Japan, emerging markets bottnar efter hand Skakiga börser, fortsatt låga räntor - som bottnar 2. Konjunkturuppgång USA bromsar inte, Europa & Japan vänder upp, råvarupriserna och inflationen stiger. Ränteuppgång, styrräntehöjningar, börserna stiger först - men faller sedan… 3. Bubblan brister Wall Street faller, spridningseffekter ger recession Nya räntesänkningar

10 SVERIGE: BNP-TILLVÄXT

11 SVENSK KONJUNKTUR Grunden: Sverige anpassar sig till Europa Den privata konsumtionen tar sig äntligen –stark reallöneökning –finanspolitiken byter tecken –låga räntor Men exporten dämpas Ger sammantaget mindre BNP-svacka i år, men klart bättre igen nästa år. Om skatterna dessutom sänks tidigare kan det bli stark uppgång 2000-01. Extremt låg inflation, som dock gradvis tilltar Arbetsmarknaden: Gradvis förstärkning, men inte något stort genombrott i sikte

12 VISSA NYCKELTAL 1997199819992000 BNP 1,83,02,42,9 Export12,86,95,55,4 Privat konsumtion2,02,72,92,4 Sparkvot 0,81,51,31,3 Arbetslöshet 8,06,56,25,9 Lönekostnader 4,53,54,04,3 Bytesbalans2,72,32,21,9 Inflation (KPI årssnitt) 0,90,40,51,5

13 EKONOMISK POLITIK Konjunktur: Vårbudgeten stark fiskalt. Mer expansiv politik nästa år? Risk för procyklisk finanspolitik. Kan 80-talet gå i repris? Riksbanken kan tills vidare hålla låg ränta - men måste vara beredd på att motverka procyklisk finanspolitik Struktur: Vart tog tillväxtpolitiken vägen? Åtgärderna för en flexibel arbetsmarknad? Globalisering gör skattebaserna mer rörliga - konflikt med likformighet och fördelning Val mellan hård budget för att ge utrymme för större skattereform eller lättare budget med smärre skattesänkningar

14 VAD KOSTAR DE RÖRLIGA SKATTEBASERNA? Förmögenhetsskatt Finansiell avkastning Arbetsinkomster Momsen Internethandel Punktskatter -------------------------- SUMMA … och mer tillkommer 5 0 20-25 10-15 3-4 3-5 --------- Över 50

15 DIREKTINVESTERINGAR (Tolvmånaderstal) Mdr kr Ut ur Sverige Netto In i Sverige

16 FINANSMARKNADERNA Politisk osäkerhet motverkas av EMU-spåret EMU-tidtabellen enligt marknaden: s-kongress våren 2000, folkomröstning hösten 2000, ERM2 hösten 2000, EMU-inträde 2002 Kronans inträdeskurs förhandlingsfråga: Regering, Riksbank, ECB - och dollar Obligationsräntan bottnar/vänder, spreaden stabil Rörliga räntor fortsatt under bundna Valutan slår under våren, stärks sedan gradvis via exportintäkter och EMU-förväntning Risk: EMU-sväng skulle ge kraftig SEK-försvagning. Här tycks de politiska riskerna f.n öka

17 SVENSK OCH TYSK OBLIGATIONSRÄNTA

18 DEN SVENSKA KRONAN

19 KORT OCH LÅNG RÄNTA

20 AVGÖRANDE FRÅGOR PÅ LÅNG SIKT Hur omvandlar den nya tekniken näringslivet? Består globalisering och liberalisering? När återhämtar sig Asien? Vad sker i Kina? Hur länge består den låga inflationen? Hur lyckas EMU? Kan Europa bli mer dynamiskt? Slutsats: Trycket ökar på Sverige att modernisera. Inse att skattebaserna blir allt rörligare! Gör inte om 80-talsmisstagen! Sträva efter minskad sårbarhet och ökad flexibilitet!


Ladda ner ppt "DET EKONOMISKA LÄGET Klas Eklund Kommunförbundet Stockholm & Umeå, 23 och 27 april 1999."

Liknande presentationer


Google-annonser