Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER Klas Eklund 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER Klas Eklund 1."— Presentationens avskrift:

1 JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER
Klas Eklund 1

2 INNEHÅLL Det svenska skattesystemet Globaliseringen
Skattebasers rörlighet EU och EMU Skattekonkurrens Flyttar företagen? Vad kostar det? Policyslutsatser

3 SKATTESYSTEMET Finansierar offentlig sektor
Omfördelar mellan fattiga och rika, mellan regioner och branscher Påverkar människors och företags beteende Skall ske inom ramen för rättssamhället och med låga bikostnader Alla målen försvåras - och konflikter uppstår mellan dem - pga globaliseringen

4 GLOBALISERING Handelsintegration Fria kapitalrörelser
Svårare föra egen stabiliseringspolitik Räntan blir omvärldens “betyg” Lättare flytta teknik Även små företag blir globala Processen går allt snabbare Slutsats: Attraktionskraft nödvändig. Skatter en viktig del av detta

5 SKATTEBASER Finanskapital Realkapital Fastigheter Arbete Konsumtion
Energi/miljö Mycket rörlig Tilltagande rörlighet Orörlig - men... Trög - men ökande Fläckvis rörlighet

6 FINANSIELLT KAPITAL Transaktionsskatter Skatt på avkastningen
Förmögenhetsskatt Slutsats: Den rörligaste skattebasen Skatten är i praktiken frivillig Sverige ligger högt

7 REALKAPITAL Bolagsskatten; effektiv skatt viktigare än formell
Subventioner Stabilitet Uppgiftslämnande och kontroll Dubbelbeskattningen Den totala skatten Sverige har konkurrenskraftig bolagsskatt men extremt hög skatt på ägande

8 FASTIGHETER Fastighetsskatt Orörlig skattebas
- men de som bor i fastigheterna är rörliga OBS: Det totala skatteuttaget avgör Sverige ligger högt

9 ARBETE Skatten på lön Arbetsgivaravgifter
Sverige ligger högt, i synnerhet för medel- och låginkomsttagare Nettolönen låg i Sverige Rörligheten låg - men ökande Risk för brain drain? Hur är det med immigrationen? OBS: Det totala skatteuttaget avgör

10 KONSUMTION Momsen hög i Sverige Punktskatter Lyxskatter
Gränshandel utjämnar Internet: Svårt kontrollera Rörligheten fläckvis hög - och ökande Lång sikt: Ursprungsprincipen

11 MILJÖ OCH ENERGI Växande betydelse Svårt analysera
Stora skillnader mellan sektorer Sverige ligger högt Effekter på nyinvesteringar Hushållen mer trögrörliga

12 EU OCH EMU Beskattningsrätten nationell Skatteharmonisering
Momsen Bolagsskatten Skatt på ränteinkomster EMU: Intensivare konkurrens, ökad genomskinlighet - i synnerhet med Internet Federal utveckling?

13 SKATTEKONKURRENS Skattekonkurrensen skärps, ger lägre, mer enhetliga skatter Försök till harmonisering inom EU, diskussion inom OECD Utökad uppgiftsskyldighet Men svårt enas Slutsats: Osannolikt att omvärlden skulle anpassa sig till Sverige

14 SVERIGES ATTRAKTIONSKRAFT
Skatterna en black om foten Men inte den enda faktorn bakom lokaliseringsbeslut Effektiv bolagsskatt kontra energiskatt, hög skatt på arbete, sparande och förmögenheter Företagsledarna kritiska Utflyttning pågår redan: Återinvesteringar uteblir, “krypande” utflyttning Framtida fusioner medför större förändringar - i synnerhet om Sverige är utanför EMU

15 SLUTSATSER Högt skattetryck förutsätter god service
Skattebasernas rörlighet sätter gränser för skattetrycket Omvärlden sänker, globaliseringen skärper trycket Det börjar bli bråttom Viktigast: Totala skattebelastningen på nyckelmedarbetare i internationella företag - annars tilltar utflyttningen, med effekter på skatteintäkter, tillväxt och regional utveckling

16 VAD KOSTAR DET? Förmögenhetsskatt Finansiell avkastning
Arbetsinkomster Momsen Internethandel Punktskatter SUMMA … och mer tillkommer 5 20-25 10-15 3-4 3-5 Över 50

17 VAD GÖRA? 1. Sänk skattetrycket, dra ned offentliga utgifter
… dvs acceptera sänkt skattesats på de rörligaste baserna 2. Eller försök hålla uppe skattetrycket … med risk för utflyttning och höjda skatter på trögrörliga baser Slutsats: Konflikt mellan likformighet och globalisering Konflikt mellan skattetryck och omfördelning

18 SLUTSATS “Valet står mellan
en något mindre offentlig sektor med ett något mindre omfördelande skattesystem än i dag och en större offentlig sektor med ett skattesystem som är ännu mindre omfördelande” Inser politikerna det? “Låt dem flytta, då” (Marianne Samuelsson, mp)


Ladda ner ppt "JAKTEN PÅ DEN FÖRSVINNANDE SKATTEN GLOBALISERING OCH RÖRLIGA SKATTEBASER Klas Eklund 1."

Liknande presentationer


Google-annonser