Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Namn Efternamn Datum och ort

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Namn Efternamn Datum och ort"— Presentationens avskrift:

1 Namn Efternamn Datum och ort
Ersättning för extra djuromsorg för suggor- biosäkerhet, produktionsplan, rutiner Namn Efternamn Datum och ort 1

2 Villkor biosäkerhet Du ska vara med i frivilliga kontrollprogrammet för salmonella Du ska skydda dina grisar mot sjukdomar Du ska undvika smitta hos dina avelsdjur Inköpta avelsdjur ska hållas isolerade i minst tre veckor Avelsdjur från egen besättning ska hållas skilda från andra grisar i minst tre veckor. De får inte ha direktkontakt eller gödselkontakt med andra djur. Du ska dokumentera Att du haft dina djur isolerade I journalen ska finnas uppgifter om individnummer, datum, plats Du ska sköta djuren så att du håller god hygien och minskar risken för att sprida smitta

3 Exempel på personsluss
Biosäkerhet Exempel på personsluss

4 Biosäkerhet: karantän
En karantän behövs för att upptäcka sjukdom på inköpta djur, avslöja smittbärare och stoppa smittspridning till den egna besättningen. Hur? Väl avskild från egen besättningen Särskild ingång och utgång Separat ventilation och gödselhantering Allt in/allt ut Lätt att tvätta, desinficera och torka upp Ge möjlighet till bra tillsyn Anpassad för minst tre veckors vistelsetid Skötas separat = kläd-/skobyte, separata redskap Tillgång till hygienutrymme

5 Vid inköp av djur från annan besättning
Hur ser karantänen ut? Placering, planlösning, utgödsling, ventilation, sektionering? Hur förhindrar du kontakt mellan nya inkommande grupper och befintliga grupper i karantän? Hur flyttas nya djur från karantän och in i stallet? Här kan man använda materialet/broschyrerna från Dhv mm

6 Avelsdjur från egen besättning
Hur undviker du direktkontakt och gödselkontakt mellan avelsdjur och andra djur? Hur undviker du kontakt mellan nya och befintliga grupper av avelsdjur?

7 Undantag från reglerna om isolering
Enstaka gris från gårdens övriga besättning kan hållas tillsammans med avelsgrisarna Hästar kan hållas i samma stallavdelning som avelsgrisarna, om avelsgrisarna finns i ett särskilt utrymme i avdelningen

8 Dokumentation Hur ser din dokumentation ut?
som visar att du haft avelsdjuren isolerade som visar att du skött djuren så att risken för smittspridning minskar?

9 Produktionsplan Det ska finnas en dokumenterad produktionsplan innehållande Djurflödesschema Stallplan Rutiner för driften Produktionsplanen ska kontinuerligt uppdateras och kunna visas upp vid en kontroll

10 Djurflödesschema Beskriv gårdens djurflödesschema
Det ska innehålla uppgifter om grisningsintervall, antal grupper och avdelningar samt antalet suggor som ingår Här kan eventuellt finnas läge för att visa Svenska Pigs djurflödesmallar. Kanske någon av deltagarna har ett flöde som inte fungerar så bra som det borde. Kanske någon planerar en gruppomläggning eller produktionsomläggning/-utökning

11 Stallplan Alla byggnader och stallavdelningar som används i din produktion ska ingå Du ska kunna visa att stallavdelningen varit tomt minst fem dagar mellan omgångar av smågrisar eller växande grisar Hur gör du för att klara 5 dagars tomtid mellan omgångar av smågrisar eller växande grisar?

12 Dina skötselrutiner ska finnas dokumenterade och kunna visas upp
Rutiner för driften Dina skötselrutiner ska finnas dokumenterade och kunna visas upp En viktig diskussionspunkt där alla kan bidra med tips om hur man på ett enkelt och smidigt sätt gör en dokumentation som man har praktisk nytta av och som är ständigt aktuell. Den ska inte bara göras för att tillfredsställa kontrollanten

13 Djurflödesmall 2012 5 veckors avvänjning SUGGA TILLVÄXTGRIS Vecka Dagar Aktivitet 1 7 Grisning 10-30 kg 2 14 Digivn 3 21 Ålder vid 30 kg 4 28 84 dagar i genomsnitt (PigWin 2007) 5 35 = 12 veckor 6 42 Avvänjning 49 Betäckning Antal veckor i tillväxtavdelningen: 7 8 56 + tvättid 9 63 10 70 (omlöp 1) 11 77 Dr.test 1 12 84 13 91 (omlöp 2) 98 Dr-test 2 15 105 16 112 17 119 18 126 Vacc. gyltor 19 133 20 140 147 Vaccinera 22 154 Avmaska Grisningsintervall = 154/7=22

14 Klicka här för att gå till 2-2|4v systemet
Djurflödesmall 2012 Fyll i antal suggor: 300 st Välj gruppsystem: 10 Beräknad gruppstorlek 30 suggor per grupp Gruppsystem (antal grupper) grupper Totalt antal suggor antal suggor Klicka här för att gå till 2-2|4v systemet Kommer du inte vidare, klicka på respektive flik. System Antal grupper Flikens namn 7-7-7-system, 4 v avv. 3 7-7-7|4v 7-7-8-system, 5 v avv. 7-7-8|5v 7-8-8-system, 6 v avv. 7-8-8|6v 4-3-system, 4 v avv. 6 4-3|4v 4-4-3-system, 5 v avv 4-4-3|5v 4-3-4-system, 5 v avv 4-3-4|5v 3-3-3-system, 4 v avv. 7 3-3-3|5v 3-3-3-system, 5 v avv. 3-3-3-system, 6 v avv. 3-3-3|6v 2 ve-system, 4 v avv 2-2|4v 2 ve-system, 5 v avv 11 2-2|5v 2 ve-system, 6 v avv 2-2|6v Djurflödesmall 2012.xls

15 Tvätt mellan omgångar Högtryckstvätta mellan omgångar
Välj lämpligt desinfektionsmedel Skapa förutsättningar för snabb upptorkning Planera för en tomtid i avdelningen Det står visserligen inte klart uttryckt i suggpengsvillkoren att man ska tvätta eller desinficera, bara att man ”ska hålla god hygien med låg risk för smittspridning” och att stallavdelningar med smågrisar eller växande grisar ska vara tomma minst 5 dagar mellan omgångar. Inte heller tvärvillkoren kräver mer än att ”djurstallar ska utgöslas och rengöras noggrant före varje insättning av ny omgång”. Högtrycktvätt och desinficering är ändock omistliga hjälpmedel för att just ”hålla god hygien med låg risk för smittspridning”.

16 Rutiner för driften Hur dokumenteras rutinerna i besättningen?
Beskriv era dagsrutiner samt veckorutiner Hur håller ni rutinerna ”levande”? Hur kommuniceras rutinerna till nya medarbetare/avbytare? Detta är en av de viktigaste punkterna där diskussionen får ta mycket tid. Tid för att prata om HUR man dokumenterar sina rutiner och vilka rutiner man har

17 Tack för visat intresse och engagemang!

18 Svenska Pig, c/o LRF Sydost Box 974, 391 29 KALMAR
18


Ladda ner ppt "Namn Efternamn Datum och ort"

Liknande presentationer


Google-annonser