Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Bild 1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Bild 1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Bild 1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
Lärarhandledning: ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala 1

2 RÖRELSEKONTROLL OCH TEKNIKTRÄNING
Bild 2 På den här lektionen kommer du att lära dig hur din kropp samarbetar för att utföra rörelser så effektivt så möjligt ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 2

3 RÖRELSE Bild 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
En rörelse uppkommer när en eller flera muskler dras samman. Processer som styr rörelser är väldigt avancerade. Vid varje rörelse styr nervsystemet flera saker samtidigt: De specifika muskler som krävs för att utföra rörelsen I vilken ordning dessa muskler ska aktiveras Styrkan i olika muskelsammandragningar Timingen hos dessa sammandragningar Varaktigheten hos respektive sammandragning Du ska stå med armarna längs kroppen och sedan lyfta en arm så snabbt som möjligt till axelhöjd. Var tror du den första märkbara muskelaktiviteten skulle uppstå? Testa! Armlyft till axelhöjd Vid snabb armlyft aktiveras de nedre rygg- och benmusklerna först, för att stabilisera kroppen innan själva rörelsen. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 3

4 Metod att mäta muskelspänning
AVSPÄND RÖRELSE Bild 2 Något som kännetecknar toppidrottare är att de har förmåga att avspänd utföra rörelser! Nervimpulser avgör: Muskelspänningen Muskelkoordination Kraftutvecklingen Vila EMG – elektromiografi Metod att mäta muskelspänning Arbete De flesta muskler jobbar i par och har en antagonist (sträckare) på andra sidan av leden. Kraften som utvecklas är summan av krafterna i den arbetande muskeln och den ”bromsande” muskeln. En hög spänning i antagonistmuskeln reducerar den utvecklade kraften avsevärt. Effektiv teknik handlar bland annat om att reducera onödig kraftförlust. Grundspänning i musklerna varierar mellan individer. Oftast ligger grundspänningen mellan 15-30% av den maximala muskelspänningen. En låg grundspänning sparar energi och effektiviserar tekniken. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 4

5 TEKNIK Bild 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
TEKNIK = Motorisk skicklighet BRA TEKNIK INNEBÄR: Maximal sannolikhet att uppnå målet Minimal energiåtgång Minimal rörelsetid BRA TEKNIK = Effektiv Begreppet teknik i idrottssammanhang kan förklaras som motorisk skicklighet eller skicklighet att utföra rörelser. En person har bra teknik när: Den kan upprepa rörelser med samma precision i utförandet, vid flera olika tillfällen och vid olika förhållanden. Energin som går åt att utföra rörelser minimeras. Rörelserna kan utföras snabbt trots låg energi förbrukning och hög precision. Man brukar säga att en bra teknik är effektiv. Tekniken påverkas bland annat av stress. När vi blir stressade ökar grundspänningen i musklerna och tekniken blir mindre effektiv. STRESS ökar grundspänningen och försämrar tekniken ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 5

6 Bild 2 KOORDINATION = SAMORDNING MOTORIK = RÖRELSEFÖRMÅGA OCH
KOORDINATION är MOTORIKENS grund FINMOTORIK & GROVMOTORIK Den motoriska INLÄRNINGSFÖRMÅGA eller förmåga att lära sig nya rörelser Den motoriska STYRFÖRMÅGA eller förmågan att styra sina rörelser Den motoriska ANPASSNINGSFÖRMÅGA eller förmåga att anpassa rörelser dvs. spänningsreglering i musklerna Den motoriska OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA eller förmågan att vid störning ändra utförandet Motorik eller rörelseförmåga är beroende av koordinationsförmågan och man kan säga att koordinationen eller samordning är en grund för all motorik. Motorisk förmåga kan delas på flera olika sätt. Beroende på precision i rörelser delas rörelser i grovmotoriska och finmotoriska. Vidare delas motorisk förmåga i fyra delar: Inlärningsförmåga Styrförmåga Anpassningsförmåga Omställningsförmåga De fyra delar tillsammans avgör hur bra ens motorisk förmåga kommer att bli, och alla delar går att träna upp. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 6

7 MOTORIK OCH TEKNIK Bild 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
MOTORIKEN är TEKNIKENS grundsten Vid nya rörelser saknar kroppen erfarenhet Hjärnan provar sig fram genom att skicka olika signaler till kroppen Inlärningen banar nya vägar Med tiden kopplas bort onödiga signaler och rörelser blir effektivare Inlärningsförmåga är personlig En bra rörelseförmåga eller bra motorik är grund för att kunna utveckla bra teknik. Genom att träna din motorisk förmåga skapar du förutsättningar för teknikutveckling. All inlärning pågår genom olika steg. När rörelser är nya tvingas hjärnan prova sig fram genom att skicka nervimpulser till olika muskler. Rörelserna är stela, klumpiga och tankeverksamhet är stor. Med tiden lär sig hjärnan vilka impulser har den tänkta effekten och kopplar bort de onödiga. Rörelser blir mjukare, smidigare och kräver mindre energi. Tankeverksamheten minskar och rörelserna mer och mer automatiseras. Inlärningsförmåga är individuell och kan variera mycket mellan olika personer. Vissa behöver kort tid och relativt få upprepningar för att lära sig en ny rörelse medan andra behöver lång tid och väldigt många upprepningar. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 7

8 INLÄRNINGSSTADIER Bild 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
FÖRBEREDELSESTADIET Allt är nytt, man är tvungen att tänka mycket för att klara av att utföra rörelser. GROVKOORDINERINGSSTADIET Man börjar lära sig rörelser men de ser klumpiga och osäkra ut. FINKOORDINERINGSSTADIET Rörelser börjar bli mjukare och smidigare. De rätta muskelfibrerna kopplas in och onödiga bort. AUTOMATISERINGSSTADIET Rörelserna automatiseras på så sätt att det går att utföra de utan att tänka på hur man gör. Här beskriver vi mer detaljerat de olika inlärningsstadier. Stadierna gäller både för enstaka rörelser och mer komplexa rörelsekombinationer. GENERALISERINGSSTADIET Rörelserna är så automatiserade att de utförs omedvetet ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 8

9 ATT TÄNKA PÅ … Bild 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
Överlåt åt kroppen att själv bestämma muskelinsatsen även om det känns besvärligt. Den som varierar tekniken har svårare att göra rätt när det gäller. Trötthet, dålig feedback, fel utrustning mm leder till teknikproblem. Att ändra en under lång tid inövad teknik är väldigt svårt. I början av inlärningen är tankeverksamheten stor. Den gör att rörelserna blir klumpiga och långsamma. Oftast är bäst att låta kroppen själv bestämma hur en rörelse ska utföras (känn efter att det ”känns rätt”). Det gäller att bestämma sig vilken teknik känns rätt för mig och träna in den så att den automatiseras. Vid för mycket variation har kroppen svårt att bestämma sig vad som är rätt. Tekniken är beroende av flera faktorer. Trötthet, fel utrustning, dålig feedback (oftast för mycket information) gör att tekniken blir lidande. När rörelserna (tekniken) har väl automatiserats blir det väldigt svårt att ändra på det. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 9

10 MER OM TEKNIK Bild 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
BRA TEKNIK = smidig, lätt, öppen, enkel DÅLIG TEKNIK = stel, tung, sluten, krånglig Den IDEALA tekniken är teknik som anses bäst för en idrott utifrån biomekaniska och fysiologiska förutsättningar. Den är inte individanpassad Den OPTIMALA tekniken är teknik som är bäst just för dig utifrån dina egna förutsättningar. Den optimala tekniken är individanpassad. Den BESLUTANDE tekniken är teknik som du tillämpar i praktiken. Den alltid avviker en viss del från den ideala och optimala tekniken. När du lär dig en ny teknik blir du tvungen att bestämma dig hur den kommer att se ut just för dig. Vid en bra teknik känns rörelserna lätta och smidiga, olika tekniska moment följer smidigt efter varandra i en följd så att rörelser ser enkla ut. En dålig teknik kännetecknas av stela rörelser. Rörelserna ser tunga ut och olika moment följer inte smidigt efter varandra. Detta gör att tekniken upplevs som krånglig och begränsande. Man strävar alltid att uppnå den OPTIMALA tekniken, men måste vara bered att acceptera avvikelser. Tekniken som man använder i praktiken kallas för den BESLUTANDE tekniken. Den beslutande tekniken avviker alltid från både den ideala och optimala tekniken. Notera att tekniken går alltid at utveckla och att till och med världsmästare förfinar sin teknik. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 10

11 MER ATT TÄNKA PÅ Bild 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
Mental inställning vid inlärning Öppen för förändringar Ge utrymme till utveckling Tillåta svårigheter Fysisk status Ingen teknik utan tillräcklig styrka Ingen styrka utan bra teknik Musklernas spänning Vilken förmåga vi har att avspänd utföra den bestämda tekniken. Något som kännetecknar toppidrottare är att de har förmåga att avspänd utföra rörelser Mental inställning är viktig vid all teknikträning. För att tekniken ska kunna utvecklas är det viktigt att du själv är öppen för förändringar. Inlärningen tar tid och processen måste få utrymme. Ha tålamod och var medveten om att det kommer att bli svårt i början. Fysisk status avgör hur bra du kan utföra vissa rörelser. En del rörelser kräver mycket kraft och utan tillräcklig styrka blir det omöjligt att utföra tekniken rätt. Bra teknik skapar förutsättningar för att du ska kunna optimera din kraftutveckling. Bristande teknik försämrar kraftutvecklingen. Rätt spänning i musklerna sparar energi och effektiviserar utförandet av tekniken. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 11

12 IGU QUIZ Bild 4 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
1. Grundspänning i musklerna är hos vuxna… % X. 5-15% % Rätt svar: 1 2. Koordination innebär… 1. motarbete X. samordning 2. merarbete Rätt svar: X 3. Den IDEALA TEKNIKEN är bäst för 1. en idrott X. individen 2. laget Rätt svar: 1 4. Vilka muskler aktiveras först vid snabb armlyft? 1. Axel X. Rygg och ben 2. Tumme Rätt svar: X 5. Bra teknik innebär …? 1. Tur X. Snygg kropp 2. Effektiva rörelser Rätt svar: 2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 12

13 INSTUDERINGSFRÅGOR Bild 4 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
Vilken mental inställning ska man ha vid teknikinlärning? Vad står begreppen IDEALA, OPTIMALA och BESLUTANDE teknik för? Vilka faktorer kan orsaka teknikproblem? Beskriv inlärningsstadier vid teknikinlärning? Motorisk förmåga delas i fyra delar. Vilka? På vilket sätt påverkar musklernas grundspänning kraftutvecklingen? Vi har nämnt tre saker som kännetecknar bra teknik. Vilka? Vad kallas muskel som sträcker sträckmuskeln? Vid varje rörelse styr nervsystemet flera saker samtidigt. Vilka? Leta efter svar bland bilderna i presentationen. TIPS! Leta efter svaren bland bilderna i presentationen ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 13

14 Tack för i dag! Bild 1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”
Lärarhandledning: ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala 14


Ladda ner ppt "Välkomna! Bild 1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !”"

Liknande presentationer


Google-annonser