Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träningslära 1 Träningslära kan ses som läran om människokroppens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träningslära 1 Träningslära kan ses som läran om människokroppens"— Presentationens avskrift:

1 Träningslära 1 Träningslära kan ses som läran om människokroppens
uppbyggnad, hur den fungerar i arbete och hur den BILD:BILDBYRÅN påverkas av fysisk aktivitet. Parallellt med teknik och spelförståelse behöver målvakten också träna sin fysik. Det är en klar fördel om man som tränare kan hitta övningar som ökar målvaktens fysiska förmåga och samtidigt förbättrar både tekniska och taktiska färdigheter. Vänd

2 Barn är inte små vuxna och därför har den träning som är bra för vuxna inte alltid positiva effekter på barn. Som tränare ska man ta hänsyn till barns och ungdomars fysiska och motoriska utveckling samt deras särskilda behov och förutsättningar BILD:BILDBYRÅN Barns och ungdomars fysiska och motoriska utveckling Uppvärmning, Nedvarvning Koordination

3 Barns och ungdomars fysiska och motoriska utveckling
Fysisk utveckling Vissa ungdomsmålvakter kan förbättra sin prestationsförmåga helt enkelt genom att de växer på längden eller ökar i vikt. Därför kan det ibland vara svårt att veta om det är träningen som gett effekt eller om förbättringen beror på fysisk utveckling eller mognad. En 12 – årig målvakt som ständigt blir matchhjälte har kanske kommit långt i sin pubertet, har goda arvsanlag eller tränar mycket. Vänd

4 Motorisk utveckling Med motorik menas de funktioner som tillsammans utgör vår totala rörelsekapacitet och är därför ett gemensamt namn för allt som handlar om kroppens rörelser. Den motoriska utvecklingen är ett samspel mellan nervsystemets utveckling och musklernas tillväxt. BILDER:BILDBYRÅN Vänd

5 Det innebär att ett upphopp vid inlägg som kräver hög muskelstyrka kan vara svårt att utföra om inte styrkan är fullgod, även om nervsystemet är på en tillräckligt hög nivå. Omvänt kan en målvakt misslyckas med en enhandsutboxning, på grund av att nervsystemet inte är tillräckligt utvecklat, trots tillfredsställande styrka. Uppgift Fundera Vill du Veta mer

6 Uppgift och gör följande instuderingsuppgifter: Läs sid 23 – 29 i
Deltagarmaterialet och gör följande instuderingsuppgifter: Tryck här

7 Fundera på Diskutera följande frågeställningar
med någon i din förening ¤ På vilket sätt påverkar barns och ungdomars fysiska och motoriska utveckling planeringen och genomförandet av målvaktsträningen? ¤ Perioden 9 – 12 år kallas ibland för den motoriska guldåldern. Vilka moment i målvaktstekniken kan vara lämpliga att introducera här? ¤ Efter puberteten blir förmågan att lära sig nya rörelser bättre igen. Ge exempel på mer komplicerade moment som man därför bör vänta med att träna till efter puberteten.

8 Vill du veta mer ? Läs boken: Idrottsledare för barn och
ungdom av Örjan Ekblom m.fl. Att träna idrott när man är i 5 – 6-årsåldern eller i 16-årsåldern är att träna under helt skilda förutsättningar ur ett fysiologiskt perspektiv. Med puberteten kommer en rad förändringar i kroppen som påverkar hur ungdomarna kan ta till sig träning. Ett barns eller en ungdoms prestationer, och därmed framgång inom idrotten, beror i många situationer på om man befinner sig före, under eller efter puberteten.

9 Uppvärmning, nedvarvning och koordination
Uppvärmning är den aktivitet som kommer före träningen och som syftar till att höja prestationsförmågan och minska skaderisken. Målvakten förbereder sig mentalt på vad som ska utföras under träningen eller matchen samtidigt som kroppen blir BILD:BILDBYRÅN ordentligt uppvärmd. Vänd

10 Nedvarvning Att varva ned efter träning eller match innebär en gradvis minskning av aktivitetsnivån. Nedvarvningen har i vissa kretsar fått ett dåligt rykte, eftersom många tycker att momentet är tråkigt. Rent teoretiskt är syftet att successivt minska träningens intensitet. Ett sätt är därför att sänka aktivitetsnivån på ett naturligt sätt mot slutet av träningen och inte göra så stor affär av nedvarvningen. Vänd

11 Koordination Koordination är förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och omgivningen och har stor betydelse för BILD:BILDBYRÅN målvaktens prestationsutveckling. Teknik är detsamma som en färdighet t ex greppteknik, medan koordination omfattar viktiga underliggande egenskaper för utförandet av färdigheten. Vänd

12 Man kan säga att tekniken är det synliga uttrycket för målvaktens prestationsförmåga, medan koordinationen är en del av de förutsättningar som krävs för ett fullgott tekniskt utförande. Förändrar man bara målvaktens rörelser under teknikträningen kommer resultatet att bli otillfredsställande. Uppgifter Fundera på

13 Uppgift 1 Läs sid 26 och 27 i Fotbollens målvaktsspel om koordination
Planera ett uppvärmningsprogam på ca 15 min där målvakterna gör olika rörelser med var sin boll. Uppgift 2 Planera en nedvarvning på ca 10 minuter för två målvakter, parövningar och där bollen finns med hela tiden. Uppgift 3 Läs sid 26 och 27 i Fotbollens målvaktsspel om koordination Vänd

14 Uppgift 4 I Deltagarmaterialet - Övningar Träningslära - finns följande rubriker ¤ Lekar ¤ Övningar med hopprep ¤ Bollövningar – bollen rullar eller studsar ¤ Bollövningar – bollen kastas ¤ Bollövningar – parövningar med bollen ¤ Balansövningar på gymnastikbom ¤ Övningar med rockringar Välj ut övningar från minst fyra av ovanstående rubriker och genomför dem med ett ungdomslag, 9 – 12 år, i din förening. Få din träning verifierad av lagets tränare.

15 Fundera på Diskutera med någon i din förening och ge exempel på när målvakten i en match använder sig av nedanstående rubriker som bör ingå i koordinationsträningen. ¤ Balansförmåga ¤ Rytmkänsla ¤ Reaktionsförmåga ¤ Rumsorientering ¤ Anpassad kraftinsats ¤ Öga – handkoordination ¤ Öga – fotkoordination


Ladda ner ppt "Träningslära 1 Träningslära kan ses som läran om människokroppens"

Liknande presentationer


Google-annonser