Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koordination Definition:.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koordination Definition:."— Presentationens avskrift:

1 Koordination Definition:.
Det är samspelet mellan CNS (rörelseföreställningen och skelettmuskulaturen

2 Koordination Koordinativa egenskaper:
Reaktionsförmåga – att snabbt kunna reagera på yttre stimuli. Val av kraftinsats – en avvägning av kraftimpuls. Förmåga till riktningsförändringar. Balansförmåga.- förmåga att hålla föremål eller den egna kroppen i jämvikt Rörelseprecision – styrning och avvägning av de olika muskelimpulserna Kombinationsförmåga – att kunna samordna flera rörelser samtidigt t.ex. löpa – passa Rörelsetiming – att kunna strukturera en rörelse i tid t.ex. upphopp – gruppering, 3 – stegs ansats – upphopp – skott Rörelseelasticitet – anspänning – avslappning t.ex. kast – armen bak avslappning, armen fram anspänning Anpassningsförmåga - att efter yttre situationer kunna ändra rörelsen t.ex. matchsituationer

3 Mottagningskoordination
Man skiljer på s.k. allmän koordination och speciell koordination. I handboll har vi: Hoppkoordination Kastkoordination Genombrottskoordination Löpkoordination Passningskoordination Dribblingskoordination Mottagningskoordination

4 Olika principer för utveckling av koordinationen
Deduktiv metod – Gör så här Induktiv metod – Finn egna lösningar

5 Schema för koordinativa åtgärder
Ändrad rörelseriktning spring i zick – zack Ändrad hastighet och rytm - tempoväxlingar hopp med kortare ansats kast med lättare redskap Ändrad kraftinsats hopp över olika höjder kast med olika vikter Öva fel sida kast med fel arm/ben Variation av detaljer - löpning med olika armarbete löpning med kortare steg Tillvänjning av matchsituation Ständigt växlande villkor/rörelser Utförande efter fysisk belastning Utförande efter störande inslag – snurra – hoppa – kasta

6 Teknik Definition: Det genom träning inlärda sättet att utföra en rörelseuppgift. Här skiljer man på: Ideal typ Personlig stil

7 Sambandet mellan teknik – fysik – taktik
En spelares teknik, fysik eller taktik kan inte ses som isolerade faktorer. Förändringar inom en av dessa får genast konsekvenser för de andra.

8 Stadier för teknisk skolning
Orienteringsstadiet eller förberedelsestadiet. På det här stadiet är lek och miljöskapande aktiviteter en dominerande del av träningen. Spelaren ska lära sig att samarbeta med kompisar och få rörelseerfarenheter. Inriktningen ska ligga på allsidighet och få korrigeringar.

9 Grovkoordineringsstadiet
Här jobbar spelarna med mer målinriktade aktiviteter utan för den skull bli för komplicerade. Träningen är fortfarande bred och med mycket koordinativa inslag. Bäst resultat får man om man jobbar med hela rörelser. Börjar nu träna mer grenspecifikt.

10 Finkoordineringsstadiet
Här jobbar man med mer grenspecifika rörelser och kraven på utförandet ökar. Viktigt att den allmänna koordinativa träningen fortsätter parallellt. Här får man vara observant på utvecklingsplatåer och tillbakagångar p.g.a. en ökad tillväxt, vilket ibland leder till problem i teknikinlärningen

11 Automatiseringen Här är et nödvändigt att lära sig att nöta rörelserna många gånger. Automatisering innebär att rörelsen utförs med rätt muskelkraft och att man inte behöver rikta uppmärksamheten på det man håller på med., utan kan rikta den mot något annat

12 Generaliseringsstadiet eller stabiliseringsstadiet
Här gäller det för spelaren att tillämpa sina tekniska färdigheter i mer komplicerade situationer, oftast spel/matchsituationer. På detta stadiet bör rörelsen vara automatiserad


Ladda ner ppt "Koordination Definition:."

Liknande presentationer


Google-annonser