Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstruktionsmetoder, 19981 Konstruktionsmetoder Introduktion Bengt Magnhagen & Anders Arvidsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstruktionsmetoder, 19981 Konstruktionsmetoder Introduktion Bengt Magnhagen & Anders Arvidsson."— Presentationens avskrift:

1

2 Konstruktionsmetoder, 19981 Konstruktionsmetoder Introduktion Bengt Magnhagen & Anders Arvidsson

3 Konstruktionsmetoder, 19982 Dagens aktiviteter, 981021 l Kursintroduktion l Laborationer och Projekt l ”Att driva projekt” l Specifikationer l Strukturerad design

4 Konstruktionsmetoder, 19983 Kursens mål med andra ord än i kursplan l Ge kunskap i strukturerade metoder för att konstruera elektronik. l Ge insikt i vilka krav som ställs på en konstruktion som är sammansatt av flera delar, t ex analog + digital maskinvara och programvara. l Ge inblick i och erfarenhet av ett i industrin ofta tillämpat arbetssätt.

5 Konstruktionsmetoder, 19984 Undervisningsformer l Föreläsningar l Laborationer l Projektarbete

6 Konstruktionsmetoder, 19985 Examination l 2 p, Godkänd Tentamen, (3 st * 16 p) l 1 p, Godkända laborationer l 2 p, Godkänt projekt l Slutbetyg = Tentamen + Bonuspoäng, projekt

7 Konstruktionsmetoder, 19986 Betygsgränser l Tentamensbetyg u 3:a, 20 p u 4:a, 30 p u 5:a, 40 p l Slutbetyg u 3:a, 20 p u 4:a, 40 p u 5:a, 60 p

8 Konstruktionsmetoder, 19987 Bonuspoäng l Poäng baseras på u Robotens funktioner u Lösningarnas ”kvalitet” u Hur väl tidplan följs l Poängsättning u Beror på gruppens arbete… u … men fördelas av examinatorn u 0 poäng på funktioner efter v 51

9 Konstruktionsmetoder, 19988 Projekt ROBOT Det finns handledare, men ingen ”lärare” u Ni bestämmer lösningen u Ni söker information u Ni läser regelbundet på http://www.hj.se/~kmetoder u Vi sitter inte på ”facit” u Vi tillhandahåller relevanta föreläsningar u Vi resonerar kring problemen

10 Konstruktionsmetoder, 19989 Uppgift l Ta robot runt strömslinga u 100 mA, 55 kHz l Skapa tilläggsfunktioner u Ger bonuspoäng inom intervall u Ska ses som förslag u Finner genvägar på tävlingsbana l Dokumentera u Genrep inför examensarbete

11 Konstruktionsmetoder, 199810 Förutsättningar l Vi tillhandahåller robotchassin (4 st) u Moderkort u Drivkort u Testkort l 3 - 4 lediga platser för funktionskort l En PIC16F84 på moderkortet l Föreläsningar ges om u Verktyg: Hi-Tech PIC-C, CIRCAD u Konstruktion: Lödning, OP, EMC, bussar

12 Konstruktionsmetoder, 199811 Tidsplan l Övergripande på hemsidan u Funktionsval u Kravspecifikation u Designspecifikation u Åtgärdslista med Mätprotokoll l Skapa detaljerad l Måste följas

13 Konstruktionsmetoder, 199812 Tävling l Snabbast runt bana l 3 försök l Genvägar hittas av sensorer l v 51

14 Konstruktionsmetoder, 199813 Vid problem l Projekt = risk l Rädda vad som går u Moduluppbyggnad l Jämför mätresultat med specifikation l Begär föreläsning l Ni har lärt av misstagen

15 Konstruktionsmetoder, 199814 SLUT! Frågor?


Ladda ner ppt "Konstruktionsmetoder, 19981 Konstruktionsmetoder Introduktion Bengt Magnhagen & Anders Arvidsson."

Liknande presentationer


Google-annonser