Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EiRA – svenskt bibliotekskonsortium för hälso- och sjukvård samt socialtjänst Monica Moberg 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EiRA – svenskt bibliotekskonsortium för hälso- och sjukvård samt socialtjänst Monica Moberg 2012."— Presentationens avskrift:

1 1 EiRA – svenskt bibliotekskonsortium för hälso- och sjukvård samt socialtjänst Monica Moberg 2012

2 2 EiRA från början • Startade 2001 på initiativ av sjukhusbibliotek under ledning av Landstingsförbundet (numera SKL) • Från början användes en upphandlad agent (Swets) som skötte förhandlingar, administration, fakturering • Från 2005 deltar alla 21 landsting/regioner i konsortiet • Sjukhusbiblioteken gör e-resurserna tillgängliga i landstingen

3 EiRA idag • 2009 förs EiRA över till Inera AB (landstingsägt bolag under SKL). Ett kansli skapas och avtal med agenten avslutas • EiRA sköts av 1,75 tjänst på Inera + några bibliotekarier med landstingsuppdrag à 20% • Kontaktgrupp av sjukhusbibliotekarier från alla landsting/regioner med möten 2-3 gånger per år • Förvaltnings/styrgrupp 3

4 Kostnad • Ca 27 milj för bas-EiRA, dvs det utbud alla landsting har gemensamt • Kostnaden fördelas i relation till antal invånare i landstingen, ca 3:-/inv • Landstingen ger SKL fullmakt att teckna avtalen med förlagen • Förhandlar även fram tilläggspaket, där landstingen fritt kan välja att lägga till 4

5 Vad gör vi? • Förhandlar och sluter avtal med internationella förlag såsom BMJ, Elsevier, Springer m.fl. • Statistik och analys av användningen • Nätverksarbete – sjukhusbibliotek – kontaktpersoner Erfarenhetsutbyte – utbildningar, marknadsföring m.m. • Eiradagar – årlig konferens 5

6 Innehåll • Bas-EiRA 2013 – 1180 e-tidskrifter från 12 förlag samt BMJ Best Practice (kliniskt beslutsstöd) • Urvalet?  Fokus på tidskrifter  Big deals  “Core titles”  Efterfrågestyrt  Användarstatistik - Pris/nedladdning 6

7 Nytt uppdrag: kunskapsstöd till socialtjänsten • 1 januari 2012: Socialtjänstbiblioteket Cinahl Fulltext, Socindex, Nursing Reference Center Drygt 40 kommuner, FoU-enheter och regionkontor är anslutna Nås via inera.se/socialtjanstbiblioteket 7

8 På gång • Privata entreprenörer ej tillgång idag. Pilotprojekt • Ett svenskt hälsobibliotek? Inera förstudie 2011. Landstingen har inte möjlighet att finansiera ett genomförande Socialdepartementet ger SBU i uppdrag att göra en kompletterande förstudie. Klar 30 april 2013 • Läs mer om på EiRA på http://www.inera.se/Vardtjanster/Eira/ http://www.inera.se/Vardtjanster/Eira/ • Frågor? anneli.mindemo@inera.se monica.moberg@sodersjukhuset.se anneli.mindemo@inera.se monica.moberg@sodersjukhuset.se 8


Ladda ner ppt "1 EiRA – svenskt bibliotekskonsortium för hälso- och sjukvård samt socialtjänst Monica Moberg 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser