Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad innebär hälsa för dig?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad innebär hälsa för dig?"— Presentationens avskrift:

1 Vad innebär hälsa för dig?

2 Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Alltså, att man mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Många betraktar hälsa dels som frånvaro av sjukdom och dels som ett ideal för det goda livet. Hälsa bör betraktas som ett helhetsperspektiv där både kropp och själ mår bra. Din hälsa kan påverkas av hur du lever ditt liv, dvs vad du äter och dricker, motion, vem/vilka personer du umgås med, familjerelation, vilka krav du sätta på dig själv, ditt arbete, m.m.

3 Stress Stress definieras som en obalans mellan omgivningens krav och individens resurser. Om kraven är för låga känner vi oss rastlösa, är kraven för höga känner vi oss pressade. Stressresponsen är en välanpassad reaktion på de hot som vi har mött under större delen av vår evolutionära utveckling: T. ex. Plötsliga attacker från vilda djur och naturkatastrofer. Syftet är att prioritera de system som behövs för att vi ska kunna springa ifrån eller slåss mot det som hotar oss.  Stressresponsen aktiverar hela kroppen genom det sympatiska nervsystemet, en signalväg som omfördelar kroppens energi till musklerna. När vi är stilla går signalerna istället via det parasympatiska nätverket som upprätthåller aktiviteten i matsmältningen, de inre organen, immunsystemet och de sexuella funktionerna.

4 Vad händer i kroppen? När vi upplever hot utlöses stressresponsen via sympatiska nervsystemet, en signalväg som omfördelar kroppens energi till musklerna. Hormonet adrenalin frisätts och det gör så att hjärtat slår snabbare, blodkärl drar ihop sig, andningen blir häftigare, musklerna spänns medan aktiviteten i inre organ och de sexuella funktionerna minskar. Den höga aktiviteten stör syrebalansen i kroppen vilket ger huvudvärk och spända muskler. Om vi upplever stress ofta, under lång tid, frisätts även hormonet kortisol, som medför att ämnesomsättningen i kroppen konstant hålls på en hög nivå. Detta gör så att blodtrycket och blodsockret är konstant för höga, vilket gör att vi får svårt att sova, det sliter ut de inre organen och lagrar överskottsfett runt buken. Immunsystemet försvagas då, och levern och huden hinner inte med att rensa ut cellernas avfallsprodukter vilket gör att hudutslag/acne ökar, magen blir uppblåst och känslig, och levern får svårare att ta hand om alkohol och andra gifter eftersom den redan är hårt belastad. Eftersom vi ständigt är uppe i varv sover vi sämre, vilket gör oss mentalt trötta och känsliga

5 Komplicerat Problemet är att de hot vi upplever idag sällan är sådana vi kan springa ifrån eller slåss mot fysiskt. Det kan handlar om att man känner sig kränkt av en klasskamrat, en känsla av att inte kunna nå upp till vissa krav, eller att en relation inte fungerar, samt om oron pågår under en längre tid och särskilt kopplad till sådant vi möter varje dag, som familjen, skolan eller jobbet.

6 Några Varningssignaler för stress
sover dåligt på nätterna känner sig trött trots att man har sovit ofta får ont i huvudet spänner sig och får ont i nacken eller axlarna får hjärtklappning känner sig nedstämd eller får ångest känner sig likgiltig och ointresserad av det som händer omkring en lätt blir irriterad och arg över småsaker har svårare att koncentrera sig och glömmer bort saker känner sig rastlös och har svårt att koppla av Magkatarr/svettningar mer infektionskänslig än vanligt Ett klassiskt tecken på ökad stress är “Bråttombeteende (- vi går fort, äter fort, har svårt att vänta i köer, telefon etc.), litet tålamod med kompisar som gör saker långsammare.

7 Depression Vad är en depression?
Depression skiljer sig från att vara tillfällig trött och nedstämd ("lite nere" eller "deppig"). Att vara tillfälligt nedstämd är vanligt, det är en naturlig och oftast begriplig reaktion i olika livssituationer. Trötthet är en naturlig känsla som betyder att man behöver vila. Att äta vettigt och motionera är viktigt för att man ska orka med vardagen. Trötthet är vanligare under det mörka halvåret, då bristen på dagsljus ökar utsöndringen av hormonet melatonin som förbereder kroppen för vila. Du kan också känna dig trött på grund av att du har brist på något ämne i kroppen, till exempel järn. Känslan av att vara trött är mycket lik känslan av att vara nedstämd och därför är det lätt hänt att känna sig nedstämd när man egentligen bara är trött. Det är först när nedstämdheten blir djup och ihållande, och förekommer dagligen under minst två veckor, som det kan röra sig om en depression.

8 Vad kan orsaka depression?
Olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar – i dessa fall rör det sig om en krisreaktion. Biologiska faktorer som brist eller överskott av signalsubstanser eller hormoner ( underskott av serotonin eller dopamin). Svåra upplevelser tidigare i livet som inte blivit bearbetade t.ex. misshandel (fysisk eller psykisk). Bristande överensstämmelse mellan hur man vill vara och hur man tycker att man är. Ett negativt perspektiv på livet. T.ex. att man har lättare att se problem än lösningar.

9 Symptom på Depression När man är deprimerad uppfattar man allt som händer genom ett negativt filter. Man kommer lättare ihåg det negativa än det positiva. Om man uppmärksammar personen på saker som har gått bra blir svaret ofta att det bara var tillfällig tur. Det som fastnar i minnet är bara det som uppfattas negativt, eftersom det bekräftar känslan av att vara värdelös och att livet är hopplöst.

10 Ångest Vad är ångest? Ångest är en stark känsla av obehag som är både känslomässig och fysik. Känslan varierar från lätt nervositet, via oro och ängslan, till skräckfylld panik. Ångest och oro kan bero på stress Om du ofta känner dig orolig och ångestfylld och sover dåligt på nätterna kan det bero på att du ställer för höga krav på dig själv. Stress innebär obalans mellan de krav som ställs på en person, och de resurser personen har för att hantera kraven.

11 Hur kan man förebygga depression, stress och ångest?
Att diskutera i små grupper


Ladda ner ppt "Vad innebär hälsa för dig?"

Liknande presentationer


Google-annonser