Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

. Att minska stress hos modern under graviditeten har en klart förebyggande effekt för postpartum depression Vilket vi vet påverkar relationen o anknytningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ". Att minska stress hos modern under graviditeten har en klart förebyggande effekt för postpartum depression Vilket vi vet påverkar relationen o anknytningen."— Presentationens avskrift:

1 Intervention under graviditeten för att förebygga stress och depression o dess effekt på barnet

2 . Att minska stress hos modern under graviditeten har en klart förebyggande effekt för postpartum depression Vilket vi vet påverkar relationen o anknytningen

3 Studier av behandling har fokuserat mest på medicin
Nästan inga evidensbaserade studier av psykologisk och beteendefokuserad intervention under graviditeten o som följer upp barnet och som har visat preventiv effekt på barnet

4 I terapistudier av depression och ångest har graviditet ofta varit ett uteslutnings kriterium. ITP har givits modifierad för antenataldepression CBT och stödjande terapier o psykodynamiska interventioner har beskrivits i små studier i postpartum perioden med gott resultat. Litteraturen visar ofta otraditionella terapiformer

5 Interventioner som inkluderar o påverkar kroppen har beskrivits positiva
Stress ger ett kraftigt kroppsligt påslag/sätts i beredskap: hyperventilering ger mer syre, blodet går till musklerna istället för till huden, musklerna spänns , hjärtklappning, svettning

6 Avspänning /Guided imagery /Yoga
Massage terapi/ Akupunktur/ Mindfulness Viktigt att få veta om dessa påverkar barnet o till vilken grad det ändrar den mekanism som antas koppla prenatalstress till påverkan på barnet. Viktigt att området utvecklas o att man kan finna metoder som hjälper modern o på samma gång troligtvis påverkar barnet

7 Sensitiv omsorg under första året
kvaliteten av tidig omsorg kan modulera eller eliminerar effekten av den prenatala stressens inverkan på barnet Trygg anknytning minskar negativ effekt Ge interventioner till den gravida för att skydda barnet under graviditeten men även fortsatt behandling under första året med fokus på att stärka kvaliteten av anknytningen och mor-barn interaktionen

8 affektteori Ångest/rädsla slår ut positiva affekter o är negativt för anknytningen / stänger Nyfikenhet är en affekt som kan bryta igenom rädslan En användbar strategi är därför att stimulera nyfikenhet på barnet o därmed öka emotionellt engagemang i barnet

9 Födelse Relation till väntade barnet Tankar om sig själv som förälder
Tankar om sin partner som far/mor Engagemang Lyhördhet Samhörighet Födelse

10 Viktigt i graviditeten att öka /öppna för känslomässig tillgänglighet hos modern eftersom positiva affekter är centrala för uppbyggnad av relationen och för regleringen av barnet

11 Faktorer i prenatal anknytning
Önskan om att få kunskap om barnet Glädje över att samspela med barnet både i verkligheten och i fantasin normal oro över att mista barnet eller att barnet är skadat Önskan om att skydda barnet Behovet att skydda B överskuggar egna behov

12 Fokus för arbete med att utveckla en relation till det väntade barnet
1. Medvetandegöra/verkliggöra/identifiera 2. Lära känna/bygga en rel./kommunicera 3. Fantasier och föreställningar om barnet 4. Barnets plats i familjen 5. Förberedelser för barnets ankomst 6. Skydd för barnet

13 Medvetandegöra verkliggöra identifiera
Stimulera nyfikenhet på barnet Rikta uppmärksamhet inåt Hälsa på barnet Bemärk dess närvaro o ev. rörelser Referera till barnet Tala om barnet Fråga om barnet Berätta om barnets aktuella utveckling

14 Lära känna/kommunicera/ bygga relation
Identifiera dygnsrytm fosterrörelser När, hur, styrka, intensitet, tempo i vilka sit. Tolkningar rörelser o känslor som väcks Vad påverkar barnet ljus ljud rörelser mat Hur påverkas barnet av det mor gör/känner Speciella egenskaper hos barnet Kön, benämning, namn Kommunicerar, sjunger, småpratar

15 Fantasier och tankar om barnet
Tankar om B, när hur var. Vad väcker B för känslor Oro. Vad väcker Drömmar om B Ultraljudsbilden Hur ser barnet ut, vem är det lik, kön Personlighet, egenskaper, temperament

16 Barnet i familjen Vad är det för familj barnet flyttar in i.
Hur förhåller sig din partner till barnet i magen Har han kontakt med barnet, engagemang? Talar ni om/ känner på/ tittar på barnet. Berättar du för din partner om vad barnet gör Syskons reaktioner och förhållningssätt till barnet Mor och farföräldrars engagemang Vänners stöd och intresse

17 Förberedelser för barnets ankomst
Tankar om förlossning/förberedelser Vem ska vara med/ vem ska ni ringa/hälsa på Första tiden hemma Planering av samarbete Amning/ hur länge Var ska barnet sova Vad är förberett av saker/ kläder/ huset/ och andra bo-byggar aktiviteter

18 Skydd för barnet Har du ändrat något i ditt sätt att leva
Mat och dryck Rökning och alkohol Arbetstempo/ stress Motion Eget stämningsläge Påverkar något av detta barnet

19 Varför upprätta en relation till det väntade barnet
Öppnar känslomässig tillgänglighet Påbörjar föräldraskapet Påbörjar en relation till barnet Utgör att skydd för barnet Har betydelse för förlossningen Minskar senare skuldkänslor för barnet Minskar risken för pp- depression Utgör en kraftkälla inför andra påfrestningar Skapar mening

20 Emotionell immunisering
Förmåga att bygga inre psykisk coping inför en kommande svårighet eller belastning minskar stress förvirring och senare upplevelse av depression eller trauma

21


Ladda ner ppt ". Att minska stress hos modern under graviditeten har en klart förebyggande effekt för postpartum depression Vilket vi vet påverkar relationen o anknytningen."

Liknande presentationer


Google-annonser