Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmågebedömning och Rehabilitering mot arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmågebedömning och Rehabilitering mot arbete"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmågebedömning och Rehabilitering mot arbete
Ulrika Kruse Molander Leg.sjukgymnast/platschef Svenska Rygginstitutet i Göteborg

2 Hur många situps ska man klara för att kunna arbeta?
Smärtfrihet – en förutsättning för att kunna arbeta? Vem kan inte arbeta?

3 Rädsla en känsla som uppkommer som en normal reaktion på en realistisk fara Oro en känsla som uppkommer utan en realistisk fara Fobi en rädsla som uppkommer utan proportion till dess fara

4 Fear-avoidance Injury Dysfunction Recovery Depression Avoidance Pain
Vigilance Confronting Tension Fear Normal fear Catastrophizing

5 Kinesiophobia Various Aspects of Moving with Muskuloskeletal Pain
Mari Lundberg

6 Misslyckad anpassning
- ingen acceptans - passiva copingstrategier - förlorad identitet Återuppbyggnad - av identitet - återupptagande av kontroll - ökad kroppsmedvetenhet Att hitta vägen ut - acceptans av ny livssituation - aktiva copingstrategier

7 Operant inlärning/betingning
Operant conditioning Professor emeritus i psykologi Wilbert Fordyce

8 Learning by doing W. Fordyce

9 Beteendeinriktad träning
- en expert

10 Information ändrar inte beteendet
W. Fordyce

11 A randomised study using operant-conditioning behavioral approach
A successful Intervention Program for Patients with Subacute Low Back Pain A randomised study using operant-conditioning behavioral approach with special reference to pain, pain behaviour, subkjective disability, physical performance, physical work demands and sick-leave by Inga- Lill Lindström Göteborgs Universitet

12 Kognition Latin: cognescere = lära känna ”intellektuell process varigenom man blir medveten om iakttagelser, förstår dem och bearbetar dem” Medicinsk terminologilexicon: Lindskog, Zetterberg

13 Kognitivt förhållningssätt
Patient 2 experter Behandlare

14

15 TANKE HANDLING KÄNSLA

16 Sokratisk frågeteknik
När? Vad? Hur?

17 Förklaringsmodell Patientens föreställning Patientens problemlösning

18 Vad avgör om det föreligger arbetsförmåga/begränsning?
Det den försäkrade säger/rapporterar? Det som uppvisas i tester och arbetsprövning? Den Medicinska undersökningen?

19 Arbetsförmågebedömning
Läkare: somatisk undersökning åtgärd/lindring/acceptans Sjukgymnast: fysiska tester arbetsplatsbesök Psykolog: depression, ångest, stress förstärkning/undvikande

20 Socionom: sociala omständigheter
Person med arbetsmarknadskompetens: tidigare utbildning och anställning Arbetsterapeut: funktion i samhället övervakning/bedömning av arbetsprövning

21 FÅR! GÖR! KAN! LYCKATS! VÅGAR MERA!

22 Funktionstester Grov test av rörligheten Registrering av styrkan
Lyfttest Stationsbanan

23 ”Om du vill skaffa dig fiender- försök att förändra något”
Kinesiskt ordspråk

24 Smärttillstånd i rygg- och övriga rörelseapparaten
WAD Stressrelaterade problem

25 Rehabilitering mot arbete
Skräddarsydda team kring varje individ

26 Rehabilitering mot arbete
Läkare: -så lite som möjligt! Sjukgymnast: -träning av rörelserädsla/fobi genom exponeringsövningar -lotsning tillbaka till arbetslivet Psykolog: -hanteringsstrategier -exponeringsövningar Och/eller arbetsterapeut, socionom, ergonom, jobbcoach, friskvårdsledare

27 Rehabilitering mot arbete
Kartläggning inkl. arbetsplatsbesök Funktionell beteendeanalys Handling Arbetsträning/prövning

28 Rehabilitering mot arbete
Baseline Kvotering av: Rörelseprogram + aktivitet + arbetsåtergång


Ladda ner ppt "Arbetsförmågebedömning och Rehabilitering mot arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser