Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv"— Presentationens avskrift:

1 Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2010 - 2011
UNDERHÅLLSARBETE Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv Ort, datum

2 Underhållsarbetet gör det lättare för arbetsplatserna att fungera säkert och effektivt berör alla arbetsplatser i alla industrisektorer berör alla inom organisationen på alla nivåer

3 Underhållsarbete kan innefatta inspektion samt service, reparation eller utbyte av utrustning och anläggningar. I underhållsarbetet ingår att ingripa när något slutar fungera (korrigerande underhåll), eller (helst) – förhindra att något slutar fungera (förebyggande underhåll)

4 Det är lätt att förbise underhållsarbete
Det är lätt att förbise underhållsarbete. Men avsaknad av regelbundet underhåll på arbetsplatsen kan leda till katastrofala följder som beror antingen på olyckor eller exponering för skadliga ämnen arbetsrelaterade sjukdomar, svåra skador eller dödsfall

5 MEN: Underhållsarbetet kan också utgöra en risk i sig. På arbetet sker
10-15 procent av alla olyckor med dödlig utgång 15-20 procent av alla olyckor ! i samband med underhållsarbetet.

6 Underhållsarbetare löper kraftigt förhöjd risk att utsättas för faror, däribland
fysiska faror, t.ex. buller, vibrationer, stark värme och kyla kemiska faror eller skadliga ämnen, t.ex. asbest biologiska faror, t.ex. bakterier psykosociala faror, t.ex. stress

7 Det är därför av stor vikt att underhållsarbetet utförs på rätt sätt
Det är därför av stor vikt att underhållsarbetet utförs på rätt sätt. För europeiska organisationer gäller följande: Säkert underhållsarbete är först och främst ett juridiskt ansvar Rådets direktiv 89/391 – “ramdirektivet” den moraliska skyldigheten att skapa säkerhet för arbetstagarna den ekonomiska kostnad som felaktigt underhåll medför för arbetstagarna, organisationerna de arbetar för och samhället i stort Annat som ska beaktas är

8 Kännetecknen för underhållsarbetet varierar mellan olika industrisektorer. Det ska dock alltid omfatta planering i förväg ett strukturerat tillvägagångssätt som bygger på riskbedömning tydliga roller och ansvarsområden tydliga riktlinjer lämplig utbildning och utrustning regelbundna kontroller för att se till att underhållsarbetet utförs på rätt sätt

9 Fem grundläggande regler för säkert underhållsarbete:
Första regeln: planera: samla in information se till att underhållsarbetarna har kompetens att utföra underhållsarbetet gör klart vem som har ansvaret bedöm riskerna

10 Fem grundläggande regler för säkert underhållsarbete:
Andra regeln: gör området säkert: stäng av strömmen säkra maskiner avlägsna personer som inte har med underhållsarbetet att göra

11 Fem grundläggande regler för säkert underhållsarbete:
Tredje regeln: använd lämplig utrustning – inklusive personlig skyddsutrustning.

12 Fem grundläggande regler för säkert underhållsarbete:
Fjärde regeln: arbeta enligt plan – utan att improvisera eller ta till genvägar på grund av tidspress.

13 Fem grundläggande regler för säkert underhållsarbete:
Femte regeln: gör slutliga kontroller – se till att allting är säkert innan arbetet påbörjas igen.

14 Den Europaomfattande kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2010-2011 syftar därför till att upplysa om
vikten av underhållsarbete de risker som uppstår om det inte utförs på rätt sätt

15 Viktiga datum: Kampanjen inleds: Europeiska arbetsmiljöveckan:
28 april 2010 på Världsdagen för arbetsmiljö Europeiska arbetsmiljöveckan: Oktober 2010 och oktober 2011 Utdelning av priset för god praxis: 28 april 2011 Kampanjen avslutas: November 2011

16 Vem får delta? Kampanjen är öppen för både individer och organisationer:
Arbetsgivare inom den offentliga och privata sektorn (inklusive små och medelstora företag) Chefer, arbetsledare och arbetstagare Fackföreningar Yrkespersonal på arbetsmiljöområdet

17 Du kan delta genom att sprida kampanjinformation och kampanjmaterial inom din egen organisation och bland dina arbetskamrater medverka i kampanjens verksamheter och evenemang, t.ex. priset för god praxis, som stödjer nyskapande metoder för säkert underhållsarbete anordna egen verksamhet, t.ex. kurser, konferenser, tävlingar och frågesporter, förslagsverksamhet eller annonskampanjer

18 Organisationer som deltar i kampanjen får ett deltagarintyg
Organisationer som deltar i kampanjen får ett deltagarintyg. Alleuropeiska organisationer kan också ansöka om att bli kampanjpartner och får då erkännande (genom att deras logotyper och kontaktuppgifter anges på kampanjwebbplatsen) publicitet för evenemang som de anordnar i samband med kampanjen

19 Arbetmiljöbyrån tillhandahåller många resurser till stöd för kampanjen:
Informationsblad om kampanjen och faktablad Fallstudier av god praxis Presentationer och animerade videoklipp Nyheter om kampanjevenemang Allt detta finns på 22 officiella EU-språk.

20 Vill du veta mer om kampanjevenemang i din närhet:
Besök kampanjwebbplatsen Kontaktpunkten i ditt land kan ge upplysningar om evenemang

21 EN EUROPEISK KAMPANJ FÖR SÄKERT UNDERHÅLLSARBETE
ETT HÄLSOSAMT ARBETSLIV BRA FÖR ALLA


Ladda ner ppt "Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv"

Liknande presentationer


Google-annonser