Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att delta i arbetsmiljöarbetet Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-13 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för både.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att delta i arbetsmiljöarbetet Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-13 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för både."— Presentationens avskrift:

1 Att delta i arbetsmiljöarbetet Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-13 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.

2 2 www.healthyworkplaces.eu Rättigheter, skyldigheter och hur du kan bidra Är du fast anställd, uthyrd av ett bemanningsföretag eller uppdragstagare? Oavsett vilket måste du känna till frågor som påverkar din arbetsmiljö: −Vilka skyldigheter din arbetsgivare/uppdragsgivare har −Vilka rättigheter och skyldigheter du har −Hur du kan bidra till en säker och hälsosam arbetsplats

3 3 www.healthyworkplaces.eu Arbetsplatser där det finns ett arbetsmiljötänkande kännetecknas av att ledarskapet är starkt och −visar ett engagemang för arbetsmiljöfrågor −skapar förutsättningar för en partnerskapsstrategi alla −deltar fullt ut −accepterar sina rättigheter, roller och skyldigheter på arbetsmiljöområdet −samarbetar för att förebygga ohälsa och skador

4 4 www.healthyworkplaces.eu Varför ska jag engagera mig? Därför att en säker arbetsplats är bra för din hälsa Ingen vet hur du arbetar och hur ditt arbete påverkar dig bättre än du Om alla drar sitt strå till stacken kan vi åstadkomma förändringar På arbetsplatser där de anställda är engagerade i arbetsmiljöfrågor är antalet skador ofta lägre

5 5 www.healthyworkplaces.eu Rättigheter och skyldigheter Du har rätt till en arbetsplats där riskerna för din hälsa och säkerhet är under kontroll Din arbetsgivare har huvudansvaret för detta, men du måste också bidra till att förebygga ohälsa och skador

6 6 www.healthyworkplaces.eu Vad din arbetsgivare måste göra Bedöma riskerna och vidta förebyggande åtgärder Informera om riskerna och utbilda dig Tillhandahålla toaletter, dricksvatten, vilorum och lokaler och utrustning för första hjälpen samt skyddsutrustning och skyddskläder Rapportera skador, sjukdomar och farliga tillbud Samarbeta med andra arbetsgivare, uppdragstagare och bemanningsföretag som verkar på arbetsplatsen Samråda med dig och dina företrädare om risker och säkerhetsåtgärder och göra er delaktiga Formerna för samrådet kan variera från land till land, beroende på lagstiftning och sedvänjor

7 7 www.healthyworkplaces.eu Vad du måste göra Som anställd är du enligt lag skyldig att utföra ditt arbete på ett säkert sätt så som du har fått lära dig det, använda rätt skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning etc. samarbeta med din arbetsgivare om arbetsmiljöfrågor meddela din arbetsgivare, arbetsledare eller arbetstagarrepresentant om du anser att arbetet eller bristfälliga säkerhetsåtgärder medför hälsorisker

8 8 www.healthyworkplaces.eu Arbetsmiljöledning kräver arbetstagarmedverkan För att göra dig delaktig bör din arbetsgivare uppmuntra dig att rapportera säkerhetsproblem göra dig aktivt engagerad i problemsökandet be dig att komma med förslag som förbättrar säkerheten göra det klart att dina idéer uppskattas och övervägs noggrant ge dig erkännanden för dina idéer förklara vilka idéer som man kommer att gå vidare med, vilka som inte kan genomföras och varför

9 9 www.healthyworkplaces.eu En dubbelriktad process Arbetstagarnas delaktighet är en dubbelriktad process där arbetsgivarna och de anställda/arbetstagarrepresentanterna pratar med och lyssnar på varandra tar upp problem och löser dem tillsammans söker och sprider synpunkter och information diskuterar frågor i god tid fattar beslut tillsammans

10 10 www.healthyworkplaces.eu Bli delaktig! Du vet vilka risker som finns på din arbetsplats – engagera dig och hjälp till att hantera dem och förbättra din och dina arbetskamraters arbetsmiljö Var beredd att −samarbeta −säga vad du tycker −ta strid −bry dig −ta emot återkoppling

11 11 www.healthyworkplaces.eu Olika sätt att engagera sig Ställ frågor, kom med förslag Rapportera olyckor och arbetsmiljöproblem Prata med din arbetstagarrepresentant Delta i aktiviteter som syftar till att göra arbetstagarna delaktiga Meddela din läkare om hälsoproblem som du tror kan vara arbetsrelaterade

12 12 www.healthyworkplaces.eu Ung arbetstagare/nyanställd? Risken för olyckor är särskilt hög när du börjar på ett nytt jobb. Gör så här för att skydda dig: Ställ frågor under utbildningen Fråga din arbetsledare om du är osäker Prata med mer erfarna arbetskamrater Framför dina idéer och synpunkter

13 13 www.healthyworkplaces.eu Mer arbetsmiljöinformation Europeiska arbetsmiljöbyråns webbsidor om arbetstagarnas medverkan Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanjwebbplats Europeiska arbetsmiljöbyråns faktablad på 24 språk Din nationella arbetsmiljömyndighet Fackföreningar och branschförbund Arbetsskadeförsäkringsbolag Arbetsplatser där arbetsgivare och arbetstagare samarbetar om arbetsmiljöfrågor är säkrare för alla

14 14 www.healthyworkplaces.eu Kampanjarbete i nätverksform Grundpelare: nationella kontaktpunkter och trepartsnätverk Men andra intressenter/partner bör också delta Officiella kampanjpartner (alleuropeiska och internationella organisationer), bland andra arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, branschorganisationer och -nätverk samt privata företag EU-institutioner som Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-representationerna, EU:s byråer och nätverket Enterprise Europe

15 15 www.healthyworkplaces.eu Hur kan man delta? Kampanjen är öppen för alla enskilda personer och organisationer. Du kan delta genom att sprida information om kampanjen och kampanjmaterial engagera dig i någon av de många konferenser, tävlingar, reklamkampanjer och andra evenemang som ingår i kampanjen organisera egna aktiviteter

16 16 www.healthyworkplaces.eu Bli kampanjpartner Alleuropeiska organisationer kan också ansöka om att bli kampanjpartner. Arbetsmiljöbyrån erbjuder: Partnerintyg Välkomstpaket Synlighet på EU-nivå och i medierna En kommunikationsplattform på nätet En särskild webbavdelning för kampanjpartner

17 17 www.healthyworkplaces.eu Europeiska priset för god arbetsmiljöpraxis Belönar enastående och nyskapande insatser Uppmuntrar chefer och arbetstagare att arbeta tillsammans Förbättrar säkerhet och hälsa på arbetsplatserna EU:s medlemsstater, EES, västra Balkan och Turkiet Två kategorier: −Arbetsplatser med färre än 100 personer −Arbetsplatser med fler än 100 personer Vinnarna utses bland bidrag inskickade av de nationella kontaktpunkterna http://osha.europa.eu/en/about/competitions

18 18 www.healthyworkplaces.eu Resurser Kampanjguide Praktiska guider för arbetstagare och chefer Exempel på god praxis Information om kampanjevenemang Presentationer och animerade filmklipp Allt finns på 24 språk www.healthyworkplaces.eu

19 Kampanjen startar18 april 2012 Europeiska arbetsmiljöveckoroktober 2012 och 2013 Utdelning av pris för god arbetsmiljöpraxisapril 2013 Toppmöte om Ett hälsosamt arbetslivnovember 2013 19 Viktiga datum

20 20 www.healthyworkplaces.eu Mer information Besök kampanjwebbplatsen www.healthyworkplaces.eu Kontakta din nationella kontaktpunkt om du vill ha information om evenemang och aktiviteter i ditt land: www.healthyworkplaces.eu/fops


Ladda ner ppt "Att delta i arbetsmiljöarbetet Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012-13 Talarens namn och titel Datum | Evenemang Arbetsmiljö angår alla. Bra för både."

Liknande presentationer


Google-annonser