Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografi i studentexamen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografi i studentexamen"— Presentationens avskrift:

1 Geografi i studentexamen

2 Provets struktur Provet består av 10 frågor
8 sexpoängare 2 jokerfrågor, 9 poäng I geografirealen besvarar man 6 frågor En del av frågorna är ämnesintegrerade = det krävs kunskaper i andra ämnen: Biologi Historia Samhällslära Kemi

3 Det finns frågor från alla nationella kurser
Naturgeografi (Geo 1) biologi Kulturgeografi (Geo 2) historia, samhällslära Riskernas geografi (Geo 3)  ….kemi Regionstudier och GIS (Geo 4) Preppkurs, repetition av svårare avsnitt Vissa frågor är “direkt från boken”, många kräver att man kan ett tvärsnitt från flera kurser

4 Hur skall man förbereda sig
Lär dig världskartan Naturgeografin (berg, floder, öknar…klimat) Kulturgeografin (städer, länder, följ med i tidningar vad som händer i världen) Aktuella händelser i världen – tänk geografiskt. Var finns orter som talas om i nyheterna Vad hände på platsen Varför hände de just där

5 Skriv rediga essäer med indelningar och struktur…
Lär dig “geografiska” Lär dig begreppen bak i böckerna, använd dem rätt Tänk globalt – lokalt Lär dig tolka kartor: börja med kartor över sommarstället, hemorten, Esbo friluftskarta, turistorter Öva dig att rita kartor Lär dig tolka tabeller och diagram Skriv rediga essäer med indelningar och struktur…

6 Mera info om studexamensfrågor
Aftongymnasiet (kurs 1 och kurs 2) Dusör: (alla ämnen) Kurs 3: eller Poänggränser och realämnen (geografin med svaren på video från TV-sändningar) Helsingin Sanomats frågebank från några år: YLES undervisningssidor Opinportti har material

7 Mera praktiska råd Besvara varje fråga på skilt papper
Starta med att skriva frågan på nytt (vanligen bra) och förklara var frågan betyder Använd tillräckligt mjuk penna Du får använda färgpennor men inte röd penna Du får använda miniräknare Du får använda MAOLS tabeller (obs lämna in för granskning) Strecka över sådana svar som inte skall bedömas! Använd all information som finns Kartor Tabeller Diagram Fotografier Texter

8 Ett moget geografisvar betecknas av:
Att fenomenet som frågan handlar om identifieras Förklara kort vad frågan handlar om, besvara sedan den egentliga frågan, (och bara den frågan… inte tomt prat) Förklara begrepp som ingår i frågan Ordna svaret logiskt omkring begreppen Eller: Svaret är indelat enligt frågans struktur: a) b) … I långa svar med många delar kan underrubriker vara bra, gäller i synnerhet för jokerfrågor Förankra fenomenet till ett område eller en plats Var förekommer detta naturligt, analysera andra platser, vilka faktorer på området bidrar till att det förekommer Orsak och verkan: i alla svar Hur uppkommer fenomenet hur inverkar det på området Förankra begreppen i ett större sammanhang Ge (andra) exempel på fenomenet Illustrera ditt svar Rita bild, karta eller diagram

9 Poänggränser våren 2009


Ladda ner ppt "Geografi i studentexamen"

Liknande presentationer


Google-annonser