Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning"— Presentationens avskrift:

1 Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning
Förutsättningar på arbetsmarknaden Olika möjligheter till sysselsättning Söka arbete Ansökningshandlingar Anställningsintervju Sociala koder på jobbet Validering

2 Svensk Arbetsmarknad

3 Förutsättningar på arbetsmarknaden

4 Fackföreningar En del av det som gäller på arbetsmarknaden är bestämt i lagen. Annat har arbetsgivarnas organisationer och de fackliga organisationerna kommit överens om i gemensamma förhandlingar.

5 Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett avtal som handlar om löner, arbetstider och semesterersättning. Genom kollektivavtalet blir de anställda starkare gentemot arbetsgivaren.

6 A-kassa Arbetslöshetskassan är en försäkring mot förlorad lön vid arbetslöshet.

7 Ledighet och semester Normal arbetstid får vara högst 40 timmar i veckan Alla som arbetar heltid har rätt till 25 dagars betald semester per år

8 Särbehandling Lagen säger att de som gör lika arbete skall ha lika lön.

9 Sjuklön Du som anställs för minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i din sjukperiod Den första dagen betalas ingen ersättning ut, den kallas för karensdag Sjuklönen är 80 procent av lönen dag 2-14 Om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg

10 Olika möjligheter till sysselsättning

11 Lediga jobb Vilket utbud finns ?
Arbetsmarknadsverkets hemsida ( Andra jobbsökarsiter Dagstidningar

12 Ams hemsida

13 Eget företagande Bra hemsidor för eget informationssökande är

14 Söka arbete

15 Tre bra frågor VAD vill jag jobba med? VAR vill jag jobba?
HUR får jag jobbet?

16 Hur söker du jobb ? Det omsätts ca 500 jobb/månad i Östersunds Kommun
Arbetsförmedlingen Annonser Rekryteringsföretag Besök på företag Telefonkatalogen Nätverk och kontakter

17 Rekryteringsföretag www.proffice.se www.manpower.se www.adecco.se

18 Ansökningshandlingar

19 Ansökningshandlingar
Riktlinjer Lättläst Lättöverskådligt Det viktigaste först Ska passa ihop med arbetet du söker

20 Ansökningshandlingar
Personligt brev Meritförteckning CV Följebrev till CV

21 Personligt brev Personuppgifter Vilket jobb söker du?
Varför ska företaget anställa dig? Vem är du? - Personliga egenskaper Intressen och fritid

22 Meritförteckning En förteckning över arbetslivserfarenheter och utbildningar– i omvänd kronologisk ordning

23 JERRY KARLSSON MERITFÖRTECKNING
Storgatan 13 B ÖSTERSUND Tel: Mobil: Födelsedata 800612 Utbildning Palmcrantzskolan, samhällsvetenskaplig linje, 3 år Kurser Datakörkort i Office XP, Datortek, 5 veckor Aktivitetscenter, Datortek, 12 veckor Kvällskurs i italienska, ABF, 10 veckor Praktik Hotell Radisson, Östersund, 2 månader Övrigt B-körkort Värnplikt, I5 Östersund Aktiv medlem i kulturföreningen Folkets Bio Regina fortfarande Elevrådsrepresentant Aktiv medlem i innebandyklubben ÖIBK – fortfarande

24 CV Vad är ett CV? Förkortning av Curriculum vitae (latin)
Levnadsbeskrivning Skall innehålla, som namnet anger, en beskrivning över dig och ditt yrkesverksamma liv

25 Exempel på rubriker i ett CV
Målsättning Anställningar Erfarenheter från arbetslivet Utbildningar Personlig information Språkkunskaper Datakunskaper Förtroendeuppdrag (ex. sitter i styrelsen för…) Övrigt (t.ex. körkort) Referenser

26 Ta INTE med Din partners yrke, ålder, fritidsintressen mm
Nuvarande eller tidigare lön Sexuell läggning Religion Vikt och längd Svagheter Barnens namn, ålder, skola, fritidsintressen mm Missnöje med tidigare eller nuvarande chefer och arbetsgivare

27 Följebrev till CV När du skickar ditt CV med vanlig post ska du
bifoga ett följebrev som innehåller Personuppgifter Vilket jobb du söker och varför Varför arbetsgivaren ska anställa dig

28 Arbetsgång Läs igenom annons – vilka nyckelord finns det?
Vad passar bäst: Personligt brev och meritförteckning eller CV? Skriv den ansökningshandling som du valt Om du har referenser – kontakta dem

29 Anställningsintervju

30 Anställningsintervju
Förberedelser Information om företaget (hemsida) Hur ser löneläget ut? (ev kontakt med facket) Var ligger arbetsplatsen? Tänk igenom vilka frågor du kan få Skriv ner egna frågor

31 Anställningsintervju
Vid intervjun Kom i tid!!! Hälsa (handslag och ögonkontakt) Var ärlig Klädsel Kroppsspråk

32 Förberedelser inför det nya jobbet
Hur kan du kolla upp outtalade regler? Det går att snappa upp en hel del under anställningsintervjun, till exempel Stämningen Hur var folk klädda? Nämndes regler kring arbetstider, telefon etc?

33 Förberedelser inför det nya jobbet
Hur ser företagets hemsida ut? Kontakta någon som arbetar/arbetat på företaget

34 Sociala koder på jobbet

35 Sociala koder Revir – avstånd - plats Klädsel Närhet Språk
Kontakt med chefen Tider Raster

36 Revirzoner Intimavstånd Personligt avstånd 0,5 – 1,25 m < 50 cm
Sociala/umgängesavstånd 1,25 – 4 m Publika/offentligt avstånd > 4 m

37 Revirzoner

38 Tre grundtips Observera Bygga nätverk Skaffa dig en mentor

39 Om något blev fel första veckan
Var ödmjuk Be om ursäkt och förklara att du inte visste hur det gick till på den nya arbetsplatsen

40 Användbara Webbadresser

41 Validering Validering är ett begrepp som innebär att man gör en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av den kunskap och kompetens som en person har oavsett hur man skaffat sig den. Man kan få en validering av sina utländska betyg. Universitetsexamen och lärarutbildning för svensk lärarbehörighet via Högskoleverket. Validering av lärarutbildning kostar 600 kr annars är all validering av betyg gratis. Tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier görs av aktuellt universitet/högskola. Vårdutbildningar, läkare, sjuksköterska mm av Socialstyrelsen. Veterinärutbildning av Jordbruksverket Yrkesutbildning på gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå av Arbetsförmedlingen. Oavslutade eller avbrutna gymnasiestudier av studievägledare vid vuxenutbildningen eller på universitet/högskola.

42 Mer information finns på
Mer information finns att hitta på och på vidare på länken validering.

43 Perssons regeringen gav följande definition av begreppet validering (Ds 2003:23):
”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats."

44 Utbildad eller jobbat i
Varför validering? Utbildad eller jobbat i annat land än Sverige Om man har utbildning eller yrkeserfarenhet från ett annat land så går det att få intyg, betyg eller liknande efter en validering av sina kunskaper.

45 När du söker jobb och behöver
Varför validering? När du söker jobb och behöver visa papper på dina kunskaper Om man söker jobb och inte har betyg eller intyg på sina kunskaper så går det att genom validering få intyg eller betyg för att kunna styrka sina kunskaper.

46 För att pröva dina kunskaper
Varför validering? För att pröva dina kunskaper mot arbetslivets krav Om man vill testa sina kunskaper mot ett specifikt yrke och dess krav, så går det att validera sina kunskaper.

47 Om du vill studera, men är osäker på vilken nivå du ska studera på
Varför validering? Om du vill studera, men är osäker på vilken nivå du ska studera på Om man är sugen på att studera och inte vet om man har tillräckligt med kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

48 Varför validering? Om du vill anpassa dina studier
för att förkorta din utbildning Om man vill individanpassa sin utbildning och kunna hoppa över vissa moment i en utbildning som man redan kan, så kan man genom validering anpassa studierna efter sina kunskaper.

49 VALIDERINGSPROCESSEN
Rekrytering Arbetssökande Reguljärt sökande Anställda Kompetens bedömning för intyg Kompetens bedömning för bevis o.dyl. 5 K A R T L ÄGGN I NGS P POR Information SYV, LC, Af Fördjupad kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga Arbete Utbildning Kompletterande utbildning Intresse/motivation 3 Valideringsprocessen: Rekrytering: arbetssökande, utbildningssökande, anställda Information om validering och gången i valideringsprocessen. Sker via tex studie- och yrkesvägledare, LärCentrum, Arbetsförmedlingen Kontroll om det finns intresse och motivation att fortsätta processen mot att validera sina kunskaper. Generell kartläggning: Först synliggör man översiktligt individens kunskaper och kompetenser samt behov av och möjligheter till anställningsbarhet, förkortad eller kompletterande utbildningsinsats. Ingen bedömning eller värdering i detta steg. Den generella kartläggningen sker tillsammans med tex en vägledare eller en handläggare. Tidsåtgången är ca ett par timmar. En handlingsplan/kartläggningsrapport upprättas, som kommer att följa med under valideringsarbetet för att underlätta och dokumentera arbetet. Fördjupad kartläggning: Identifiera kompetenser och kunskaper med stöd av sakkunniga inom kompetensområdet. Kompetensbedömning för intyg: Bekräfta kompetenser med stöd av t ex kursplaner, branschkrav. Kompetensbedömning för bevis och dylikt: Bekräfta kompetensnivån mot formella yrkeskrav och utbildningskrav. Klar för arbete, utbildning eller kompletterande utbildning. Generell kartläggning

50 Valideringsprocessen
Rekrytering Arbetssökande Sökande till utbildning Anställda Valideringsprocessen: Rekrytering: arbetssökande, utbildningssökande, anställda

51 Valideringsprocessen
Information Studie- och yrkesvägledare LärCentrum Arbetsförmedlingen Valideringsprocessen: Information om validering och gången i valideringsprocessen. Sker via tex studie- och yrkesvägledare, LärCentrum, Arbetsförmedlingen

52 Valideringsprocessen
Intresse Motivation Valideringsprocessen: Kontroll om det finns intresse och motivation att fortsätta processen mot att validera sina kunskaper.

53 Valideringsprocessen
Generell kartläggning Valideringsprocessen: Generell kartläggning: Först synliggör man översiktligt individens kunskaper och kompetenser samt behov av och möjligheter till anställningsbarhet, förkortad eller kompletterande utbildningsinsats. Ingen bedömning eller värdering i detta steg. Den generella kartläggningen sker tillsammans med tex en vägledare eller en handläggare. Tidsåtgången är ca ett par timmar.

54 Valideringsprocessen
Handlingsplan/ Kartläggningsrapport Valideringsprocessen: En handlingsplan/kartläggningsrapport upprättas, som kommer att följa med under valideringsarbetet för att underlätta och dokumentera arbetet.

55 Valideringsprocessen
Fördjupad kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga Valideringsprocessen: Fördjupad kartläggning: Identifiera kompetenser och kunskaper med stöd av sakkunniga inom kompetensområdet.

56 Valideringsprocessen
Kompetensbedömning för intyg Kompetensbedömning för bevis, betyg eller liknande Valideringsprocessen: Kompetensbedömning för intyg: Bekräfta kompetenser med stöd av t ex kursplaner, branschkrav. Kompetensbedömning för bevis och dylikt: Bekräfta kompetensnivån mot formella yrkeskrav och utbildningskrav.

57 Valideringsprocessen
Arbete Utbildning Kompletterande utbildning Valideringsprocessen: Klar för arbete, utbildning eller kompletterande utbildning.


Ladda ner ppt "Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning"

Liknande presentationer


Google-annonser