Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Svensk Arbetsmarknad Innehållsförteckning Förutsättningar på arbetsmarknaden Olika möjligheter till sysselsättning Söka arbete Ansökningshandlingar Anställningsintervju Sociala koder på jobbet Validering

2 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Svensk Arbetsmarknad

3 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förutsättningar på arbetsmarknaden

4 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Fackföreningar En del av det som gäller på arbetsmarknaden är bestämt i lagen. Annat har arbetsgivarnas organisationer och de fackliga organisationerna kommit överens om i gemensamma förhandlingar.

5 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett avtal som handlar om löner, arbetstider och semesterersättning. Genom kollektivavtalet blir de anställda starkare gentemot arbetsgivaren.

6 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna A-kassa Arbetslöshetskassan är en försäkring mot förlorad lön vid arbetslöshet.

7 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ledighet och semester Normal arbetstid får vara högst 40 timmar i veckan Alla som arbetar heltid har rätt till 25 dagars betald semester per år

8 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Särbehandling Lagen säger att de som gör lika arbete skall ha lika lön.

9 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Sjuklön Du som anställs för minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i din sjukperiod Den första dagen betalas ingen ersättning ut, den kallas för karensdag Sjuklönen är 80 procent av lönen dag 2-14 Om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än en vecka måste du ha ett läkarintyg

10 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Olika möjligheter till sysselsättning

11 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Lediga jobb Vilket utbud finns ? Arbetsmarknadsverkets hemsida ( Andra jobbsökarsiter Dagstidningar

12 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ams hemsida

13 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Eget företagande Bra hemsidor för eget informationssökande är

14 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Söka arbete

15 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Tre bra frågor VAD vill jag jobba med? VAR vill jag jobba? HUR får jag jobbet?

16 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hur söker du jobb ? Det omsätts ca 500 jobb/månad i Östersunds Kommun Arbetsförmedlingen Annonser Rekryteringsföretag Besök på företag Telefonkatalogen Nätverk och kontakter

17 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Rekryteringsföretag

18 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ansökningshandlingar

19 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ansökningshandlingar Riktlinjer Lättläst Lättöverskådligt Det viktigaste först Ska passa ihop med arbetet du söker

20 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ansökningshandlingar Personligt brev Meritförteckning CV Följebrev till CV

21 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Personligt brev Personuppgifter Vilket jobb söker du? Varför ska företaget anställa dig? Vem är du? - Personliga egenskaper Intressen och fritid

22 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Meritförteckning En förteckning över arbetslivserfarenheter och utbildningar– i omvänd kronologisk ordning

23 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna JERRY KARLSSON MERITFÖRTECKNING Storgatan 13 B Ludvika Tel: Mobil: Födelsedata 800612 Utbildning VBU, samhällsvetenskaplig linje, 3 år Kurser Datakörkort i Office XP, Datortek, 5 veckor Aktivitetscenter, Datortek, 12 veckor Kvällskurs i italienska, ABF, 10 veckor Praktik Hotell Radisson, Ludvika, 2 månader Övrigt B-körkort Värnplikt, I5 Östersund Aktiv medlem i kulturföreningen Folkets Bio Regina fortfarande Elevrådsrepresentant Aktiv medlem i innebandyklubben LIF – fortfarande

24 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna CV Vad är ett CV? Förkortning av Curriculum vitae (latin) Levnadsbeskrivning Skall innehålla, som namnet anger, en beskrivning över dig och ditt yrkesverksamma liv

25 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Exempel på rubriker i ett CV Målsättning Anställningar Erfarenheter från arbetslivet Utbildningar Personlig information Språkkunskaper Datakunskaper Förtroendeuppdrag (ex. sitter i styrelsen för…) Övrigt (t.ex. körkort) Referenser

26 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ta INTE med Din partners yrke, ålder, fritidsintressen mm Nuvarande eller tidigare lön Sexuell läggning Religion Vikt och längd Svagheter Barnens namn, ålder, skola, fritidsintressen mm Missnöje med tidigare eller nuvarande chefer och arbetsgivare

27 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Följebrev till CV När du skickar ditt CV med vanlig post ska du bifoga ett följebrev som innehåller Personuppgifter Vilket jobb du söker och varför Varför arbetsgivaren ska anställa dig

28 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Arbetsgång Läs igenom annons – vilka nyckelord finns det? Vad passar bäst: Personligt brev och meritförteckning eller CV? Skriv den ansökningshandling som du valt Om du har referenser – kontakta dem

29 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Anställningsintervju

30 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Anställningsintervju Förberedelser Information om företaget (hemsida) Hur ser löneläget ut? (ev kontakt med facket) Var ligger arbetsplatsen? Tänk igenom vilka frågor du kan få Skriv ner egna frågor

31 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Anställningsintervju Vid intervjun Kom i tid!!! Hälsa (handslag och ögonkontakt) Var ärlig Klädsel Kroppsspråk

32 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förberedelser inför det nya jobbet Hur kan du kolla upp outtalade regler? Det går att snappa upp en hel del under anställningsintervjun, till exempel Stämningen Hur var folk klädda? Nämndes regler kring arbetstider, telefon etc?

33 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förberedelser inför det nya jobbet Hur ser företagets hemsida ut? Kontakta någon som arbetar/arbetat på företaget

34 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Sociala koder på jobbet

35 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Sociala koder Revir – avstånd - plats Klädsel Närhet Språk Kontakt med chefen Tider Raster

36 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Revirzoner Intimavstånd < 50 cm Personligt avstånd 0,5 – 1,25 m Sociala/umgängesavstånd 1,25 – 4 m Publika/offentligt avstånd > 4 m

37 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Revirzoner

38 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Tre grundtips Observera Bygga nätverk Skaffa dig en mentor

39 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Om något blev fel första veckan Var ödmjuk Be om ursäkt och förklara att du inte visste hur det gick till på den nya arbetsplatsen

40 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Användbara Webbadresser

41 Validering Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Validering

42 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Mer information finns på

43 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Perssons regeringen gav följande definition av begreppet validering (Ds 2003:23): ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats."

44 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Varför validering? Utbildad eller jobbat i annat land än Sverige

45 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Varför validering? När du söker jobb och behöver visa papper på dina kunskaper

46 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Varför validering? För att pröva dina kunskaper mot arbetslivets krav

47 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Varför validering? Om du vill studera, men är osäker på vilken nivå du ska studera på

48 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Varför validering? Om du vill anpassa dina studier för att förkorta din utbildning

49 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna VALIDERINGSPROCESSEN Rekrytering Arbetssökande Reguljärt sökande Anställda Kompetens bedömning för intyg Kompetens bedömning för bevis o.dyl. 5 K A R T L ÄGGN I NGS P POR Information SYV, LC, Af Fördjupad kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga Arbete Utbildning Kompletterande utbildning Intresse/motivation 3

50 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Rekrytering Arbetssökande Sökande till utbildning Anställda

51 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Information Studie- och yrkesvägledare LärCentrum Arbetsförmedlingen

52 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Intresse Motivation

53 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Generell kartläggning

54 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Handlingsplan/ Kartläggningsrapport

55 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Fördjupad kartläggning Identifiera kompetenser och kunskaper med hjälp av sakkunniga

56 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Kompetensbedömning för intyg Kompetensbedömning för bevis, betyg eller liknande

57 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Valideringsprocessen Arbete Utbildning Kompletterande utbildning


Ladda ner ppt "Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser