Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Westin Kapitel 12-15

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Westin Kapitel 12-15"— Presentationens avskrift:

1 Thomas Westin Kapitel 12-15
Budgetering Thomas Westin Kapitel 12-15

2 Budgeteringens syften
Ansvarsfördelning Målsättning Dimensionering Medvetenhet Planering Motivation Uppföljning Resursallokering Samordning Kommunikation Incitamentssystem

3 Budget slag Huvudbudgetar bygger på delbudgetar Funktionsbudget
Projektbudget Investeringsbudget Produktbudget Kundbudget Försäljningsbudget Resursbudget m.m. Resultatbudget Budgeterad balansräkning Likviditetsbudget Figur 13:1 sidan 332

4 Icke-finansiella budgetar sid 378 & 379
060925FN Restaurang 3.44 (Marginaler och antal portioner det viktiga)

5 Produktionsavdelning
Resultatbudget Försäljnings- budget Marknadsavdelning Resultatbudget Inköpsbudget Produktionsavdelning Resultatbudget Personalbudget Företagets Resultatbudget Serviceavdelning Resultatbudget Omkostnads- budget Forskningsenhet Kostnadsbudget Kapitalbudget Staber Kostnadsbudget Figur 13:2 sidan 335 och figur 13:3 sidan 336

6 Exempel på resultatbudgetar; Boken sidorna 337, 338 och 339

7 Likviditetsbudget Figur 13:4 sidan 340 Likvida medel påverkas:
Positivt av inbetalningar, t.ex. Negativt av utbetalningar, t.ex. Från kunder: Kontantförsäljning Betalda kundfordringar Förskott Till leverantörer: Kontanta inköp Betalda leverantörsskulder Från ägare: Aktieägartillskott Nyemission Till ägare: Utdelning Från långivare: Lån Till långivare: Räntor Amorteringar Till anställda: Lön Till myndigheter: Skatter Avgifter Figur 13:4 sidan 340

8 Tillverkningsföretag
Delbudgetar Försäljningsbudget Administrationsbudget Investeringsbudget Inköpsbudget Inköpsbudget Tillverkningsföretag Handelsföretag Lagerbudget Lagerbudget Produktionsbudget Tjänsteföretag Kunskapsföretag Personalbudget Utbildningsbudget Timbudget

9 Exemplet Rena Fat Försäljnings- budget Inköpsbudget Varukostnads-
Lagerbudget Resultatbudget Budgeterad balansräkning Omkostnads- budget Likviditetsbudget Personalbudget Investerings- budget Figur 13:5 sidan 369 Kapitalbudget

10 Budgetexempel sidan 369 och framåt

11 Budgetprocessen Budgetuppställande Budgetperiod = oftast kalenderår
Budgetvärden vid årsskiftet Förutsättningar inför semestern Fastställs i december Budgetuppställande Budgetuppföljning Budgetanalys Figur 14:1 sidan 383

12 Uppbyggnadsmetoden Företags- ledning Förutsättningar Förslag till
huvudbudgetar Sammanställning Av huvudbudgetar Stab Förslag till delbudgetar Anvisningar Budgeterare Uppställande av delbudgetar Figur 14:2 sidan 386

13 Nedbrytningsmetoden I praktiken används ofta en iterativ metod:
Företags- ledning Uppställande av huvudbudgetar Förslag till huvudbudgetar Förslag på huvudbudgetar Sammanställning av huvudbudget Stab Uppdelning i delbudgetar Förslag till delbudgetar Ändringsförslag Budgeterare Granskning Figur 14:3 sidan 388 I praktiken används ofta en iterativ metod: En växelverkan mellan nedbrytning och uppbyggnad

14 Institution vid KTH Mark & Vatten, från deras processkartläggning år 2002

15 Rörlig budget sidan 406 Anpassas till aktuell volym

16 Flexibel budget sidan 408 Anpassas till förändringar

17 Reviderad budget sidan 411
Löpande omarbetningar

18 Rullande budget sidan 415 Budgethorisonten flyttas framåt
Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 4 år år år år 1 Intäkter Rörelsens kostnader Varukostnad Bruttoresultat Diverse kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntekostnader Res efter fin poster Kvartal 1 år 2 95 000

19 Nollbasbudgetering Beslutspaket 3:n Benämning: Belopp: kr
4. Tillgängliga medel fördelas 1. Beslutsområden definieras Beslutspaket 3:n Benämning: Belopp: kr Beslutsområde 1 t.ex. Svarvning Beslutsområde 2, t.ex. Lackering Beslutspaket 3:3 Renovering av garage kr Beslutspaket 3:2 Enklare fordonsunderhåll kr Beslutsområde 3, t.ex. Garage Beslutsområde 4, t.ex. Fakturering Beslutspaket 3:1 Löpande drift av garaget kr 2. Beslutspaket definieras & 3. rangordnas

20 Ändamål och program Exempel: Programutveckling Analys Förstudie
Utformning Tester Kundbesök Enkäter O.s.v. Resursslag Vilka resurser kommer att användas som input? Ansvarig Vem är ansvarig för att resurser kommer att förbrukas? Ändamål Vad vill man uppnå med det man planerar att göra? Figur 15:1 sidan 426, samt sidan 428

21 Aktivitetsbaserad Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) Resurser
Aktiviteter Aktiviteter Produkter som säljs och kunder som betjänas Prognos av efterfrågan på marknaden Aktivitetsbaserad budgetering (ABB) Figur 15:2 sidan 429

22 Kritik och lösningar  Balanserade styrkort  Budgetår ≠ verksamheten
 Konserverande  Förenkling  Framtidsbedömning  Snabb rapportering  Internt politiskt spel  Osäker framtid  Inaktuell  Arbetsamt  Affärsplan  Benchmarking  Suboptimerande  Löpande planering och kontroll  Profit centers  Förenklade antaganden  Redovisning


Ladda ner ppt "Thomas Westin Kapitel 12-15"

Liknande presentationer


Google-annonser