Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10"— Presentationens avskrift:

1 Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10
Ekonomisk styrning Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10

2 Företagets roll Ofta en svart låda
Traditionellt ses företaget som en förädlingsenhet Figur 1:1 sidan 15 Ofta en svart låda Figur 1:2 sidan 16 Numera ses företaget ofta som en värdekedja

3 Företag och mål Vinstmaximeringsmodellen (black box)
Företagsledarmodellen (egna mål och nytta) Satisfieringsmodellen (tillfredställande vinst) Intressentmodellen (omgivning och jämvikt) Kassaflödesbaserade modeller (maximerar nuvärdet av framtida kassaflöden)

4 Minns du: Begrepp? bokföringsmässiga respektive kalkylmässiga grunder
Om inte: Läs sidorna 17-30

5 Minns du: Ledning? Vinstmaximering Satisfierande vinst
Om inte: Läs sidorna 32-56

6 Ekonomistyrning och system

7 Styrmedel Figur 4:2 sidan 63

8 Val av perspektiv Sidorna 65 och 67

9 Minns du: Ansvar? Om inte: Läs sidorna 71-75
Påverkbarhets- respektive befogenhetsprincipen Artificiellt resultatansvar Om inte: Läs sidorna 71-75

10 Minns du: Resultatanalys?
Det relevanta området Figur 6:7 sidan 123 Irreversibla kostnader Om inte: Läs sidorna

11 Minns du: Kalkylering? Prissättning Lönsamhetsberäkning
Kostnadskontroll Produktval Köpa in eller producera själv? Val av produktionssätt Val av verksamhetsvolym “Different costs for different purposes” Kalkylmässig avskrivning Kalkylmässig ränta Urval Värdering Periodicering Om inte: Läs sidorna

12 Minns du: Självkostnad?
Om inte: Läs sidorna

13 Minns du: Orderkalkyl? Exempel sidorna 200-201 Om inte:
Läs sidorna

14 Minns du: Bidragskalkyl?
Om inte: Läs sidorna

15 Minns du: Stegkalkyl? Exempel sidan 269 Om inte: Läs sidorna

16 Kompass över kursen Figur 4:8 sidan 83


Ladda ner ppt "Thomas Westin Kapitel 1-8 och 10"

Liknande presentationer


Google-annonser