Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bonvenon al -ig- kaj -iĝ- Affix • -ig- och -iĝ- tillhör Esperantons affix • Som affix används de som suffix, efterstavelser • Men de kan också stå som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bonvenon al -ig- kaj -iĝ- Affix • -ig- och -iĝ- tillhör Esperantons affix • Som affix används de som suffix, efterstavelser • Men de kan också stå som."— Presentationens avskrift:

1 Bonvenon al -ig- kaj -iĝ- Affix • -ig- och -iĝ- tillhör Esperantons affix • Som affix används de som suffix, efterstavelser • Men de kan också stå som själv- ständiga ord

2 -ig- • Används i betydelse: Göra / Förvandla / Förmå att • Skapar alltid transitiva verb: som kan ha objekt som kan riktas mot något

3 -ig- =Göra / Förvandla / Förmå att • Bela= vacker Bel-ig-i= göra vacker, försköna • Bona= bra, god Bon-ig-i= göra bättre, förbättra • Facila= lätt, enkel Facil-ig-i= göra lättare, förenkla

4 -iĝ- • Används i betydelse: Bli / Att komma i ett nytt tillstånd • Skapar alltid intransitiva verb: som inte kan ha objekt som inte riktar sig mot något annat

5 -iĝ- =Bli / Att komma i ett nytt tillstånd • Dika= tjock Dik-iĝ-i= bli tjock • Laca= trött Lac-iĝ-i= bli trött, tröttna • Riĉa= rik Riĉ-iĝ-i= bli rik

6 -ig- / -iĝ- med adjektiv • I det föregående såg vi att det var relativt lätt att använda -ig- och -iĝ- med adjektiv. • Dessa suffix tycks ha en benägenhet att passa extra bra med denna ordklass. • Varför det kan rekommenderas att vid inlärning börja med olika adjektivsam- mansättningar.

7 Men hur fungerar -ig- och -iĝ- med verb?

8 -ig- =Göra / Förvandla / Förmå att -ig- på intransitivt verb → transitivt • Labori= arbeta Labor-ig-i= sätta någon i arbete • Paroli= tala Parol-ig-i= få någon att tala

9 -ig- =Göra / Förvandla / Förmå att -ig- på transitivt verb = transitivt • Danki= tacka Dank-ig-i= få någon att tacka • Helpi= hjälpa Help-ig-i= få någon annan att hjälpa

10 -iĝ- =Bli / Att komma i ett nytt tillstånd -iĝ- på transitivt verb → intransitivt • Aŭdi= höra Aŭd-iĝ-i= bli hörd • Perdi= tappa, förlora Perd-iĝ-i= tappa bort sig, bli förlorat

11 -iĝ- =Bli / Att komma i ett nytt tillstånd -iĝ- på intransitivt verb = intransitivt • Dormi= sova Dorm-iĝ-i= somna • Silenti= att vara tyst Silent-iĝ-i= bli tyst

12 • Den kanske viktigaste funktionen för dessa suffix är att skapa transitivitet eller intran- sivitet hos verb. • Detta tycks vara påfallande vanligt, men fungerar inte med alla verb. • När -ig- används på ett redan tr.verb be- hålls transitiviteten och när -iĝ- används på ett redan intr.verb behålls intransitiviteten. -ig- / -iĝ- med verb

13 Men hur fungerar -ig- och -iĝ- med andra ordklasser?

14 -ig- / -iĝ- Med andra ordklasser eller självständigt • Ig-i= göra Iĝ-i= bli • Unu-ig-i= göra till en, förena Unu-iĝ-i= bli en, förenas • Sen-ig-i= göra (så att någon blir) utan Sen-iĝ-i= bli utan

15 -ig- / -iĝ- Med andra ordklasser eller självständigt • Ebl-ig-i= göra möjlig, möjliggöra Ebl-iĝ-i= bli möjlig • Eks-ig-i= göra till en före detta Eks-iĝ-i= bli en före detta • Neni-ig-i= göra till ingenting, tillintetgöra Neni-iĝ-i= bli till ingenting

16 -ig- / -iĝ- Med andra ordklasser eller självständigt • Nokt-ig-i= göra så att det blir natt (?) Nokt-iĝ-i= bli natt • Ord-ig-i= ordna Ord-iĝ-i= bli ordning • Nur-ig-i= begränsa Nur-iĝ-i= bli till (det) enda

17 • I teorin kan man använda dessa suffix med vilken annan ordklass som helst. • Men de tycks ha en förkärlek till verb eller adjektiv (som görs om till verb). • Med andra ordklasser tycks det finnas be- gränsat med fungerande sammansättningar. • Och med substantiv nästan inga alls. -ig- / -iĝ- med andra ordkl.

18 Dankon kaj ĝis revido!

19 Dankon kaj ĝis revido!


Ladda ner ppt "Bonvenon al -ig- kaj -iĝ- Affix • -ig- och -iĝ- tillhör Esperantons affix • Som affix används de som suffix, efterstavelser • Men de kan också stå som."

Liknande presentationer


Google-annonser