Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortopedakuten Vanliga diagnoser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortopedakuten Vanliga diagnoser"— Presentationens avskrift:

1 Ortopedakuten Vanliga diagnoser
Albert Christersson

2 Vad får man inte missa? Öppen fraktur
Nedsatt distalstatus, särskilt cirkulation Kompartmentsyndrom Cauda equina-syndrom

3 Hur smärtlindra? Akuta patienter som har ordentligt ont:
Sätt iv nål (po för långsamt + bryter fasta) Ge Morfin utspätt från 10mg/ml till 1mg/ml,2-4ml Upprepa Morfin Ge antiemetika t ex Primperan iv Ev ge lugnande t ex Stesolid iv

4 Hur smärtlindra? Akuta patienter med måttlig smärta: T Panodil 1g
T Voltaren T 50mg T Tradolan 50mg (alternativt Tramadol,Nobligan) T Citodon 2st (ge då inte Panodil) T Citodon 1 st (ge då bara 500mg Panodil) T Morfin 10mg Supp Ketogan T Stesolid 5mg

5 Ortopedisk inläggning
Ange tillåten mobiliseringsgrad: högläge, sängläge, markering, fri mob Ange om pat skall fasta, dvs om akut op Vid fasta ordinera dropp Smärtstillning ”svagt + starkt” Trombosprofylax!? Fragmin el Klexane Antibiotikaprofylax om op (ges preop)

6 Trombosprofylax Ortopedpatienter får dubbeldos:
Klexane 20/40mg, Fragmin 2500/5000 IE Op nedre extremitetsskador - nästan alltid Op övre extremitetsskador - bara undantagsfall Uttalad immobilisering, tex hög ålder, övervikt Ges ej omedelbart preop ( ej inom 12 h före op) Behandlingstid d

7 Vad är vanligast? Höftledsskada Kontusion Knädistorsion Sårskador
Knätappning Svullet knä utan trauma Patellafraktur Fotledsdistorsion Fotledsfraktur Akillesseneruptur Ryggont Whiplash Kontusion Sårskador Handledsfraktur Fingerluxation Fingerfraktur Clavikelfraktur Axelluxation Armbågsluxation

8 Vad är vanligast? Kontusion allra vanligast
Negativ röntgen (ofta tillräcklig behandling) Var frikostig med röntgen. Ingen tackar Dig för att Du låter bli att röntga Lugnande besked Smärtstillande? Sjukskrivning? Kryckor? Oftast ingen uppföljning

9 Sårskador Oftast på handen Behövs Tetanusvaccin?
Är skadan möjlig att beh på akm? Är det mer än huden som är skadad? Djupare skador åtgärdas på opsal (rengöring+diagnostik) Extensorsenor=ortoped / Flexorsenor=handkirurg Försök lägga ledningsanestesi tex fingerbas Suturtjocklek 3-0 till 4-0 på extr. 5-0 till 6-0 i ansiktet Låt suturer sitta högst 7d i ansiktet, 14 i övrigt

10 Handledsfraktur Oftast dorsalbockade = Colles fraktur
Felställningen mäts som dorsalbockning av ledytan och axiell kompression

11 Handledsfraktur Måttlig felställning behandlas med sluten reposition och dorsal gipsskena efter bedövning i frakturhematomet el IVRA Reposition + dorsal gipsskena Åb med rtg Gipstid 4v Uttalad felställning opereras med volar platta

12 Fingerlux /-fraktur Fingerluxationen reponeras med traktion och tejpas mot grannfingret i 3-4 v. Fingerfrakturer utan felställning i ledyta, rotation eller vinklar gipsas 3 v, MC 4v. Rotation!!! Opfall: Frakturer i CMC-I, ledbandsskada i MCP-I,

13 Clavikelfraktur Behandlas oftast konservativt, läker på ca 6 v
Collar´n´cuff max 3v, röra det som går Åtta förband om finns tillgängligt Operation om hudhot, stor diastas eller förkortning, tvärställt intermediärfragment Om osäker på akuta läget gör rtg 7d

14 Axelluxation Nästan alltid främre lux, sulcus sign.
Bakre lux vid epilepsi, bilat? Distalstatus fortlöpande!! Röntga före om inte solklar diagnos! Reponeras så fort som möjligt Bukläge om möjligt Ryggläge: Hippokrates eller Kocher Narkos Använd iv Morfin och Stesolid Invänta muskelavslappning!!!!!! Efteråt vila några dagar, sedan mob med SG Fraktur i tuberculum major oftast inga problem Stor recidivrisk, sp unga pat 15-25år

15 Armbågsluxation Oftast humerus framåt Distalstatus!!
Viktigt att hitta skelettskada – överväg CT Reponera gm att trycka olecranon framåt Muskelavslappning viktigt Gips 1-2v, rtg vid avgipsning

16 Höftfraktur Förkortat och utåtroterat ben
Skilj på mediala collumfrakturer och pertrochantära femurfrakturer Röntga alltid både höften och bäckenet Diff diagnos ”ramusfraktur”= frimob Höftfraktur alltid inläggningsfall Alla höftfrakturer opereras!! Bör helst opereras inom 24h, högst 48h

17 Knädistorsion Stort spektrum från snäll MCL-skada till knäledsluxation med kärlskada Röntga frikostigt Bedöm svullnad/hydrops. Gör artrocentes Hemartros = korsbandsskada = återbesök 1-2v Gul ledvätska = distorsion el menisk = åter vid behov Låst knä (äkta) = artroskopi inom 1v Bedöm stabilitet om det går: Vackling i sidled i sträckt och semiflekterat läge för kollateralligamenten, draglåda och Lachman för korsbanden. Ofta får stabiliteten bedömas senare. Knälinda (Dauer) + kryckor Mobilisera/stödja fritt efter smärta

18 Knätappning Liggande patient, lågt stöd under knäet
Sterilitet med sprittvätt och gröna dukar, gärna hålduk, sterila handskar Stick anterolateralt suprapatellärt Bedöva hud + ledkapsel Byt till grövre nål sk knätappningsnål För in nålen utan spruta, horisontellt – sätt på sprutan Ändra nålläge och komprimera över patella Linda knäet

19 Hydrops – bedömning av ledvätska
Utseende: Genomskinlig el grumlig Odling – tar minst 2d Direktmikroskopi visar bakterier eller kristaller Cellräkning vita blodkroppar <0,2 * = normalt 0,2 – 2 * = lätt inflammation, tex artros * 109 = kraftig inflammation, tex gikt > * 109 = bakteriell infektion Sockerkvot: ledvätskeglukos/blodsocker < 0,5 talar för sockerkonsumtion i leden

20 Patellafraktur Direktvåld eller traktionsvåld
Ledytehak < 2mm och sträckfunktion = ej op Röra fritt efter smärta, belasta fullt på rakt ben Ej gips, men linda och kryckor Åb rtg 1v och 6v Artrocentes?

21 Fotledsdistorsion Vanligast på lateralsidan : FTA, ev FC
Röntga frikostigt Glöm ej C-skada PRICE (prehospitalt) Behandlingen är icke-operativ, även vid komplett ligamentruptur Tidig mobiliserig, sjukgumnastik, balansplatta

22 Fotledsfraktur Fraktur i laterala, mediala och dorsala malleolen (bi- tri-) Röntga eller palpera hela fibula! Lateral malleolarfraktur med felställning 0-2mm och ingen syndesmosskada beh m gips Alla övriga fotledsfrakturer opereras Lägg dorsal gipsskena på akuten – svullnad!! Luxerade fotleder skall reponeras – oftast skall hälen dras framåt + medialt, opereras inom 8h alt efter avsvullnad ca 5d. Om repositionen inte lyckas – akut op trots svullnad men temporär lösning

23 Akillesseneruptur Typisk anamnes Pat i bukläge: Yngre op, äldre ej op
Palpabel defekt Svag plantarflexion Pos Thomsons test Yngre op, äldre ej op Ej op = gips v. Först spets, sedan 90gr, kan då belasta

24 Whiplash Nackdistorsion
Vanlig sökorsak, brett spektrum, försäkring,oro När kom symtomen? Ömhet svårbedömt Rörlighet: Sidorotation, sidoböjning, flex/ext Frågan är om det behöver röntgas, krävs erfarenhet Slät röntgen = ickeåtgärd CT avgör skadan

25 Ryggsmärta Lumbago kan göra hur ont som helst!!
Avgör om det är lumbago eller lumbagoischias Neurologi? Cauda equina

26 Öppna frakturer Distalstatus Skölj Grovreponera Sterilt förband Gips
Röntgen Bakjour

27 Kompartmentsyndrom Pain Palpationsömhet Passiv rörelsesmärta Parestesi
Pulslöshet


Ladda ner ppt "Ortopedakuten Vanliga diagnoser"

Liknande presentationer


Google-annonser