Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnolycksfall och Förgiftningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnolycksfall och Förgiftningar"— Presentationens avskrift:

1 Barnolycksfall och Förgiftningar
Nils Lundin Barn- o ungdomsläkare Helsingborg O-fall o förgiftn - N Lundin

2 SKOLHÄLSANS ARBETSFÄLT
HEALTH PROMOTION Bevara o förbättra hälsa PRIMÄR PREVENTION Förhindra sjukdom SEKUNDÄR PREVENTION Tidigt upptäcka sjukdom TERTIÄR PREVENTION Lindra effekt av uppkommen skada/sjukdom SJUKVÅRD Omvårdnad, Diagnos, Behandling N Lundin, Helsingborg

3 Barnolycksfall o Förgiftningar
Blödningar Frakturer Bränn- o frätskador Elskador Förgiftningar o allergisk reaktion Bett-, kläm-, stick- o tandskador Drunkningstillbud Chockreaktion o återupplivning Förebyggande- o åtgärdsinsatser illustrationer ur ”Olycksfall och förgiftningstillbud” Skolhälsovård 3/ Förlagshuset Gothia N Lundin, Helsingborg

4 Barnolycksfall o Förgiftningar
Blödningar N Lundin, Helsingborg

5 4 Blödningar Liten, sipprande blödning oftast ofarlig
Alla ytliga skador slutar blöda efter en stund - blodet koagulerar Sprutande, pulserande blödning - större blodkärl/artär skadad. Risk att förlora större mängd blod N Lundin, Helsingborg 4

6 Näsblödning Papper att torka blodet Sitta upp framåtlutad
Kläm med tumme o pekfinger runt näsan precis under näsbenet i tio minuter. Släpp försiktigt Andas genom munnen o spotta ut blod Undvika att prata Lugn och ro N Lundin, Helsingborg

7 Sprutande eller pulserande blödning
Larma Håll ihop sårkanterna Tryck hårt Blödande kroppsdelen hålls högt Tryckförband över såret före transport N Lundin, Helsingborg

8 Långsamt rinnande blödning
Tvätta rent såret (tvål o vatten) Tryckförband Blödande kroppsdelen hålls högt N Lundin, Helsingborg

9 Svagt sipprande blödning
Tvätta rent såret (tvål o vatten) Lufttorka Plåster/förband N Lundin, Helsingborg

10 Tryckförband Ta tag i sårkanterna Dra ihop
Ta en kompress eller ett tyg mot såret Lägg en press ovanpå tyget/kompressen (t ex en vikt handduk, sten, pinne) Linda ett bandage eller tyg runt skadan N Lundin, Helsingborg

11 Barnolycksfall o Förgiftningar
Frakturer N Lundin, Helsingborg

12 Brutna fingrar Lägg skadad hand på bröstkorg, högre än hjärtat
Uppsök sjukvård N Lundin, Helsingborg

13 Bruten handled Lägg skadad hand på bröstkorg, högre än hjärtat
Fixera handens läge - dra t ex en tröja över hand och bröstkorg Undvik mat o dryck (inför eventuell operation) Uppsök sjukvård N Lundin, Helsingborg

14 Bruten arm Låt barnet sitta bekvämt i upprätt ställning
Lägg stöd under skadad arm (vikt handduk) o håll armen stilla Om armen inte kan böjas, låt den hänga rakt; bind vid kroppen med t ex halsduk Spjäla armen vid behov. Undvik mat o dryck (inför eventuell operation) Tryckförband vid stora blödningar Larma N Lundin, Helsingborg

15 Brutet ben Låt barnet ligga ned bekvämt, lägg över något värmande
Larma Undvik mat o dryck (inför eventuell operation) Tryckförband vid stora blödningar Spjäla benet vid behov N Lundin, Helsingborg

16 Håll fria luftvägar - rensa mun från eventuellt blod/lösa tänder
Bruten underkäke Håll fria luftvägar - rensa mun från eventuellt blod/lösa tänder Låt saliv o blod rinna ut genom munnen Sitt upp med handduk runt käken som stöd Om barnet behöver ligga - stabilt sidoläge med handduk under hakan Om käken hänger ner (bruten) -knyt sjal runt hakan, fäst på huvudet Larma Undvik mat o dryck N Lundin, Helsingborg

17 Bruten nacke Låt barnet ligga helt stilla; tala lugnande
Flytta inte barnet - skadan kan förvärras Placera inte något under huvudet (även om det ser obekvämt ut) Larma o se till att hålla fria luftvägar Lägg något värmande över barnet Sitt bakom barnet, håll huvudet stilla i ett stadigt grepp till ambulans kommer N Lundin, Helsingborg

18 Hjärnskakning Huvudvärk Yrsel Illamående Kräkningar Stark trötthet
Känn eller lyssna om barnet andas Om medvetslöst barn - lägg i stabilt sidoläge N Lundin, Helsingborg

19 Spjäla en arm Använd raka föremål som stödskenor (brädor, stekspadar, pinnar, paraply) Om barnet kan hålla arm mot bröstkorg - bind fast skena under armen, fixera med ett tyg (som mitella) Om armen inte kan böjas - spjäla i rakt utsträckt läge längs sidan; bind fast arm intill kroppen (använd t ex halsduk) Ta av eventuella klockor, ringar, armband N Lundin, Helsingborg

20 Spjäla ett ben Använd raka föremål som stödskenor (brädor, stekspadar, pinnar, paraply) Placera spjälorna på var sida om benet Linda t ex halsduk eller annat tyg stadigt runt både spjälorna och benet så att benet hålls ordentligt stilla N Lundin, Helsingborg

21 Barnolycksfall o Förgiftningar
Bränn- o frätskador N Lundin, Helsingborg

22 Brännskador Läkarbedömning - vid brännsår, stora delar av kroppen skadad (större än barnets egen hand) eller skada i ansiktet, över leder, stjärten Liten skada, huden bara röd - inget förband Brännblåsan skyddar nya huden - ta inte hål på blåsor, ta inte bort hudflagor, ingen salva Läkarbedömning - om andats in rök eller het ånga N Lundin, Helsingborg

23 Åtgärder - brännskador
Kyl ner snarast med kallt vatten 5-10 minuter Vid stor brännskada - larma, ta barnet i famnen och stå i duschen med svalt vatten (barnet får inte bli för avkylt) eller vira in i blöta handdukar Ta av klocka, smycken etc i närheten av skadan N Lundin, Helsingborg

24 Brännskador från nässlor o maneter
Ofarligt (om ej över stora delar av kroppen) men kan svida Åtgärder vid nässelbrännskada - skölj i kallt vatten eller badda med våt näsduk Åtgärder vid manetbrännskada - badda med vinäger eller alkohol, raka bort hullingar N Lundin, Helsingborg

25 Frätande ämne i ögat Skölj ögat med ljummet vatten minst 20 minuter
Håll isär ögonlocken vid sköljning Ring sjukvårdsupplysning, samråd innan sköljningen avslutas N Lundin, Helsingborg

26 Barnolycksfall o Förgiftningar
Elskador N Lundin, Helsingborg

27 Elskador Alltid läkarbedömning – svårt att bedöma skadans omfattning
Skadeomfattning: allt från lindrig chock till sönderbrända inre organ Hjärtats retledningssystem kan störas av elektricitet Vanligaste elolyckan kontakt med lågspänning Om olyckan orsakas av högspänningsledning, försök inte få loss barnet innan strömmen är bruten N Lundin, Helsingborg

28 Åtgärder - elskador Larma
Om barnet fortfarande har kontakt med misstänkt strömförande föremål, koppla bort strömmen om möjligt Försök annars (om lågspänning) få loss barnet med en torr planka, ett rep eller något annat som inte leder ström Släck eventuell brand i kläder Kontrollera medvetande och andning N Lundin, Helsingborg

29 Barnolycksfall o Förgiftningar
Förgiftningar o allergisk reaktion N Lundin, Helsingborg

30 Växt- o bärförgiftning
Ring giftinformationscentralen eller lokal sjukvårdskontakt om: ätit mer än några få bär/frön tveksamhet om riskerna barnet får symtom Identifiera växten/bären N Lundin, Helsingborg

31 Allergisk reaktion Illamående/ yrsel Kallsvettning, matthet
Hjärtklappning Blodtrycksfall Andningsbesvär Kraftig blekhet Kraftig svullnad Nässelutslag, generell klåda N Lundin, Helsingborg

32 Barnolycksfall o Förgiftningar
Bett-, kläm-, stick- o tandskador N Lundin, Helsingborg

33 Människobett Tvätta (tvål o vatten), plåster
Djupare sår: Uppsök sjukvård N Lundin, Helsingborg

34 Hund- o kattbett Ytligt sår: tvätta (tvål o vatten), plåster
Djupare sår: läkarbedömning N Lundin, Helsingborg

35 Huggormsbett Läkarbedömning Barnet får stillhet o vila
Bitna kroppsdelen i stillhet o högläge Ta av åtsittande saker (skor, ringar, armband, klocka) Lämna bettstället ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller snöra av den kroppsdel som blivit ormbiten N Lundin, Helsingborg

36 Klämskada Klämd kroppsdel hålls högt, högre än hjärtat
Tryck med fingrarna runt klämstället Kyl med kallt vatten, is i handduk Böj, sträck på klämt ställe - se om något är brutet; Uppsök då sjukvård Fingertopp avklämd: Uppsök sjukvård, medtag del som gått av i plastpåse N Lundin, Helsingborg

37 Geting- o bistick Symptom: rodnad, svullnad, sveda, klåda. Enstaka stick oftast ofarligt, om ej allergi (barnet ska då alltid ha allergimedicin lättillgångligt) Varningstecken: många stick, stucken i ansikte/på eller i halsen, allmänpåverkan Ta bort bigadd med nageln, kyl stickstället med kallt vatten/is, Cortisonkräm Gnid in tabl acetylsalicylsyra på stickställe N Lundin, Helsingborg

38 Metkrok i huden Läkarbedömning - vid nära ögat, läpp, halsen. Tejpa fast kroken mot huden Skär av linan Dra metkroken framåt, spetsen tränger helt genom huden Knipsa av kroken under hullingen Dra ut resterna av kroken bakvägen Tvätta såret, plåster om det blöder N Lundin, Helsingborg

39 Tandskador Kontakta alltid tandläkare vid olycksfall mot munnen. Tandläkaren behöver bedöma, bl a med hjälp av röntgen. Men även inför eventuella ersättningskrav. Avslagen bit av tand eller slår i tand så att den blir lös utan att flytta sig: sök tandläkare nästa dag. Undvik tugga, håll rent Slår i tand så den blir mycket lös: sök tandläkare. Ska fixeras manuellt N Lundin, Helsingborg

40 Tandskador, forts Helt utslagen tand:
måste snabbt sättas tillbaks. Tid utslagsgivande (30 min). Om detta ej möjligt: förvara tanden fuktig under transport till tandläkare Uppslagna (inslagna) tänder som tydligt ändrat läge: sök tandläkare samma dag Spricka i tand (kronfraktur): sök tandläkare, kan vänta någon dag Skada på mjölktand: oftast komplikationsfri. Alltid risk att ny väntande tand kan skadas (fläck eller avvikande form) N Lundin, Helsingborg

41 Barnolycksfall o Förgiftningar
Drunkningstillbud N Lundin, Helsingborg

42 Drunkning Inandat sötvatten förhindrar utbyte mellan syre och blod pga reflexmässiga avstängningar av alla små luftblåsor Inandat saltvatten - man kan initialt ha blivit räddad, men pga hög saltkoncentration i alla små luftblåsor dras blodvätska in i luftblåsorna N Lundin, Helsingborg

43 Drunkning - åtgärder: Larma, påkalla uppmärksamhet
Sätt egen säkerhet främst Försök ha något mellan en själv och eleven, en ”förlängd arm” – t ex en brädbit, livboj Bilda en kedja av personer om elev försvunnit på grunt vatten Känna sig fram med fötterna om elev försvunnit på grumligt vatten Klättra upp på en sten eller högt föremål för att kunna se om elev ligger precis under vattenytan Om man sett var eleven försvunnit, se till att peka ut platsen för räddningspersonal Om eleven är medvetslös, påbörja mun-till-munandning snarast, helst redan i vattnet Är eleven pulslös, sätt igång med hjärt-lungräddning N Lundin, Helsingborg

44 Barnolycksfall o Förgiftningar
Chockreaktion o återupplivning N Lundin, Helsingborg

45 Chock - tecken: Blek/gråaktig hudfärg Kallsvettig
Illamående/yrsel/kräkning Ökad, ytlig andning Ökad puls Rastlös/orolig Gäspningar (syrebrist) Medvetslös N Lundin, Helsingborg

46 Chock - åtgärder: Larma Lägg ner i stabilt sidoläge
Stoppa eventuell blödning Lägg varmt under o över barnet Ha lugn o ro kring barnet Stanna hos barnet till ambulans kommer N Lundin, Helsingborg

47 Stabilt sidoläge Stå på knä vid sidan om barnet (på rygg)
Lägg armen närmast rakt ut, böjd uppåt; andra armen över bröstet N Lundin, Helsingborg

48 Stabilt sidoläge, forts
Grip bortre skuldra, stöd huvudet med ditt armveck; grip med din andra hand om barnets bortersta knäveck och dra barnet mot dig, översta knäet bildar rät vinkel; stöd huvudet och lägg barnets hand under kinden N Lundin, Helsingborg

49 Stabilt sidoläge, forts
Lyssna efter andningsljud. Stanna kvar. N Lundin, Helsingborg

50 Dunka i ryggen, upp till 5 gånger Buktryck, upp till 5 gånger
Övre luftvägshinder Dunka i ryggen, upp till 5 gånger Buktryck, upp till 5 gånger Plocka ut främmande föremål ur munnen Heimlichs manöver Larma Konstgjord andning N Lundin, Helsingborg

51 Heimlichs manöver Stå bakom barnet Grip i midjehöjd
Pressa uppåt 4 snabba upprepade ryckningar (korkpistolseffekt) Om barnet ligger: Lägg händer över naveln, gör 4 snabba upprepade stötar snett upp mot bröstkorgen N Lundin, Helsingborg

52 Mun-till-munandning - del 1
Om barnet ej reagerar på tilltal, ej andas, men har puls Håll huvudet bakåtböjt, en hand på pannan, fingrar under hakan Kläm ihop näsborrar med tumme o pekfinger (med handen som är på pannan) Mindre barn: Täck med munnen över både näsa o mun Ta ett djupt andetag N Lundin, Helsingborg

53 Mun-till-munandning - del 2
Egna läppar mot barnets läppar (eller mindre barn: egna läppar mot barnets näsa/underläpp) Blås in o se bröstkorgsväggen lyftas upp Blås in långsamt under 2 sekunder Ta bort munnen, håll upp hakan se bröstkorgsväggen sjunka ned Ge andetag/minut N Lundin, Helsingborg

54 Hjärt-Lungräddning – I ABC – "Airway"; "Breathing"; "Circulation”
Reagerar ej på tilltal Andas ej Ingen puls Larma Hjärtbank Mun-till-munandning 2 inhalationer – 30 (15 för sjukvård) bröstkompressioner N Lundin, Helsingborg

55 Pulsletningstid max 10 sek

56 ur Utbildningsprogram Livräddande första hjälp till Barn (www.hlr.nu)
N Lundin, Helsingborg

57 Hjärt-Lungräddning - II Bröstkompressioner
Stå på knä bredvid barnet, följ revbensbåge med pek-o långfinger tills revben möts Lägg långfinger i ”grop”, pekfinger ovanför Andra handen glider ner över bröstbenet tills handflata når andra handens pekfinger Handflatebasen på bröstbenet, andra hand ovanför Raka armar N Lundin, Helsingborg

58 Barnolycksfall o Förgiftningar
Förebyggande- o åtgärdsinsatser N Lundin, Helsingborg

59 Skadad kroppsdel vid olycksfall, %
N Lundin, Helsingborg

60 Statistik - antal skadade 2003-05
N Lundin, Helsingborg

61 Olycksfallsfördelning skolelever 94-01 Helsingborg (J Wille)
N Lundin, Helsingborg

62 Skadeorsaker skolelever 94-01 Helsingborg (J Wille)
N Lundin, Helsingborg

63 Riskfaktorer Mänskliga faktorer Produkter o utrustningar Fysisk miljö
Sociokulturell miljö N Lundin, Helsingborg

64 Mänskliga faktorer Kön Ålder Beteende - föräldrar, barn Alkohol/droger
N Lundin, Helsingborg

65 Produkter o utrustningar
Produktkonstruktion Säkerhetsutrustning N Lundin, Helsingborg

66 Fysisk miljö Utformning livsmiljö Andel vuxna i närmiljö
N Lundin, Helsingborg

67 Sociokulturell miljö Social gradient Stress Lagstiftning Attityder
N Lundin, Helsingborg

68 Förebyggande insatser
Påverka barn/vuxna till beteendeförändring Information o utbildning Lagstiftning Miljö/produktförändring Livsmiljö i bostadsområde, skol- resp hemmiljö Förpackningsförändringar System/processtänkande Skaderegistrering/rapportering N Lundin, Helsingborg

69 Beteendeförändring Information Utbildning Lagstiftning
N Lundin, Helsingborg

70 Miljö/produktförändring
Livsmiljö bostadsområde Livsmiljö hemmiljö Förpackningsförändringar N Lundin, Helsingborg

71 System/processtänkande
Skaderegistrering/rapportering Tvärsektoriella kommunala grupper N Lundin, Helsingborg

72 Olycksfallsrapport, del I

73 Olycksfallsrapport, del II

74 Analysmatris av riskfaktorer
N Lundin, Helsingborg

75 Checklista, del I N Lundin, Helsingborg

76 Checklista, del II O-fall o förgiftn - N Lundin

77 ”Säg inte allt du vet, men vet allt du säger”
i sökruta: ”Mödra-Barn-o Ungdomshälsovård”


Ladda ner ppt "Barnolycksfall och Förgiftningar"

Liknande presentationer


Google-annonser