Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bubble Expansion Valve AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bubble Expansion Valve AB"— Presentationens avskrift:

1 Bubble Expansion Valve AB
NYTT KYLSYSTEM MED FLÖDANDE FÖRÅNGARE OCH BUBBLE EXPANSION VALVE (BXV®) Svenning Ericsson Bubble ExpansionValve AB EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

2 TESTRESULTAT BXV-SYSTEM
GENOMFÖRANDE - LÖSNING TESTRESULTAT BXV-SYSTEM BXV % W/M2K COP +10% KYLEFFEKT + 16% EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

3 MOTIV FÖR BÄTTRE EFFEKTIVITET /cop
Ca 15% AV DEN GLOBALA EL PRODUKTIONEN ANVÄNDS FÖR ATT KYLA BXV SYSTEM GER 10 % FÖRBÄTTRING Ca 200 MILJONER KYLSYSTEM TILLVERKAS/ÅR CA. = OMSÄTTNING /ÅR MILJARDER KRONOR EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

4 Bubble Expansion Valve AB
EFFEKTIVARE KYLA En Inventering 2004 DIREKTEXPANSION FLÖDANDE FÖRÅNGARE TVÅ BAS FAKTORER FÖR VÄRMEÖVERFÖRING TILL KÖLDMEDIER: 1.MASSFLÖDET ÖVER FÖRÅNGAREN. 2.KÖLDMEDIETS GAS/VÄTSKEINNEHÅLL. In forced convective dominant boiling, the heat transfer coefficient is independent of heat flux and dependent on mass flux and quality. Boiling Heat Transfer in Compact Heat Exchangers * T.N. Tran, M.W. Wambsganss, and D.M. France1 November 14-18, 1994; Problem med oljeåterföring Elektrisk Pump ”Påtvingad Cirkulation” Termostatiska expansionsventiler kan ej användas Potential till högre COP EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

5 GENOMFÖRANDE - NEGATIVA FAKTORER SOM PÅVERKAR NUVARANDE DX SYSTEM?
KM KVALITET ? KM MASS-FLÖDET ? -RÄTT KM MÄNGD I KONDENSORN - ÖVERHETTNING - OLJA (2,5GGR VOL ÖKN) HUVUDFAKTORERNA 1. KM KVALITET? 2. KM MASSFLÖDE? EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

6 Bubble Expansion Valve AB
MOTIV – HÖGRE ÅNGTRYCK EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

7 Bubble Expansion Valve AB
GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER 1.Den skadliga överhettningen över förångarytorna har eliminerats EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

8 Bubble Expansion Valve AB
GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER 2. Köldmediekvalitet= förhållandet mellan gas o vätska i förångaren har optimerats genom att underkyla kondensatet efter kondensorn +MASSFLOW +BETTER QUALLITY BXV1526W/m2K DX 621 W/m2K EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

9 Bubble Expansion Valve AB
GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER 3. Massflödesökning cirkulationen av köldmedievätska över för förångarytorna har ökat med en effektiv ejektorpump. Effektivare kokning utan stillastående isolerande gasblåsor . EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

10 Bubble Expansion Valve AB
GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER Oljeåterföring ifrån förångaren med oljehalt under 1 % (vikt) för att inte isolera förångarytorna med oljehinnan. (Ny koax) EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

11 Bubble Expansion Valve AB
GENOMFÖRANDET 5. Rätt fyllning i kondensorn har säkerställts EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

12 GENOMFÖRANDE - LÖSNING
Ny kondensatstyrning har utvecklats BUBBLE EXPANSION VALVE (BXV) UNDERKYLARE EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

13 NY EJEKTORKONTROLL AV FYLLNING
GENOMFÖRANDE - LÖSNING MASSFLÖDES ÖKNING NY EJEKTORKONTROLL AV FYLLNING FÖR ”LÄTTSTÖRT KÖLDMEDIA”. + EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

14 EN KOMPLETT BXV LÖSNING
GENOMFÖRANDE – EN KOMPLETT BXV LÖSNING EJECTORPUMP FORCE THE LIQUID THROUGH THE EVAPORATOR CONDENSATE FLOW CONTROL COMPRESSOR BRINE IN BRINE OUT CONDENSER OIL HX DESTILLATOR ACCUMULATOR EVAPORATOR GRATE MASSFLOW Cp/250W Cp/50W Paralell-flow NO SUPERHEAT SUB COOLER GIVES THE REFRIGERANT SUPERB QUALITY EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

15 TESTAT AGGREGATETS Växlare B25x24=1,39m2 MEDELDIFFERENSEN MINSKADE 53%
TEST RESULTAT BXV SYSTEM DX W /m2K BXV 1526W /m2K TESTAT AGGREGATETS Växlare B25x24=1,39m2 MEDELDIFFERENSEN MINSKADE 53% KYLEFFEKTEN ÖKADE 16% EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

16 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14
BXV SYSTEM 1 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH

17 Bubble Expansion Valve AB
”TRYCKUPPFORDRING” FÖR BRANSCHEN LABTESTER UTFÖRDA AV BXV AB MED SMÅ ROTATIONSMASKINER P1/P2 NED TILL 1,6 GGR (Flytande kondensering) P1/P2 UPP TILL 5,1 GGR TEMP DIFF IN 1,7K UT 1,4K (40% EG) EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

18 SUMMERING AV BXV SYSTEMET
1. Ingen överhettning i förångaren 2. Rätt köldmediekvalitet i förångaren 3. Stort massflöde över förångarytorna Liten oljeinblandning i förångaren Rätt kondensatkvalitet ut ur kondensorn Mycket energipengar att spara! = EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

19 Bubble Expansion Valve AB
SUMMERING TACK TERMIA FÖR ATT NI STÄLLDE UPP MED AGGREGAT FÖR TESTERNA! ”DET VÄRMDE” EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

20 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
BXV AB TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble Expansion Valve AB

21 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14
BXV DX BUBBLE EXPANSION VALVE KTH

22 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14
Heat Transfer Mechanisms The two fundamental boiling heat transfer mechanisms are force convection and nucleation. In forced convective dominant boiling, the heat transfer coefficient is independent of heat flux and dependent on mass flux and quality; heat transfer increases with increasing mass flux and quality. On the other hand, when nucleation dominates, heat transfer is independent of mass flux and quality and dependent on heat flux and saturation pressure. Boiling Heat Transfer in Compact Heat Exchangers * T.N. Tran, M.W. Wambsganss, and D.M. France1 Argonne, IL Prepared for presentation at the 1994 AIChE Annual Meeting, San Francisco, CA, November 14-18, 1994; session on Compact Heat Exchangers. BUBBLE EXPANSION VALVE KTH

23 THIS IS WHERE THE NEW TECNOLGY REALY FITS IN
A.C M/Year Automotive M/Year Refrigeration M/Year

24 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14

25 FLYTANDE KONDENSERING
BUBBLE EXPANSION VALVE KTH

26 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14
KORSANDE TEMP BUBBLE EXPANSION VALVE KTH

27 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14
Korsande växlare BUBBLE EXPANSION VALVE KTH


Ladda ner ppt "Bubble Expansion Valve AB"

Liknande presentationer


Google-annonser