Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-03-30 Company/Dept, Author - 1 - Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-03-30 Company/Dept, Author - 1 - Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin."— Presentationens avskrift:

1 2006-03-30 Company/Dept, Author - 1 - Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

2 2006-03-30 Company/Dept, Author - 2 - Fosfor Fosfor – både livsviktigt näringsämne och miljöbov ! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

3 2006-03-30 Company/Dept, Author - 3 - P-problemet P – Problemet ur olika perspektiv! 100% 60-70 % ? Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006 1,5 kg 0,5 kg 1 kg

4 2006-03-30 Company/Dept, Author - 4 - P-problemet grisproducent P – Problemet ur grisproducent perspektiv! Max 22 kg/ha Ny tillstånd fr o m: NU Annars fr o m: 2013 Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

5 2006-03-30 Company/Dept, Author - 5 - Foder ur P- perspektiv Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

6 2006-03-30 Company/Dept, Author - 6 - Foder ur P- perspektiv 5,8 g/Kg 4,7 g/Kg Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

7 2006-03-30 Company/Dept, Author - 7 - Foder ur P- perspektiv 5,8 g/Kg 2 g/Kg 35% Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

8 2006-03-30 Company/Dept, Author - 8 - Fytinsyra Fosforn sitter fast i fytinsyran 1 2 3 4 5 6 OPO 3 H 2 H 2 O 3 PO H2O3OH2O3O H2O3OH2O3O Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

9 2006-03-30 Company/Dept, Author - 9 - Fytinsyra II Fosforn sitter fast i fytinsyran Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

10 2006-03-30 Company/Dept, Author - 10 - Fytas det enzym som krävs för att frigöra P Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

11 2006-03-30 Company/Dept, Author - 11 - Många faktorer påverkar grisens P upptag om fodret utfodras torrt eller blött om det är värmebehandlat eller ej vilka råvaror som ingår innehåll av andra mineraler stöptider och restmängder innehåll av naturligt eller tillsatt fytas / UTSLÄPP antal grisar per år och stallplats foderutnyttjande MJ/kg tillväxt (kg foder/gris) Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

12 2006-03-30 Company/Dept, Author - 12 - Tillåt grisen vara P-effektiv Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006 ÖverskottBrist

13 2006-03-30 Company/Dept, Author - 13 - Lantmännens fosforförsök 2000-2006 10 försök 408 boxar ca 1200 grisar - 4% Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

14 2006-03-30 Company/Dept, Author - 14 - ”Låt inte P-snålhet bedra P-vishet” Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

15 2006-03-30 Company/Dept, Author - 15 - Lantmännens fosforstrategi för slaktgrisfoder Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

16 2006-03-30 Company/Dept, Author - 16 - Vad gör grisproducenten? Fråga 1. Finns det en miljöpeng? Om man av lagstiftningssjäl inte behöver sänka fosforhalten i gödseln är det mest ekonomiskt att fortsätta att använda MCP som fosforkälla till grisarna. Helt krasst så är den fosforn som finns i gödseln billigare än om man köper den via ett fosforgödselmedel. Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

17 2006-03-30 Company/Dept, Author - 17 - Fytas ekonomiskt fördelaktigt? ”Lantmännen kommer att börja använda fytas till grisar så fort det är ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder” Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

18 2006-03-30 Company/Dept, Author - 18 - Sammanfattning P Det finns lösningar Många faktorer påverkar Titta på hela produktionen Iaktta försiktighet med suggor och smågrisar Lönsamhet är bästa moroten Önskemål : Inventering av fosforinnehåll i gödsel Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

19 2006-03-30 Company/Dept, Author - 19 - När blir det dags för lågproteinfoder igen? Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

20 2006-03-30 Company/Dept, Author - 20 - 3 argument för lågproteinfoder 1.Mer spannmål 2.Friskare grisar 3.Bättre miljö ”ute” ”inne” Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

21 2006-03-30 Company/Dept, Author - 21 - Två ytterligheter ur N-perspektiv Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

22 2006-03-30 Company/Dept, Author - 22 - N varierar mycket - stor potentiel Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

23 2006-03-30 Company/Dept, Author - 23 - Sammanfattning N 1.Stor potential att spara N på många gårdar 2.”NTF konceptet” håller 3. Money talks….. Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Greppa näringen sept 2006

24 2006-03-30 Company/Dept, Author - 24 - Tack för uppmärksamheten! kerstin.sigfridson@lantmannen.com


Ladda ner ppt "2006-03-30 Company/Dept, Author - 1 - Nyheter om N och P i foder till grisar! Kerstin Sigfridson Lantmännen Lantbruk Produktutveckling Piggfor Kerstin."

Liknande presentationer


Google-annonser