Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ipsos 1 What is she going to say?What is he going to hear?What does she have in mind? TioHundranämnden 2008-06-16 TioHundrabarometern Resultat med några.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ipsos 1 What is she going to say?What is he going to hear?What does she have in mind? TioHundranämnden 2008-06-16 TioHundrabarometern Resultat med några."— Presentationens avskrift:

1 Ipsos 1 What is she going to say?What is he going to hear?What does she have in mind? TioHundranämnden 2008-06-16 TioHundrabarometern Resultat med några jämförelser Maj-Juni 2008 Art opens our eyes. It sheds light on reality. It serves as an inspiration for us to identify consumers’ and citizens’ intentions and to predict their behaviour, focusing on attitude changes, swings in opinion and new products or brands that have captured their imagination. Ipsos helps its clients to understand these trends, delivering valuable insights into their own clients and the world they live in. Nobody’s Unpredictable

2 Ipsos | 2 Visionen i relation till undersökningsresultaten. Den vision som formulerats som ledstjärna för alla involverade aktörer lyder: Medborgarna i Norrtälje kommun ska • Ha en god hälsa och bra livskvalitet • Känna tillit till en trygg och säker vård och omsorg med hög tillgänglighet och på lika villkor • Uppleva stor valfrihet mellan olika tjänster och aktörer. • Uppleva att man står i centrum för samordnade insatser under hela mötet med vården och omsorgen.

3 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 3 % Känner du till TioHundra? Signifikant högre Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Signifikant högre Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra

4 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 4 % Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Kan du ge en kort förklaring eller beskrivning av vad det är? Bygger på manuell kodning av öppna svar Signifikant högre andel ”Vet ej” i gruppen 15-17 år och 65 år och äldre.

5 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 5 Jag upplever att man inom TioHundra intresserar sig för människors hälsa och hur de mår. % Signifikant högre Signifikant lägre Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra

6 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 6 % Jag upplever att man inom TioHundra intresserar sig för människors hälsa och hur de mår. Bas: Samtliga 2400 IP, Besökt vård 1797 IP, Ej besökt 588 IP. Signifikant högre

7 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 7 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag upplever att TioHundra ger människor stöd så att de själva kan förbättra sin hälsa Signifikant lägre Signifikant högre

8 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 8 % Jag upplever att TioHundra ger människor stöd så att de själva kan förbättra sin hälsa Bas: Samtliga 2400 IP, Besökt vård 1797 IP, Ej besökt 588 IP. Signifikant högre

9 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 9 Jämförelser i Vårdbarometern Bra är inte alltid bäst på allt Andel som fått frågor om sin livsstil vid besöket på vårdcentralen. 28 25 TioHundra % Andel som fått recept på motion (2008 ej signifikant skillnad) Har råden bidragit till att du förändrat din livsstil? (2008 ej signifikant skillnad) Halland 31 24 TioHundra % Halland 48 36 TioHundra % Halland

10 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 10 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag upplever att det inom TioHundra bedrivs en vård och omsorg med hög kvalitet Signifikant lägre Signifikant högre

11 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 11 % Jag upplever att det inom TioHundra bedrivs en vård och omsorg med hög kvalitet Bas: Samtliga 2400 IP, Besökt vård 1797 IP, Ej besökt 588 IP. Signifikant högre

12 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 12 TioHundra i Vårdbarometern Norrtälje/ TioHundra Övriga kommuner i Sll

13 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 13 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag upplever att samordningen inom vården och omsorgen och mellan dess olika delar fungerar väl Signifikant lägre Signifikant högre Signifikant högre

14 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 14 % Jag upplever att samordningen inom vården och omsorgen och mellan dess olika delar fungerar väl Bas: Samtliga 2400 IP, Besökt vård 1797 IP, Ej besökt 588 IP. Signifikant högre

15 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 15 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag upplever att människor kan känna trygghet i den vård och omsorg som bedrivs inom TioHundra Signifikant lägre Signifikant lägre

16 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 16 % Jag upplever att människor kan känna trygghet i den vård och omsorg som bedrivs inom TioHundra Bas: Samtliga 2400 IP, Besökt vård 1797 IP, Ej besökt 588 IP. Signifikant högre

17 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 17 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag upplever att människor snabbt får tillgång till den vård och omsorg de behöver Signifikant högre Signifikant lägre

18 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 18 % Jag upplever att människor snabbt får tillgång till den vård och omsorg de behöver Bas: Samtliga 2400 IP, Folkskola 585 IP, Gymnasium 1096 IP, Högskola 649 IP, Besökt vård 1797 IP, Ej besökt 588 IP. Signifikant högre

19 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 19 Jämförelser i vårdbarometern Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver. TioHundra: 80%

20 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 20 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag upplever att människor i sina kontakter med vården och omsorgen blir bemötta med respekt Signifikant lägre Signifikant högre Signifikant högre

21 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 21 % Jag upplever att människor i sina kontakter med vården och omsorgen blir bemötta med respekt Bas: Samtliga 2400 IP, Folkskola 585 IP, Gymnasium 1096 IP, Högskola 649 IP, Besökt vård 1797 IP, Ej besökt 588 IP. Signifikant högre

22 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 22 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag upplever att människor i kommunen fritt kan välja mellan olika vård- och omsorgs givare Signifikant högre

23 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 23 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Jag är nöjd med den information jag får om TioHundra Signifikant högre Signifikant högre Signifikant högre

24 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 24 % Vad saknar du? Signifikant lägre Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra

25 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 25 % Bas: De som är missnöjda med information, 492 IP, Besökt vård 361 IP, Ej besökt 128 IP. Vad saknar du?

26 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 26 % Har du varit inne på TioHundras hemsida? Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra

27 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 27 % Bas: Samtliga 2400 IP, 15-17 år 29 IP, 18-64 år 1573 IP, 65 och över 800 IP, Hallstvik-Väddö: 64 år 200 IP, Norrtälje Norra: 64 år 199 IP, Norrtälje Södra: 64 år 199 IP, Rimbo-Edsbro: 64 år 200 IP. Hallstavik-Väddö Norrtälje Norra Rimbo-Edsbro Norrtälje Södra Signifikant högre Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med TioHundra? Signifikant högre Signifikant högre Signifikant högre

28 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 28 Hur stor eller litet förtroende har du på det hela taget för hur vård och behandling fungerar på vårdcentraler

29 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 29 TioHundra i Vårdbarometern jämförelser över tid och med Sll. Andel som ger betyget 4+5 som sammanfattande betyg på besöket i vården 82% 85% TioHundra År 2007-2008:1 Förtroendet för sjukvården 69% 62% TioHundra Sll TioHundra År 2005-2006 % %

30 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 30 TioHundra och Vårdbarometern några jämförelser med SLL och Halland Andel som svarar att de besökt vården en gång de senaste 12 månaderna 22 18 SLL TioHundra % Andel som svarar att anledning till besöket var akut sjukdom eller olycka (2008 ej signifikant skillnad) 26 22 SLL TioHundra % Halland 22 Andel som svarar att man har ringt 1177/ Sjukvårdsrådgivning (2008 ej signifikant skillnad) 15 22 SLL TioHundra % Halland 25 Andel som svarar att det är svårt att komma fram till vårdcentralen (2008 ej signifikant skillnad) -28 -20 SLL TioHundra % Halland -12

31 Nobody’s Unpredictable Ipsos | 31 Hur stor eller litet förtroende har du på det hela taget för hur vård och behandling fungerar på vårdcentraler?


Ladda ner ppt "Ipsos 1 What is she going to say?What is he going to hear?What does she have in mind? TioHundranämnden 2008-06-16 TioHundrabarometern Resultat med några."

Liknande presentationer


Google-annonser