Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare,"— Presentationens avskrift:

1 Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism i Sverige. ¤ Immigrant-institutet fungerar också som sekretariat för andra invandrarorganisationer. ¤ Institutet bildades 1973 i Stockholm och flyttade till Borås 1975.

2 Invandrarorganisationer •I den officiella litteraturen brukar man göra skillnad mellan förening och organisation. En invandrarförening anses vare en förening med lokal anknytning och vars medlemmar är invandrare till största delen. En invandrarorganisation anses vara en förening av flera lokala föreningar eller med medlemmar på flera orter och som därmed är av rikskaraktär.

3 Invandrarorganisationer •En del invandrarföreningar är äldre än flertalet idag aktiva svenska föreningar. Det norska samfundet i Stockholm bildades i slutet av 1800- talet och har hunnit passera 100-års jubileet. Även i Borås bildades 1900 Tyska verkmästareföreningen, som senare bytte namn till Tyska föreningen och finns ännu idag. Likaså den italienska föreningen i Nacka som bildades 1905 och vars främsta uppgift då var av social karaktär.

4 Invandrarorganisationer •Flyktingarna från Ingermanland, Karelen, Estland och Lettland bildade föreningar så snart som de kom till Sverige under och efter andra världskriget. Sveriges ingermanländska riksförbund publicerade året 2000 en historik över ingermanländarnas föreningsverksamhet. Redan 1983 kom också en omfattande historisk bok över esternas föreningsliv.

5 Invandrarorganisationer •Alla dessa flyktinggrupper har och har haft flera riksorganisationer och kulturella organisationer på riksnivå och som bildades kort därefter. •Ingermanländska riksförbundet bildades 1947. Det dröjde till 1956 innan ett riksförbund för de finska invandrarna bildades.

6 Invandrarorganisationer •Efter bildandet av Statens invandrarverk 1969 ökade antalet invandrarorganisationer, särskilt då man från statens sida började ge bidrag till organisationernas verksamhet 1976. Stödet till invandrarorganisationerna administrerades från 1998 till 2007 av Integrationsverket. Från och med 2008 är det Ungdomsstyrelsens som ansvarar för stödet. År 2007 fick 53 organisationer organisationsstöd, varav 33 av dem får också verksamhetsbidrag. Ytterligare 8 organisationer fick s. k. etableringsstöd.

7 Invandrarorganisationer •Ungdomsförbund, vare sig de är fristående eller en del av ett annat riksförbund, kan få bidrag från Ungdomsstyrelsen. På samma sätt får kvinnoförbund bidrag från Justitiedepartementet, som har ansvaret för jämställdhet. •Invandrarnas kvinnoförbund får också stöd som etniska riksförbund.

8 •Invandrarföreningarna i en kommun kan få bidrag till sin verksamhet om kommunen har ett sådant bidragssystem. Variationerna mellan kommunerna kan vara mycket stora. En av de stora skillnaderna mellan svenska och invandrarföreningar är att en svensk förening ofta bildas för ett särskilt ändamål medan en invandrarförening kan fungera för olika ändamål och syften, främst av social karaktär. Lokalt

9 •Även bland invandrarföreningar förekommer specialisering, som fiskeförening eller förening för gitarrvänner, men det är mer ovanligt. Det finns vissa organisationer av invandrare som inte benämns som "invandrarföreningar" i dagligt tal, det är t.ex. kulturföreningar eller föreningar bildade på religiös grund. Det totala antalet invandrarföreningar och likartade föreningar i Sverige året 2008 torde vara över 3500. Lokalt

10 •Organisationerna som en social organism •Ankare i människornas olika skede i livet •Lokalt och nationellt inflytande •Bidrag som en rättighet •Organisationernas roll i ländernas återuppbyggnad och demokratisering Forskningsbehov

11 Krav på invandrarrepresentation i de beslutande organen. Det finns två former av representation och båda två är lika viktiga. Den ena, där invandrare är med i de beslutande organen såsom delaktiga i samhället på grundval av deras individuella meriter. Den andra, där invandrare som kollektiv representeras av företrädare för dem genom sina organisationer eller institutioner. Invandrarorganisationer


Ladda ner ppt "Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare,"

Liknande presentationer


Google-annonser