Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EMUS 2012. Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EMUS 2012. Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :"— Presentationens avskrift:

1 EMUS 2012

2 Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :

3 Alla svampgraderingar görs på endast de tre översta bladen.

4 DC37 40 % av plantorna hade angrepp på första bladet i gröna linjens fält.

5 Att motverka bladfläcksjuka • Smittfritt utsäde • Utsädesbetning • Växtföljd • Sortval • Svampbekämpning i DC37-39 (31-55) ”Bekämpningströskel Riktvärde är begynnande angrepp på bladnivå 3 uppifrån räknat, samt regnig väderlek under den senaste tvåveckorsperioden.” Jordbruksverkets Växtskyddscentral

6 Sköldfläcksjuka

7

8 DC21 Marksmitta och regnig väderlek = risk för stora angrepp. Här över bekämpningströskel i DC37.

9 Att motverka sköldfläcksjuka • Växtföljd • Halmnedbrukning/bortförsel • 2-rads bättre än 6-rads • Svampbekämpning i DC 37-39 (31-55)

10 Jordbruksverkets rekommendationer ”KORNETS BLADFLÄCKSJUKA OCH SKÖLDFLÄCKSJUKA Bekämpningströskel Riktvärde är begynnande angrepp på bladnivå 3 uppifrån räknat, samt regnig väderlek under den senaste tvåveckorsperioden. Ytterligare en viktig parameter är sortens känslighet, se vidare i tabell på sid 80 och 82. Kornodling på lätta och/eller kapillära jordar innebär ökad risk för angrepp. Hänsyn tas också till om korn odlas regelbundet på fältet. Bekämpningstidpunkt DC 31-55. Optimal tidpunkt är vanligtvis omkring DC 37-39. Delad behandling (DC 31-32 + DC 45-55) är endast aktuell vid tidiga och starka angrepp i mottagliga sorter.”

11 ”Börjar uppträda på 3:e bladet uppifrån” (här 2:a eller 3:e)

12 DC37 DC39

13 Karenstid och begränsningar Beroende på medel • Begynnande axgång • Före blomning • Karenstid 35 dagar • Karenstid 50 dagar DC 49=Borsten börjar synas. Som regel sista tidpunkten för att ta ställning till svampbekämpning.

14 Sval sommar – liten inflygning till fälten

15

16 I år ingen nämnvärd skada. Risk när flertalet blad har stick (mer än 70% minerat.)

17 IPM Integrated Pest Management = Integrerat Växtskydd Ska tillämpas från 2014

18 • Förebyggande åtgärder ska användas i första hand • Övervakning av skadegörare • Användning av prognossystem och tröskelvärden • I första hand icke kemiska metoder • Så målspecifika preparat som möjligt • Obligatorisk funktionstest av spridningsutrustning • Om möjligt begränsad/reducerad användning av bekämpningsmedel • Använda resistensstrategi där det är möjligt • Dokumentera och undersöka nyttan med genomförda åtgärder Preliminärt det tillämpningen av IPM 2014 innebär

19 En frisk väletablerad gröda är grunden i ogräsbekämpningen Åtgärder i fält före, vid och efter sådd är grunden. Växtskydd ett komplement.


Ladda ner ppt "EMUS 2012. Bladfläcksjuka Utsädessmitta på första bladet :"

Liknande presentationer


Google-annonser