Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användning av växtskyddsmedel i skogsbruket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användning av växtskyddsmedel i skogsbruket"— Presentationens avskrift:

1 Användning av växtskyddsmedel i skogsbruket
Allt om bin Örebro 13 april 2013 Mats Mellblom

2 Bekämpning Åtgärd för att skydda människors hälsa eller egendom från angrepp av växter, djur eller organismer.

3 Bekämpning Kemisk Biologisk Mekanisk

4 Flygbesprutning Kemisk lövslybekämpning DDT

5 Skadegörare i skogsbruket
Snytbagge Barkborrar Tallmätare Barrskogsnunna Rotröta Klövvilt Ogräs

6 Snytbagge Skalbagge som angriper små plantor
Förebyggs med breda insektsgifter Behandling kan ske i plantskolan eller i fält Punktbehandling på våren eller sensommaren Mycket arbete läggs på att ta fram mekaniska skydd

7 Barkborrar Granbarkborre vållar störst skada
Första behandlingsalternativ är att forsla bort riskabelt virke Vissa år görs behandling av virkesvältorna i fält med bifarliga preparat Stora risker för skador efter stormfällningar

8 Tallmätare och barrskogsnunna
Två fjärilar som kan vålla stora skador Lång tid mellan angreppsåren Flygbekämpas efter dispens med biologiska preparat Preparatet ska vara ofarligt för andra insekter än fjärilar

9 Rotröta Svamp som främst angriper gran, men ibland även yngre tall
Vid plusgrader finns risk för etablering på färska stubbar, angreppet sker sedan kvarstående träd eller på nästa skogsgeneration Punktbehandling på stubbarna främst med biologiska preparat

10 Vilt Älg, rådjur och hjort kan orsaka skador på yngre och medelålders träd. Ett av flera behandlingsalternativ är att spruta plantorna med viltavskräckningsmedel

11 Ogräs Kemisk ogräsbekämpning är tillåten på skogsmark
Förekommer i praktiken uteslutande vid omförande av jordbruksmark till skogsmark Stora krav på information till allmänheten


Ladda ner ppt "Användning av växtskyddsmedel i skogsbruket"

Liknande presentationer


Google-annonser