Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND"— Presentationens avskrift:

1 SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND

2 Det här är S-kvinnor S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv. S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet och driver internationella projekt. S-kvinnor utbildar medlemmar för politiskt arbete.

3 Vår organisation S-kvinnor organiserar kvinnor i hela Sverige.
S-kvinnor har ca 7000 medlemmar. S-kvinnors verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och anslag från det Socialdemokratiska partiet.

4 Vår organisation Medlemmar S-kvinnor har ca 7000 medlemmar.
Klubbar S-kvinnors grundorganisationer, ca 250 klubbar i hela landet. Distrikt Klubbarna organiseras lokalt i 26 distrikt. Förbund Förbundsmöte, förbundsstyrelse, förbundsordförande, förbundssekreterare, kansli.

5 Vår historia 1892 bildas den första kvinnoklubben i Stockholm.
1920 går 120 kvinnoklubbar samman till S-kvinnors förbund. Under 1900-talets första decennier arbetar S-kvinnor för rätt till barnomsorg, kvinnors rätt till utbildning, rättvisa löner och arbetsförhållanden, kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och fri abort. Under 1950-talet tar S-kvinnor starkt avstånd från ett svenskt atomvapen, vilket leder till att den dåvarande regeringen säger nej till atomvapen. Under 1950-talet inleder S-kvinnor ett engagemang för inter-nationella kvinnofrågor, bl.a. genom projektverksamhet.

6 Vår historia S-kvinnor har under åren drivit frågor om bland annat avgiftsfri barnomsorg, föräldraförsäkring, kortare arbetstid och rättvisa pensioner. 1994 driver S-kvinnor igenom reformen ”Varannan damernas”, dvs. varannan kvinna och man på Socialdemokraternas valsedlar, till både kommun-, landstings- och riksdagsval. 1997 driver S-kvinnor igenom beslut om att kriminalisera sexköpare på Socialdemokraternas kongress. Sexköpslagen införs 1999. 2001 deklarerar Socialdemokraterna att de är ett feministiskt parti. 2003 införs maxtaxa i barnomsorgen, en fråga som S-kvinnor drivit starkt.

7 Viktiga årtal för kvinnors frigörelse
1921: Kvinnlig rösträtt. 5 kvinnor kommer in i parlamentet. 1939: Förbud att säga upp kvinnor p g a giftermål/graviditet. 1960: Lika lön för lika arbete för män och kvinnor. 1970: Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras. 1971: Särbeskattning. 1974: Föräldraförsäkringen införs (ersätter moderskapshjälp). 1975: Fri abort införs. 1980: Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet. 1995: Första pappamånaden i föräldraförsäkringen. 1999: Sexköpslagen. 2002: Andra pappamånaden i föräldraförsäkringen.

8 Varför behövs S-kvinnor idag?
Arbetsmarkaden är starkt könsuppdelad. Kvinnors arbete är nedvärderat med lägre lön, otryggare anställning och mer deltidsarbete. Kvinnor utför fortfarande två arbeten – ett på arbetsmarknaden och ett i hemmet. Barn och hem är fortfarande främst kvinnans ansvar. Kvinnor är underrepresenterade på alla beslutsfattande nivåer i samhället. Våld mot kvinnor och sexuellt våld är fortfarande ett stort problem.

9

10 Ekonomin växer när människor växer
Full sysselsättning ger kvinnor ekonomisk självständighet. Stärk välfärdspolitiken. Goda arbetsvillkor i offentlig sektor. Rättvis fördelning av obetalt arbete.

11 Arbetsliv och familj En jämställd föräldraförsäkring.
Rätt till egen inkomst oavsett bakgrund. Jämställda löner. Rätt till heltid. Förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö. Bättre trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Fler kvinnor på ledande poster.

12 Våra barn – trygghet och utveckling
Väl fungerande socialförsäkringar och indexreglerat familjestöd. Ge alla barn rätt till förskola. Avskaffa vårdnadsbidrag och barnomsorgs-peng. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Utveckla kvaliteten i förskola och fritids. Gör barnkonventionen till lag.

13 Välfärd och kunskap Satsa på skola och högskola.
Fler bostäder till rimliga priser. Möjligheter till utbildning mitt i livet. Mer resurser till sjukvård och folkhälsa på jämlika och jämställda villkor. Ekonomisk trygghet för äldre kvinnor. Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. Välfärdens pengar ska gå till verksamheten.

14 Kvinnofrid och barnfrid
Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor i alla kommuner. Bekämpa prostitution och människohandel var det än sker. Rätt till abort i EU.

15 Kvinnor och migration Kvinnors rätt till egna asylskäl.
Se över 2-årsregeln. Insatser för nyanlända kvinnor.

16 Fred och solidaritet Internationell solidaritet för jämställdhet och kvinnors rätt. Aktiv politik för fred och nedrustning. Prioritera FN-insatser för fred och säkerhet. Makt åt kvinnor i fredsprocesser.

17 Feministisk miljöpolitik
Investeringar i goda bostäder och kollektivtrafik. Hållbara samhällen och en levande landsbygd Avveckla kärnkraften och utveckla förnybar energi Främja hållbar konsumtion och varsam livsstil

18 Så arbetar vi Internt Medlemsmöten Utbildningar/kurser
Ta fram material Studiecirklar Motioner till förbundsmöte och partikongress Förtroendevalda S-kvinnor i kommun, landsting och riksdag Externt, opinionsbildning Påverka parti, riksdag och regering Debattartiklar, pressmeddelanden, uttalanden Hemsida och sociala medier Seminarier Utåtriktade aktiviteter


Ladda ner ppt "SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND"

Liknande presentationer


Google-annonser