Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suicid- den självvalda döden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suicid- den självvalda döden?"— Presentationens avskrift:

1 Suicid- den självvalda döden?
Ullakarin Nyberg med dr, överläkare Norra Stockholms Psykiatri

2 Myter om självmord Man ska inte tala om självmord för att inte
"väcka den björn som sover"

3 Vad är vi rädda för? Säga fel saker Förstärka självmordsbenägenheten
Möta känslor som man själv inte orkar bära Egen brist på kompetens

4 Tabun ”En som frivilligt ställer sig inför domaren är ingen martyr utan en blodbesudlad självmördare, ett mörkrets och vredens barn” Clemens av Alexandria ”Begravning av personer som anklagats för brott och därefter begått självmord förbjuds. Kyrkomötet i Orleans 533 Förbudet utvidgas till samtliga självmord” Kyrkomötet i Braga 563

5 Varför söker man inte för depression?

6 Myter om självmord Självmord är ofta rationella handlingar som grundas på genomtänkta tankar om livets värde Det går aldrig att hindra en person från att ta sitt liv när han eller hon verkligen har bestämt sig Man ska inte tala om självmord för att inte "väcka den björn som sover"

7 7

8 ”Jag funderade på hur jag skulle kunna bryta mina ben …tänkte…
då kanske jag skulle bli omhändertagen av någon…” 8

9 Exempel 63-årig man. Nybliven änkling, arbetslös. Besöker Försäkringskassan och träffar sin handläggare för första gången. Ter sig trött och uppgiven, luktar lite alkohol men är inte berusad. Säger: ”Det är nog dags för mig att kila vidare”. Viftar bort det hela när handläggaren frågar vad han menar: ”Äsch, så där kan man ju säga ibland, du behöver inte bry dig om det”. Vad göra?

10 Attityder till självmordshandlingar
Jag anser att självmord är acceptabelt om man är obotligt sjuk Det går att hjälpa en person som har självmordstankar så att han/hon inte tar livet av sig Jag anser att för djupt deprimerade personer är självmord en acceptabel utväg Människor bör ha rätt att ta sitt eget liv, ingen ska lägga sig i det När en person verkligen har bestämt sig för att ta sitt liv finns ingenting att göra åt det

11 Det allra svåraste: ”Det allra svåraste var att förklara för mina barn. Hur förklarar du någonting som du inte själv förstår? Hur berättar du för en 4-åring att hennes älskade morbror har tagit sitt liv? Jag kunde inte det. Efter ett år tog jag med min dotter till graven och försökte förklara för henne vad som hade hänt. Jag gjorde mitt bästa, trots att jag inte visste vad jag skulle säga. Jag grät när jag berättade och min dotter var alldeles tyst. På vägen hem tog hon min hand och sa, Mamma, jag lovar att jag aldrig ska hänga mig….” Rossana Pettersén 3 april 2017 11 11

12 Vanliga misstag i samtal med självmordsnära
Ytligt lugnande Distansering Otillräckligt styrande Passivitet i kontakten Sjukvården: Otillräcklig analys av s-risk Att ej identifiera den utlösande händelsen

13 Suicid i Sverige 1375 personer dog genom suicid år 2006
För varje kvinna som tog sitt liv tog 2,2 män sitt liv Vanligaste dödsorsak i åldersgruppen år 1/4 av alla dödsfall bland tonåringar sker pga. suicid Den senaste statistiken från 2003 visar att antalet suicid per år fortsätter att sjunka men att suiciden bland kvinnor i åldersgruppen 15 till 44 år har ökat under de senaste tre åren. Suicid utgör en av de vanligaste dödsorsakerna bland tonåringar och unga vuxna i Sverige och står för omkring 21 % av dödligheten i åldersgruppen år. År 2003 avled 1384 personer genom suicid, 216 av dessa personer var under 30 år. 13

14 Suicid i europa 14

15 Suicidförsök - förekomst
Självmord/s-försök/s-tankar 1/10/100 = försök ~ 50 % söker hjälp

16

17 Självmordförsökstal (säkra och osäkra) per i slutenvården i Sverige, Årlig person- samt utskrivingsdatum-baserad data från patientregistret

18 Ökad risk för suicid vid sjukdom jämfört med i befolkningen
(från Harris och Barraclough 1997)

19 Riskfaktorer Tidigare suicidförsök Psykisk sjukdom/störning
Suicid i familjen Stress Reaktionssätt Fysisk sjukdom Termen suicid kontra självmord Psykisk sjukdom- OH Tidigare suicid försök-OH Demografiska faktorer- OH Erfarenhet av suicid hos annan närstående Erfarenhet av våld- utsatt själv eller själv använt våld Tidiga separationer, incest, misshandel

20 Riskfaktorer Tidigare negativa erfarenheter av vård
Nyligen utskriven från psykiatrin Familjehistoria med suicid Individuella faktorer: ångest, sömn, förändringsfas, tidigare suicidförsök, familjehistoria, impulsivitet! En persons tidigare beteende förutsäger hans eller hennes framtida beteende!

21 Psykofarmaka i Sverige

22 Kognitiva terapier Aaron Beck Cognitive therapy for depression

23 Exercise And Enriched Environment
B C van Praag, et al. Nat Rev Neurosci. 2000:1:

24 Depressionsbehandling
Positiva effekter av allmänt gott omhändertagande och omvårdnad (åtminstone vid lätta depressioner)

25 Cell Proliferation in Prefrontal Cortex

26 Självmordsguiden.se ”Däremot kan man träna sig och sina tankar så när du genomför akten, verkar inte självmordet så konstigt och främmande för dig och dina tankegångar”.

27 Återställa livsviljan?
Omöjliga uppdrag Återställa livsviljan?

28 Tänkbara försvar hos behandlaren
Faktainformation Åtgärdsförslag Undvikande

29 EXEMPEL 53-årig kvinna med kronisk psykisk sjukdom och
svår psykosocial situation. Inget nätverk. Har boendestöd men förväntas klara sin ADL själv. Har två katter som hon älskar över allt annat. En katt blir överkörd. Patienten ter sig mer och mer uppgiven. Missköter hygien och mathållning, lägenheten förfaller alltmer. Får träffa sin biståndsbedömare för ställningstagande till hemhjälp. Samtalsinnehåll?

30 Känslomässig bekräftelse
”Du verkar ha det svårt” ”Du verkar uppgiven” ”Du verkar nedstämd” Betrakta Benämn bekräfta

31 Samtalstips Avbryt inte så länge det finns något att lyssna till
Tänk inte på vad du själv ska säga innan patienten tystnar Stanna kvar En frågar, den andre svarar kallas förhör. Två människor ger varandra kallas samtal

32 Stillbirth – a life or a ruined life, care determines
Rådestad et al, BMJ 1996;312:

33 God omvårdnad Vänlighet, tröst, ömhet Delaktighet
Respekterad, trodd, förstådd Behandlad som en hel människa Personal som lyssnar och bryr sig Maria Wiklander 1998, ”Skam efter självmordsförsök” 1997 intervjuade Samuelsson, Wiklander och Åsberg 18 personer som gjort suicidförsök om deras upplevelse av vårdtiden. När de sammanställde materialet framkom att 13 av de intervjuade personerna hade upplevt skam efter självmordsförsöket. Maria Wiklander arbetade sedan vidare med fokus på gruppen som uttryckt skam och redovisar resultaten i sitt examensarbete i psykologi. Stöd,Vänlighet, tröst, ömhet Delaktighet Tagen på allvar, respekterad, trodd, förstådd Behandlad som en hel människa Personal som lyssnar, litar på och bryr sig

34 Den suicidala processen
(Beskow 1979) Suicidförsök Suicid Suicidal kommunikation Observerbart för omgivning Suicidtanke tid

35 Några frågor Har du haft tankar på att det skulle vara bättre om du var död? Har du haft tankar på att du skulle skada dig på något sätt? Har du övervägt att ta ditt liv? Har du funderat på hur du skulle gå till väga för att ta ditt liv? Har du gjort aktiva förberedelser för att ta ditt liv?

36 Suicidriskbedömning Tidigare suicidförsök Dödstankar Dödsönskan
Suicidtankar Suicidplaner Aktuell suicidal kommunikation Aktuellt suicidförsök Patientens uppfattning om metodens farlighet Bedömarens uppskattning av metodens farlighet Bedömarens uppskattning av sannolikheten för upptäckt Bedömarens värdering av risk för upprepat försök

37 Suicidnära patient Det är inte du som ska avgöra sanningshalten eller allvaret i det patienten förmedlar. En suicidbenägen person ska bedömas av psykiatriker! Riktlinjer!

38 Bereaved by suicide- Parental experiences of reserach participation after a son or dauthers suicide 38

39 CITAT anhöriga [Dottern gjorde upprepade medicinska allvarliga suicidförsök] Jag vet att när hon skurit sig i halsen så åkte vi ambulans och jag fick sitta fram för att sjuksköterskan skulle hålla koll på henne. Det jag kommer ihåg var att han som körde ambulansen han, ja vi hade åkt in till SÖS och då kunde dom inte ta det på SÖS så då fick vi åka till Huddinge och jag var alldeles hysterisk. Jag har aldrig fattat att om när man har sirener och blåsljud på så flyttar sig inte folk i alla fall. … och så var jag så jävla rädd hela tiden och jag vet att den här ambulanskillen, han som körde, han sa att det här kommer att gå bra, andas nu och sådär. Det är det som jag kommer ihåg, det omhändertagandet jag har fått och det är egentligen inte klokt.”

40 FÖRSLAG Riktlinjer för kontakt med närstående i arbete med suicidala patienter Skriftlig och muntlig information Diskutera riskfaktorer för suicid Sekretess hindrar inte lyssnande Riktlinjer för kontakt med närstående efter suicid Upprepade kontaktförsök

41 Vad kan vi göra? Vara lite mindre rädda för att vara rädda Våga fråga
Våga stå kvar Våga lyssna utan åtgärdsförslag Påminna varandra om att förändring är möjlig Vara den som påminner om att livet är värt att leva! Samarbeta med närstående

42 FOKUSungaisorg

43 THE END


Ladda ner ppt "Suicid- den självvalda döden?"

Liknande presentationer


Google-annonser