Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning 1:1 satsning Norrbotten Bild: Peter Gärdenfors 1:1 satsningar okt 2012 Från flanotavlor till interaktiva skrivtavlor och surfplattor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning 1:1 satsning Norrbotten Bild: Peter Gärdenfors 1:1 satsningar okt 2012 Från flanotavlor till interaktiva skrivtavlor och surfplattor."— Presentationens avskrift:

1 Utredning 1:1 satsning Norrbotten Bild: Peter Gärdenfors 1:1 satsningar okt 2012 Från flanotavlor till interaktiva skrivtavlor och surfplattor

2 Dator till varje elev ? •Ledamoten Jerry T Johansson Arvidsjaur väcker fråga enligt rubrik: •”Undrar om vi inför kommande styrelsemöte kunde ta upp frågan om en dator till varje elev som enligt vissa uttydare av nya skollagen är ett krav. Här kanske en fördjupad kunskapsöversikt behövs och en gemensam länssamverkan kan behövas för att klara utmaningen – både pedagogiskt/kunskapsmässigt och ekonomiskt!” Svar: Ja, eleven ska ha god tillgång till interaktiva multimodala verktyg i skolan för att ha möjlighet att nå kunskapsmålen i alla ämnen, samt EU nyckelmål 4.

3 Skollagen: Grundskolan 10 kap. 10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning Skollagen: Grundskolan 10 kap. 10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning Läroplanen (Lgr 11): ”Varje elev som går ut grundskolan ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Läroplanen (Lgr 11): ”Varje elev som går ut grundskolan ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. EU:s Nyckelkompetens 4 ”Digital kompetens” Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informations-samhällets teknik i arbetlivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs användning av datorer för att hämta, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via internet. Vad säger våra styrdokument?

4 Sveriges digitala kompetens EU och regeringen vill se att: IT utvecklar både ämnesundervisningen och elevernas digitala kompetens. Genom EU:s nyckelkompetens 4 har Sverige lovat utveckla elevernas digitala kompetens ”till en nivå som utrustar dem för vuxenlivet och som utgör en grund för vidareutbildning och arbetslivet”. Granskning ska göras 2014-2016 av vår digitala kompetens i Sverige •210 kommuner har genomfört PIM * (135 000 lärare) •2014 får kommuner betala för PIM-utbildningen * Skolverkets pedagogiska interaktiva medieutbildning) IT i skolan ska reflektera samhället

5 Bild skolår 4-6 Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram Engelska skolår 7-9 Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier. Geografi skolår 7-9 Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder Hem- och konsumentkunskap skolår 7-9 Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang Musik skolår 7-9 Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning. Svenska skolår 1-3 Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. Vad står i kursplanerna för grundskolan? Samhällskunskap genomgripande samtliga skolår Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, skolår 7-9 Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

6 4 Framgångsfaktorer enligt IT-forskarna: Varje huvudman har en plan för tillgänglighet, kompetens och likvärdighet annars bristen kedjan 1.Gedigen digital kompetens 2.Infrastruktur och tillgänglighet En stabil och tillgänglig infrastruktur i form av nät, digitala resurser och verktyg är en självklarhet i en utvecklad skola. Skolan måste garantera likvärdigheten genom att tillhandahålla utrustning till elever och pedagoger. Skolhuvudmannen ansvarar för att det finns ett rikt utbud av digitala resurser och att det finns former för delning och spridning av resurser 3.Kompetensansvar för erfarenhetsutbyte 4.Dialog med forskning och utveckling kring IT- baserade undervisningsformer

7 Norrbottens nuläge av 1:1 skolår 1-5 0 skolår 6 1 Haparanda skolår 7-9 5 Hap, Kalix Kiruna, Ö-torneå, några Luleå gymnasiet år 1-310 A-plog, G-vare, Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och inom Lapplands gy, samt år 1 gy i Boden och flertal elever i Ä-byn Ska satsa: Boden från för skolår 7-9 hösten 2013, Luleå bygger på succesivt, Piteå med 7-9 och gymnasiet i framtiden. Ingen satsning: Arvidsjaur, Jokkmokk, Piteå har ingen satsning ännu (Älvsbyn inte 1:1 men erbjuder elevdatorer på gymnasiet) Både PC och MAC (Boden Haparanda och Kalix enbart MAC) Jokkmokk bara PC Inom vilka skolår och skolformer finns 1:1

8

9

10 Möjlighet till avrop avtalsstart mars 2013 Syftet: att göra det möjligt för landets kommuner att på ett effektivt sätt kunna förse lärare och elever i skolor med moderna digitala verktyg. Upphandlingen tar också fasta på vikten av att i samband med en sådan satsning även genomföra kompetensutveckling och lyfta frågor om arbetssätt och lärande i ett vidare perspektiv för all berörd pedagogisk personal i skolan. (Den nya upphandlingen innefattar båda delarna och heter: Elevdatorer och Surfplattor 2012. Tidigare separata upphandlingar) Lösning: Upphandlingen avser en heltäckande lösning av tjänsten Pedagogiskt lärande och innefattar en bärbar dator eller surfplatta, utrustad med nödvändiga programvaror – samt dessutom införandestöd, utbildnings- och supporttjänster kring användningen för elevens lärande i klassrummet. http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/upphandling_2/upphandlingar_1_1/elevdatorer_inkl_pedag ogiskt_larande 08 709 59 21 Mobil petra.edenfeldt@sklkommen http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/upphandling_2/upphandlingar_1_1/elevdatorer_inkl_pedag ogiskt_larandepetra.edenfeldt@sklkommen

11 IT chefers syn på elev-PC i Sverige vt 2012 30 % har inga centralt uppsatta mål för utvecklingen av elev- PC. I 41 % av kommunerna finns det centralt beslutade konkreta mål för den framtida utvecklingen när det gäller PC till eleverna. Sammantaget svarar 76 % att man kommer att öka antalet elevdatorer. Av dessa uppgav 65 % att man kommer att satsa 1:1, inom en given tidsperiod. Det saknas övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet Inköp av IT-utrustning har i många fall inte följts av satsningar för att utveckla det pedagogiska arbetet. IT-utrustning har använts för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.

12 Elever skolår 1-6 har ökat sin internetanvändningen ökat med 40 %. I övrigt kan man konstatera att 12-15-åringarna är de som har högst tillgång till internetuppkopplingar. Hela 96 % har tillgång till bärbar dator. De som befinner sig i åldersgruppen 12-20 är de som är mest benägna att titta på och ladda ner videor. Enligt rapporten kommunicerar flickor mer än pojkar med andra via internet. Var 7:e i världen har ett Facebook konto (1 miljard användare) Nära 100 % av 13-åringarna i Sverige är med i Facebook. DEBUTÅLDER för användning av internet (ålder då 50 % av en åldersgrupp började använda internet Statistik okt 2012 i riket 2000 13 år 2004 9 år 2008 5 år 2012 3 år

13 Mer än varannan svensk är uppkopplad via mobilen. •Hälften av alla 9–10-åringar kopplar upp sig via sin smarta mobil. Nästan lika många använder surfplatta. •Den dagliga användningen av internet har, jämfört med i fjol, ökat med nära 40 procent bland skolbarn. •Omkring 8 procent av 12–13- åringarna använde surfplatta i fjol. I dag är det 43 procent. • 72 timmar film laddas upp varje sekund på YouTube. Förskoleklassen på Tegelhagens skola ska ha "formjakt". Med kamerorna på surfplattorna ska de fota av olika former som sparas och visas i collaget på skärmen. Foto: ANNIKA AF KLERCKER 30 % av sexåringar har egen mobiltelefon, 80 % av mellanstadiebarnen har egen mobiltelefon (nov 2012) Surfplattor och smarta telefoner FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Utredning 1:1 satsning Norrbotten Bild: Peter Gärdenfors 1:1 satsningar okt 2012 Från flanotavlor till interaktiva skrivtavlor och surfplattor."

Liknande presentationer


Google-annonser