Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland"— Presentationens avskrift:

1 Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland

2 Äldreomsorg på distans
90% av 75 år fyllda skall bo i eget hem 2377 personer 4676 personer 2040

3 Äldreomsorg på distans
Vad är målet med ”Äldreomsorg på distans” Att inom äldreomsorgen dra nytta av internets möjligheter till Underlätta det dagliga arbetet inom äldreomsorgen Interaktiv kontakt Ge hemmaboende äldre ökad service, trygghet och social kontakt

4 Äldreomsorg på distans
MÅLSÄTTNINGAR i projektet Stödtjänsten är införd som arbetsmetod i minst 10 kommuner Minst 50 äldre omfattas av stödtjänsten 20 skärmar inom omsorgen (AHS m.fl.) Undervisning i ämnet även på gymnasialstadiet Modell för fortsatt koordinering av verksamheten finns Stödtjänstens juridiska aspekter ska utredas

5 Äldreomsorg på distans
Under projekttiden kan vi erbjuda kommunerna/omsorgen: Kostnadsfri teknik Kostnadsfria program Ansvar av kontakt mellan teknik leverantör och kommun/klient

6 Äldreomsorg på distans
Vad är kommunens/omsorgens skyldighet under projekttiden: Utse användare (sjukpensionärer, närståendevårdare, pensionärer) Avsätta personalarbetstid (x antal h/månad, beroende på kommun)

7 Äldreomsorg på distans
Virituella besök

8 Ärenden Apotek Trygghet Samhällsinformation Föreningar Kulturaktörer Medicin Tillsyns besök Samvaro Anhörig kontakt Minnesträning Fysisk träning

9 Äldreomsorg på distans

10 Äldreomsorg på distans

11 Äldreomsorg på sistans
Möta politiker Närstående vårdar grupper Hem rehabilitering Personal utbildning/interna möten Månadens kalender Församlingarna Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) Spec. grupper

12 Äldreomsorg på distans
Resultat: Äldreomsorg på distans är en stödtjänst som: Minskar ensamheten Aktivare vardag Är en bra metod för förebyggande omsorgsarbete Är ett komplement som ger ökade möjligheter till klientkontakt

13 Äldreomsorg på distans
Resultat forts: Stödtjänsten är uppskattad av de flesta deltagarna Implementeringen tar läng tid Underlätter personalens arbete kostnadsbesparing Tekniken fungerar bra Bör prövas i flera kommuner Ökat stöd till hemmaboende äldre behövs

14 Äldreomsorg på distans
Kostnadsreducering Minskad transporttid kortare insatstider Minskat behov av andra tjänster Många besök på kort tid

15 Äldreomsorg på distans
Social samvaro Jag blir sedd/finns Välmående/ Trygghet


Ladda ner ppt "Äldreomsorg på distans Högskolan på Åland"

Liknande presentationer


Google-annonser