Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bockstensskolans Antimobbningsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bockstensskolans Antimobbningsplan"— Presentationens avskrift:

1 Bockstensskolans Antimobbningsplan
Mobbning skall inte förekomma på Bockstensskolan

2 Vad Är Mobbning En person är mobbad när han eller hon
upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer Det är viktigt att skilja på konflikt och mobbning. Vid konflikt är några osams och vill göra upp detta. Elever behöver även här vuxnas stöd och hjälp, men det är inte mobbning. En konflikt som inte löses kan emellertid leda till mobbning på längre sikt. Vid konflikt kan styrkeförhållandet mellan de inblandade vara jämt eller ojämnt. Vid mobbning är offret i underläge. Vid konflikt finns skuld hos alla inblandade. I mobbningssituationen bär inte offret skuld (men offret kan behöva hjälp att hantera relationer till andra på ett annorlunda sätt). Det är den som är utsatt som avgör om det är mobbning. Det som upplevs som mobbning för den ena kanske är normalt umgängessätt för den andra.

3 Antimobbningsplan Upptäcka Mobbning Kartläggning Elevstödjare
Personalutbildning Föräldrar Kartläggning kan ske via årliga enkätundersökningar, via ”Rita, Skriv, Berätta” d.v.s. en dag då hela skolan ägnar några timmar åt mobbning, antingen via samtal, skriftliga berättelse eller teckningar. Elevstödjare är till ovärderlig hjälp för att upptäcka mobbning. Mobbning sker oftast inte där vuxna finns och vuxna har inte den kännedom om eleverna att man kan upptäcka all mobbning. Det är inte skvaller att berätta för vuxna att en kamrat är utsatt för mobbning! Att via personalutbildning och information göra personalen mer uppmärksam på mobbning och att ena personalen till att ingripa mot alla former av kränkande tilltal och handlingar stävjar mobbningen på skolan. Föräldrar får höra mycket från sina barn och kan genom att meddela skolan bidra till att mobbning åtgärdas snarast.

4 Antimobbningsplan Förebygga Mobbning Vänskapsövningar Förhållningssätt
Stoppa Mobbning Allvarssamtal Uppföljningssamtal Föräldrakontakt Förutom de diskussioner och samtal, som sker kontinuerligt i undervisningsgruppen, klassen och på skolan kring hänsyn och respekt för andra människor, kring relationer och möten mellan olika kulturer kan också vänskapsövningar användas. Att gemensamt besluta kring olika regler för att motverka mobbning i den egna klassen, kan höja varje elev uppmärksamhet runt mobbning. Personalen har till uppgift att skapa förhållningssätt på skolan som motverkar mobbning t. ex. att eleverna har bestämda platser i klassrummet, att eleverna inte själva väljer lag etc.

5 Stoppa Mobbning Ta reda på vad som hänt När hände det Var hände det
Hur gick det till Allvarsamtal med mobbaren Om fler varit med: samtal med en och en Föräldrakontakter Samtal med den utsatta eleven skall ske stor försiktighet så inte ytterligare kränkning sker. Undvik ordet ”mobbad”. Eleven kan ev. få skriva ner vad som har hänt. Ett allvarssamtal med mobbaren skall vara kort och tydligt. Varför-frågor behövs inte. Budskapet är att mobbningen skall upphöra nu och att uppföljning kommer att ske inom ett par veckor. För att allvarssamtalet skall bli effektivt är fakta kring mobbningen väsentlig. Var hände den, hur mycket var klockan, hur gick det till, fanns några andra runt om kring, vad hände sedan. Berörda föräldrar informeras snarast

6 Att få veta att mitt barn mobbar
Först: Chock Social skam Upprördhet Sedan: Blir arg och skäller Pratar allvar Som förälder vill man inte tro att ens barn kan göra någon annan så illa. När någon från skolan meddelar detta känns det svårt. Det är viktigt att den som meddelar föräldern om mobbning gör det på ett sådant sätt att förälder kan ta det till sig och handla därefter.

7 Att få veta att mitt barn mobbar
Detta kan också hända: Förnekelse av problemet Försvarar sitt barn Skyller på skolan Skyller på den mobbade Om föräldern hamnar i försvarsställning vid beskedet om mobbningen och inte ser sitt barns inblandning i den uppstår svårigheter framöver. Eleven får underförstått beskedet från föräldern att beteendet var OK och mobbningen kommer antagligen att fortsätta mot samma eller andra elever. Skolan får ett stort problem. Det är alltså mycket viktigt att hjälpa föräldern att inse vad som hänt. Om beskedet ges via telefon, tänk på att samtalet kanske kommer olämpligt. Berätta exakt vad som hänt: Var, när, hur och vilka som var inblandade. Ge föräldern tid att förstå vad som har hänt.

8 MOBBNING SKALL INTE FÖREKOMMA PÅ BOCKSTENSSKOLAN.
OCH DÄRMED PUNKT.


Ladda ner ppt "Bockstensskolans Antimobbningsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser