Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONFLIKT OCH KONFLIKTHANTERING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONFLIKT OCH KONFLIKTHANTERING"— Presentationens avskrift:

1 KONFLIKT OCH KONFLIKTHANTERING
Människans utveckling av självbild Konflikt kontra mobbning Konflikthantering

2 SOCIALT BEROENDE Människan som social varelse är beroende av den sociala omgivningen för sin utveckling! Social utveckling är det sätt man är på med andra människor. Hur man gör och vad man tycker, beror på den sociala omgivningen och ändras med tiden. Vår bild av oss själva beror på hur andra bemöter oss och reagerar på vårt beteende (socialpsykologen, George Mead).

3 SOCIAL TRÄNING Träning av socialt tänkande börjar i spädbarnsålder genom samspelet mellan barnet och dess föräldrar. Föräldrar visar känslor, tolkar in avsikter bakom gester och ljud och tränar genom lekar på turtagning. Lite äldre barn tränar social kompetens genom roll-lekar, låtsaslekar (t.ex. mamma-pappa-barn).

4 DEN ONDA CIRKELN I BARNS SOCIALA UTVECKLING
Barnet upplevs annorlunda av omgivningen och bemöts med misstänksamhet och ogillande. Barnet upplever misslyckanden, t.ex. krav och betyg. Barnet ser att det får mindre uppskattning än ”duktiga” elever. 4a. Barnet försöker rädda det lilla självförtroende som finns kvar genom undvikande av uppgifter som kan resultera i mer kritik och misslyckanden. 4b. Ibland försöker barnet nå uppmärksamhet genom utagerande beteende. ”Här är jag!” - Det utagerande beteendet uppskattas av barn i liknande situation. Ev. kan barnet få en ledarroll i gruppen och växande självförtroende.

5 DEN GODA CIRKELN I BARNS SOCIALA UTVECKLING
Människor är vänliga och positiva mot barnet, visar att de tycker om barnet. Den vuxne visar tydligt att hon/han uppfattar detta, vilket stärker självförtroendet. Barnet ser sig själv i positiv dager. Positiva självbilden gör att barnet vågar mer, blir frimodigare. Därigenom kan barnet visa omgivningen sina positiva sidor. Beteendet blir sådant som omgivningen uppskattar och reagerar positivt på det. Den positiva cirkeln är sluten.

6 Vad är mobbning? En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. (…)”Det är en negativ handling när en person tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag – dvs ungefär det man lägger i begreppet aggressiv handling. direkt mobbning, som är relativt öppna angrepp och indirekt mobbning i form av social isolering och utfrysning, – enl. Dan Olweus

7 Skillnad - mobbning och konflikt
KONFLIKT = svårartad motsättning som måste lösas mellan jämlika, jämnstarka parter MOBBNING = Mobbaren har övertaget, den utsatta är i underläge, oftast fast i situationen Huvudskillnad: Skillnad i maktbalans!

8 KONFLIKTLÖSNING: ABC-modellen (Källa: http://www. arbetsplatskonflikt
BETEENDE Direkt kommunikation Handlingar Fysiskt våld ATTITYDER CONFLICT Tankar Fördelningskonflikter Känslor Positionskonflikter Vilja Ordningskonflikter

9 Konfliktens nivåer Presenterat problem (synligt) (ABC – nivå)
Dold agenda (osynligt) (ABC -nivå) Omedvetet (osynligt) (ABC -nivå

10 KONFLIKTLÖSNING: att börja jobba med
B-HÖRNET – Om destruktivt beteende dominerar. Uppnå ”vapenstillestånd”. C-HÖRNET – Den rationella ansatsen, om sakfrågor utgör konfliktens kärna. Fokus: underliggande intressen och behov. A-HÖRNET – Bearbetar parternas känslor och inställningar i förhållande till varandra.

11 ALLVARLIGA KONFLIKTER: arbeta med alla tre hörnen: B, C, A, i den ordningen.
VID LÅSNINGAR: Om situationen tycks omöjlig i något av hörnen, kan man försöka arbeta med något av de andra hörnen istället. Om inte C så A, om inte A så B.

12 ÖMSESIDIG ACCEPTANS MELLAN PARTERNA ANGÅENDE:
SAKFRÅGORNA (C) DE PROCEDURER OCH BETEENDEFORMER MAN ENATS OM (B) DE SUBJEKTIVA RESULTATET AV LÖSNINGEN, så som känslor, inställningar, bilder av motparten och önskningar om framtida relationer (A)

13 7 tumregler för konstruktiv konflikthantering(källa: http://www
1. Fråga dig själv vad det är du inte vet än. 2. Skilj på problem och person. 3. Var tydlig, rak och konkret i din kommunikation. 4. Håll kontakt med motparten. 5. Sök efter de behov och intressen som ligger bakom konkreta ståndpunkter. 6. Gör det lätt för motparten att vara konstruktiv. 7. Öva upp din förmåga att också se konflikten utifrån.

14 MAKT Att du går emot eleven rakt framifrån
Att du går mot eleven i snabbt tempo Att du stirrar eleven rakt i ögonen Att du står över eleven och framför eleven Att du använder pekfingret mot eleven Att du andas snabbt Att du är mycket nära eleven Att du pratar med stark röst och hög volym Att tonhöjden i din röst är hög Att du är mycket verbal – stort ordflöde Att du använder tvåpunktskommunikation med ögonkontakt

15 INFLYTANDE Du går fram till eleven från sidan och lite bakifrån
Att du går fram till eleven i lugnt tempo Du håller huvudet lite på sned Du tittar på uppgiften eller en tredje punkt i stället för att titta eleven rakt i ögonen Du sänker dig nästan till samma nivå som eleven när du ska prata Du använder hela handen istället för pekfinger om du måste peka (och du pekar helst på uppgiften) Du andas lugnt Du håller dig inom ditt revir och låter eleven få ha sitt Du dämpar din röststyrka Du sänker tonhöjden i din röst Du är mer visuell än auditiv (du visar vad du menar hellre än säger vad du menar) Du använder trepunktskommunikation

16 MEDLING SOM METOD Forskning visar att medling i mobbningssituationer skadar den utsatta! Vilka situationer är lämpliga för medling? Medlaren är en neutral underlättare Medlaren ger inte lösningar Förmedlar vinna-vinna-lösningar Visar respekt!

17 5 OLIKA SÄTT ATT BETE SIG SKÖLDPADDAN – drar sig tillbaka
HAJEN – forcerar NALLEBJÖRNEN – slätar över RÄVEN – kompromissar UGGLAN - kommunicerar

18 KROPPSSPRÅK ÖGONKONTAKT RÖSTLÄGE ANVÄNDA RÄTT ORD ATT KOMMUNICERA
LYSSNA: Ickeverbal kommunikation Uppmuntra talaren Korta, klargörande frågor Återberätta det hörda Reflektera över känslorna (”Kände du dig arg då?”) Summera Tacka

19 Lära känna de egna reaktionerna vid:
RÄDSLA ILSKA NÄR DU SLUTAT LYSSNA BLIR IRRITERAD BLIR OROLIG BLIR FRUSTRERAD

20 TRE HUVUDSÄTT ATT REAGERA
VARA ORÖRLIG – ”SPELA DÖD” VARA AGGRESSIV ARTIG OCH BESTÄMD – HÄVDA SIG

21 ARTIG OCH BESTÄMD – HÄVDA SIG:
Bestäm vad du vill!!!!! Säg det klart och tydligt Säg det på det sätt du vill att det ska bli, vill du säga något allvarligt – se allvarlig ut! Håll dig till väsentligheterna – ej villovägar Lyssna på vad den andre säger Sikta på vinna-vinna-lösningar


Ladda ner ppt "KONFLIKT OCH KONFLIKTHANTERING"

Liknande presentationer


Google-annonser