Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Därför stödjer Länsstyrelsen i Västra Götaland fotbollen i länet! Det svenska landsbygdsprogrammet innehåll, stöd och stimulansformer, lämpliga kontaktvägar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Därför stödjer Länsstyrelsen i Västra Götaland fotbollen i länet! Det svenska landsbygdsprogrammet innehåll, stöd och stimulansformer, lämpliga kontaktvägar."— Presentationens avskrift:

1

2 Därför stödjer Länsstyrelsen i Västra Götaland fotbollen i länet! Det svenska landsbygdsprogrammet innehåll, stöd och stimulansformer, lämpliga kontaktvägar ! Clarion Hotell Stockholm 11/4

3 Mitt namn är Ove Konradsson och jag bor, lever och verkar mitt i mitt arbetsområde – Den svenska Landsbygden!! •”Bonnapöjk som blivit månskensbonde i Falköping i 6:e generation på samma jordbit. •Landsbygdsdirektör sedan -04 •Fd generalsekreterare på Travavelsföreningen, Fd VD på Skövde Slakteri och medlem i ledningsgruppen på Ögren-gruppen, Fd eget konsultföretag. •Travstuteri och avelsbesättning med simmentalkor, inackorderingar, seminstation. •F.d. Ständigt knäskadad, hetsig fotboll/handbollsspelare •Engagerad pappa till 2 fotbollsspelande söner – en 13 åring i Valtorp och en i Falköpings FK juniorallsvenskan som tom 15 år spelat i Tomten. •Inser till fullo fotbolls- och föreningslivets enorma betydelse för landsbygdens överlevnad! Om ni inte känner igen mannen på bilden så är det jag – Här avslöjas den brutala konsekvensen av ny ”sticksmal hustru” som gillar grädde, 4 års arbete på Länsstyrelsen och för lite motion!

4 Därför stödjer Länsstyrelsen i Västra Götaland fotbollen i länet! •Vi har ett uppdrag att hållbart utveckla landsbygden ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. •Alla tre perspektiven hänger intimt ihop – utan social utveckling och hög livskvalitet, ex. i form av fotboll och all social samvaro det skapar runt byar, finns ingen som vill bo och utveckla företagande och tillväxt på landsbygden. •MEN med bara herrfotboll på landet så flyttar kvinnorna i än högre grad till stan för de har inget socialt utbyte av livet på landsbygden- därför måste damfotbollen utvecklas på landsbygden! •Västra Götalands länsstrategi trycker hårt på sysselsättning, företagande, tillväxt och konkurrenskraft med särskilt fokus på kvinnors möjligheter på landsbygden! ” Ofta är ett rikt föreningsliv i en by förutsättningen för dess överlevnad och ett incitament för att bo kvar eller flytta dit. Minst lika viktigt som skola! Rätt nyttjad och med nytänkande samt öppenhet kan föreningen skapa både livskvalitet i form av byutveckling och service på landsbygden”

5 Min verklighet av fotbollens roll för livskvalitén och den sociala servicen på landsbygden! Valtorp 300 boende utan affär, skola mm. •Bil- och vinterbingon i Valtorp lockar 2-400 varje vecka. •Arrangörerna-”Bingogänget” ett 30-tal kvinnor och män– planering, smörgåsar, sälja brickor etc. •Valtorps Huliganerna” 30-tal pensionärer som följer A-laget i 5:an •Bouleplaner ett komplement! •De äger anläggningen själva och har själva byggt den. •Kiosken i Valtorp öppen alla kvällar det är fotboll/bingo, ca 5- 6dgr/v - Vilken outnyttjad potential för service på landsbygden och ”källa till livskvalitet samt socal samvaro! Idrottsanläggningen är byns medelpunkt. •Ny bildad damfotboll med spel i div 5. •Sökt investeringsstöd för att bygga omklädningsrum till damer samt inglasat café vid kiosken. •Samverkar med byalag och bygdegårdsförening.

6 Fotbollen är så viktig för landsbygden att det kräver ett stort ansvar, men det skapar också möjligheter! •Helt rätt att fotbollen inser och tar sin roll med ett helhetstänkande på landsbygden. •I orter utan affär och/eller samlingslokal kan man ha enklare servicebutik och café med kvälls- och helgöppet. Alla lag har ju nästan alltid kiosker i alla fall! •Ordna pensionärsverksamheter och få hjälp med skötsel av anläggning och kansli. •Samverka med byalaget •Bygg bypub med samling ett par gånger /månad

7 Våga vidga vyerna utanför fotbollen – ta ansvar för orten – ta kontakt med kommunen och för en utvecklingsdialog! •I orter med skola kan man erbjuda fritidsverksamhet i form av fotbollsskolor och få betalt för det av kommunen! •Samverka med andra idrotter ex. ridsport, tennis, hockey, dans mm om fritidsverksamhet. •Ordna aktiviteter för kvinnor, (kanske mammor) i form av gympa, walking, spinning under barnens träningstid. •Ordna aktivitetsdagar med öppna hus hos företag, konstutställningar, föredrag, marknader, fotbollsläger etc. •Hyr ut stugor på sommar etc. •Visa uppskattning för de som engagerar sig!

8 Därför stödjer Länsstyrelsen i Västra Götaland fotbollen i länet! •Förutsättningen för en långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden är en kombination av sysselsättning, tillväxt, en livskvalitet man söker ( annars bor man i stan), god miljö och social service. •Brukshundsklubben, ridsports- föreningen, pingisklubben, ett aktivt byalag eller en miljö som tillåter ett rikt friluftsliv kan vara/är lika viktigt verktyg för att skapa social service och livskvalitet som fotbollen. •Det som är viktigt, men svårt är att kapa ett brett engagemang och där har fotbollen en potential som inte utnyttjats fullt ut!

9 Det svenska landsbygdsprogrammet innehåll, stöd och stimulansformer, lämpliga kontaktvägar ! •EU och nationellt finansierat Landsbygdsutvecklingsprogram. •Sverige har valt att regionalisera programmet – finns därmed 21 i viss mån olika Länsprogram, där prioriteringar och stödbeloppen kan skilja mellan länen! •Programperioden är 2007-13 •Syftet är att skapa sysselsättning, tillväxt, konkurrenskraft, bra miljö och livskvalitet på landsbygden. •Programmet är indelat i 4 sk. Axlar –Ökad konkurrenskraft i jordbruk –God miljö med inriktning på miljömål –Ökad diversifiering och livskvalitet på landsbygden –Leader Kan något vara mer prioriterat än fotboll undrar Wilhelm?

10 Landsbygdsutveckling för 35 miljarder 2007–13 - En Myt med modifikation! •5 miljarder/år att förmedla till landsbygdsutveckling är budskapet förmedlat av 2 regeringar+ Jordbruksverket. •Ca 3,5 miljarder och 73 % går till miljöåtgärder •Ca 700 Msek går till ökad konkurrenskraft i jordbruket •Ca 400 Msek går till diversifiering och ökad livskvalitet ( här kan fotbollen söka) •Ca 350 Msek till landet ca 70 Leaderområden ( här kan fotbollen söka) Känns nästan som ett gult kort tycker Albert när 5 Miljarder blev 750 Msek!

11 Landbygdsprogrammet är fantastiskt och ger stora möjligheter, men det är viktigt att ha rätt förväntningar! •Fotbollen kan alltså söka medel ur ur en begränsad del av axel 3 och 4, dvs ca 700-750 Msek. •Alla pengar går inte heller till aktörerna utan en del behålls av Jordbruksverk mm. för andra ändamål! •Signaler finns dessutom att max/ca/minst 20% skall reserveras av de belopp som redovisats till politiska beslut och reserver 09-13. Blir det nåt kvar till oss? Nu börjar det rycka i det röda tycker Albert!

12 Så här mycket pengar är det i Västra Götaland för 2007-2008! •Axel 1- Förbättrad konkurrens-kraft i Jord och skogsbrukssektorn 170mkr/2år •Axel 2- Bevara och utveckla ett attraktivt landskap - SAM ansökta medel ca 450-500 mkr/år, Utvald miljö 30 mkr/2år •Axel 3 – Diversifiering och hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser 98 mkr/2 år •Leader – 72 mkr Axel 3, 17 mkr Axel 2, 1,4 mkr Axel 1 = 90,4 mkr/2 år Det finns många stenrika bönder i Västra Götaland! (bild på stenmur)

13

14

15 Två sätt att indela stödåtgärderna i axel 1 och 3 Primärproduktion jord och skogLandsbygdsutveckling Företagsstöd Projektstöd Kompetensutveckling Startstöd Investeringsstöd Förädlingsstöd Anlitande av rådgivningstjänster Diversifiering Mikro företag Turism Grundläggande tjänster Utveckling av byar Kompetensutveckling Samarbete utveckling nya processer, produkter Infrastruktur Diversifiering Mikroföretag Turism Grundläggande tjänster Utveckling av byar Natur och kulturarv Kompetensutveckling

16 Projektstöd Skall komma flera till nytta! Går att söka i de flesta stödåtgärder som har investeringsstöd plus några till! •Investeringar kan ingå i projektstöd •Kan vara allt från nätverk, mat och turismprojekt •Stödja entreprenörskap •Utveckla och förbättra service på landsbygden, Byutveckling och natur och kulturarv •Främja samarbetet mellan producenter tec. Företagsstöd skall komma en grupp företagare eller landsbygdsboende till nytta

17

18

19 Projektstöd för livskvalitén på Landsbygden Service på landsbygden •Samarbetsprojekt för utveckla servicen på landsbygden •Start av kultur eller fritidsverksamhet som inte kommun, region eller staten har ansvar för. •IT-kommunikation ( ej kabel) •20-60%, inget max belopp. Stödnivån avgörs av förväntad effekt. •4 mkr/år för både företag och projekt!!!

20 Projektstöd för livskvalitén på Landsbygden Byutveckling •Samarbetsprojekt för att skapa stark social sammanhållning •Samarbetsprojekt som skapar förutsättningar för företagsetableringar och företagsutveckling •20-60%, inget max belopp. Stödnivån avgörs av förväntad effekt. •4 mkr/år för både företag och projekt!!! Brovalla, Valtorp, 10 km n Falköping ”Mett i väla!” Åk dit och spela bilbingo på sommaren – ni glömmer det inte!

21 Kompetensutveckling Viktig del i Landbygdsprogrammet! •Ökad konkurrenskraft är ett viktigt område där du via länsstyrelsen, aktörer erbjuds kompetensutveckling eller själv kan söka – Målet ditt företag skall bli lönsammare! •Kompetensutveckling inom miljöområdet som förut •I det nya landsbygdsprogrammet finns även omfattande kompetensutveckling inom diversifiering, bioenergi, turism, mikroföretag, service, byutveckling mm. •Betydligt mindre pengar för kompetensutveckling än tidigare! •29,35 mkr/år

22

23

24 En vision för Landsbygdsenheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland En levande landsbygd i hela länet! Ett sätt att utveckla landsbygden är Hästuppfödning Conrads Göran e. Lindy Lane u. Winning Madame Syskon tjänat 2,7 mkr Conrads Eskil e. Rite on Line u. Remington Merlot Mor syster till Elitloppsvinnare Conrads Göte e. Rite on Line u. Cilla Håleryd Mor vann Drottningens Pokal Conrads Fredrik e. Credit Winner u. Ahmeida Pappan världsledande hingst


Ladda ner ppt "Därför stödjer Länsstyrelsen i Västra Götaland fotbollen i länet! Det svenska landsbygdsprogrammet innehåll, stöd och stimulansformer, lämpliga kontaktvägar."

Liknande presentationer


Google-annonser