Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen

2

3 Från ide till verklighet
Arbetsgång 2010 Kravspecifikation2010 Upphandling 2010 Införande Process Ide Arbetsgång Kravspecifikation Upphandling Införande Utbildning Projekt avslut Förvaltning och vidareutveckling - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

4 Från ide till verklighet
Förvaltning och vidareutveckling 2013 Utbildning Projektet avslutas 2012 Process Ide Arbetsgång Kravspecifikation Upphandling Införande Utbildning Projekt avslut Förvaltning och vidareutveckling - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

5 Bakgrund och ide till projektet
Utveckla konstruktionsmiljön och IT stödet för EL-konstruktörer vilket skulle ge: Effektivitet vid nykonstruktion och befintlig dokumentation Automatgenerering av bl.a. listor Bra grund för standardisering - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

6 Arbetsgång Arbetsgång Arbetsgång 2010
Arbetsgrupp med Elkonstruktörer samt systemingenjörer Referensprogram – AutoCAD Electrical. Urval leverantörer med leverantörsbesök och presentation. Bedömning samt urval av leverantör. Förnyatt leverantörsbesök med kravställd presentation. Bedömning samt poängsättning av program och leverantör. Rekommendation och slutord. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

7 Kravspecifikation Kravspecifikation Kravspecifikation 2010
Leverantören ska finnas kvar på lång sikt för support och uppdateringar. Ej liten lokal leverantör. Låga kostnader för konvertering av befintliga ritningar. Programmet ska klara av att hantera DWG-format, både det som SSAB har och framtida ritningar. Programmet ska klara av att spara ritningarna i DWG-format. Autodesk Vault arkivsystem ska kunna användas. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

8 Upphandling Upphandling Upphandling 2010
Styrgruppen upphandlade på arbetsgruppens utvärdering och rekommendationer Valet av program föll på EPLAN med hård konkurrens av E3. Leverantör blev EPLAN Sverige i samarbete med Tyskland. Pris kopplat till antal licenser och behov. Tidplan presenterades och sattes med start i januari 2011 till september 2011. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

9 Införande Införande Införande 2011-2012
Projektorganisationen bestod av styrgrupp samt EPLAN-gruppen med projektledare samt 2 st representanter från vardera metallurgi och valsning. Gruppen stöddes av expert från WSM samt projektgrupp från leverantör. Funktionsspecifikationer sattes för konverteringsprogram. SSAB’s ansvar. Implementation och inställningar för EPLAN fastställdes. SSAB’s ansvar. Översyn och justering av standarder gentemot IEC. Genomgång av objektsmodell avseende funktion-placering-objekt. Installation av server och klientprogramvara. Test och kontroll av konverteringsprogram. Leverantör och SSAB tillsammans. Tidplan justerades till års skiftet 2011/12, därefter till mars 2012 pga. problem med program överlämning. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

10 Utbildning Utbildning Utbildning 2011-2012
34 Konstruktörer utbildades i första omgången som delades i två delar. Första delen gick i november samt den andra i januari. Kurs för användare är planerad i tre steg med cirka 15 dagars utbildning. Rättigheterna i EPLAN följer kunskapsnivån. Integration och utbildning i Vault genomfördes första vecka i april. Administratörerna utbildades kontinuerligt under året. Totalt bör dessa personer ha cirka 20 utbildningsdagar för att uppnå fullgod programkännedom. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

11 Projektets avslut Projektets avslut Projektet avslutas 2012
F.n. återstår en del kriterier för leverantören att åtgärda innan vi kan säga att allt är levererat. Vissa krav kommer att kvarstå till slutet av kvartal 4 innan de delarna är lösta Steg 2 och 3 för användarna planeras i förvaltningsstadiet. dwg-ritningar konverterades V12 utan några större problem. From V13 är EPLAN konstruktionsverktyget för EL dokumentation - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

12 Förvaltning och vidareutveckling
Fortsatt uppbyggnad av typkretsar och makron. Fler artiklar in i artikeldatabasen. Uppgradera databasen till SQL. Uppnå en stabil kunskapsgrund för användare och leverantörer. Integration mellan EL och mekanik, gemensam artikeldatabas. Integration med affärs-, inköps- och förrådssystem. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

13 Erfarenheter Erfarenheter EPLAN Ide´ 2008 Arbetsgång 2010
Kravspecifikation2010 Upphandling 2010 Införande Erfarenheter EPLAN Vad gick bra! SSAB fick ett avancerat databas system för projektering som bygger på IEC standarder. Skapade nya förutsättningar för att kunna utveckla konstruktionsarbetet. Automatiska rapporter genererade från kretsschemor, Artiklar kan hämtas från databaser. Möjlig Integration mellan EL och mekanik. Gemensam dokumentarea Projekthantering och säkerhet. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

14 Erfarenheter Erfarenheter EPLAN Utbildning 2011-2012
Projektet avslutas 2012 Erfarenheter EPLAN Vad kunde gå bättre? Hög instegströskel för att använda verktyget effektivt. Stora och krävande anpassningar för att nå lokal industri standard. Kursmaterial och handböcker delvis på svenska. Kräver stor kunskap i funktionell struktur (IEC 81346). Fördel om anläggningsmodell för affärssystem redan finns. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

15 Förvaltning och vidareutveckling 2013
Erfarenheter Förvaltning och vidareutveckling 2013 Erfarenheter EPLAN Hur kunde SSAB förberett sig bättre? Delat upp införande projektet i mindre delar. Tuffare i kravställningen med exv. dokumentation på svenska. Noggrann förstudie som fångar upp alla krav innan beställning samt också se över arbetsformer och arbetssätt. Engagera specialistkompetens redan från förstudie skedet. - Berätta hur iden med att utveckla itstödet kom till - SSAB som företag har totalt xxx antal användare som dagligen arbetar med konstruktion inom kraftförsörjning. - Tiden var mogen att fortsätta utvecklingen av it stödet och verktygslådan - Ledning inom SSAB godkände att starta ett projekt som skulle kunna klara av framtida behov och förenkla hanteringen av tekniks dokumentation Milstolpar

16 Vi hjälper gärna er med EPLAN !
Stefan Lundström EPLAN Nordic Partner certifierad

17 Sundfiske 89 Dala-Husby 0730 –


Ladda ner ppt "Välkommen."

Liknande presentationer


Google-annonser