Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan"— Presentationens avskrift:

1 DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan

2 Bakgrund Costa Concordia ”lessons learned”.
Diskussion initierades därefter mellan Kustbevakningens och Försvarsmaktens dykare, liknande problematik finns på hemmaplan. Kontakt med samverkanspartners, mycket positiv respons och intresse! Ansökan MSB; målsättning - databas, övningar, insatsrutiner, gemensamma dykjournaler/rapport. Under våren 2012 föreläste Giampaulo Consoli (Italien Divers and Raiders Command) om italienska dykares räddningsarbete under Costa Concordia tillbudet. På frågan om vad som kunnat gjorts för att vara bättre förberedd svarade han bl a kartläggning av kompetenser/utrustning, mobiliseringsrutiner för dessa, uthållighetsaspekten vid ett större tillbud. Engagemanget var omedelbar från KBV och FM:s dykare, likaså har vi sällan erfarit ett sådant positivt intresse, mottagande och stöd från er, de samverkanspartners vi kontaktade. Projektet söktes och beviljades under våren 2013, och huvudmålsättningarna är snarlika Lessons Learned; en kartläggning av kompetenser och utrustning som läggs in i en databas tillgänglig för alla samverkanspartners i enlighet med deras villkor, ett förslag på gemensamma dykjournaler, och en gemensam SOP.

3 Visionen Inom 3 år skall vi ha bred och förankrad nationell förmåga och samverkan för att handha situationer liknande Costa Concordia krisen. Hur ska detta ske? Genom beredskap, förmåga och samverkan! Beredskap; att sättas in var det än krävs. Beredskap; att vara redo genom tydlig lednings samt mobiliseringsplan Förmåga - att hantera de situationer som beredskapen kräver. Samverkan - genom tydlig utveckling, övning och samutnyttjande.

4 DykSMART:s fyra delar;
Utveckling av en databas där kompetenser inom dykeri, resurser och mobilisering ska finnas tillgänglig för t ex JRCC/SOS. Utveckling av gemensamma insatsrutiner och mobiliseringsrutiner vid tillbud. Gemensamma utbildnings och övningsinsatser En framtida internationell dimension, med fokus på länderna runt Östersjön.

5 Databasen Inventering av befintliga dykresurser samt kartläggning av var de befinner sig i landet. Inventering av material samt kartläggning av var de finns i landet. Kartläggning av nationella glapp och brister i kompetens samt resurser. Utveckling av en gemensam nationell resursdatabas samt insortering av resurserna. Utveckling av gemensamma digitala dykjournaler. Utveckling av gemensamma insatsrutiner vid tillbud.

6 Gemensamma insatsrutiner
Utveckling av metoder samt regelverk för dykning i svåra miljöer. Utveckling av insatsledning vid uppdrag. Utveckling av mobiliseringsstrategier samt ledningsprinciper vid insatser i krissituationer.

7 Utbildnings och övningsinsatser;
Genomföra årliga utbildningar och övningar i samverkan Utveckla en övningsplats riktad mot nationella resurser inom dykeri, internationella samverkanspartners, samt näringsliv.

8 Internationell dimension;
Att söka kontakt för utveckling med likartade pågående projekt på europeisk nivå Att uppsöka dykare i motsvarande myndigheter och organisationer i länderna omkring Östersjön, för en utveckling av ett internationellt projekt i ett gemensamt hav.

9 Samverkanspartners MSB Sjöfartsverket Räddningstjänsten SÖ Blekinge
Storstockholms Brandförsvar Sjöpolisen Blekinge Tekniska Högskola Räddningstjänsten Storgöteborg Baltic Maritime Science Park US Coast Guard I ansökan 9 partners + Kustbevakningen. MSB finansiär. Sjöfartsverket, självskriven partner, inom respons på havet. BMSP ständig stöttepelare och bollplank i alla projektsammanhang. BTH har bistått med entusiastiska studenter som lagt ner oerhört mycket jobb på databasdelen av projektet. Idag tre Räddningstjänster representerade, samt polisen. I ett pussel bestående av omedelbar insats kontra uthållighet har ni en oerhörd viktig roll som första insats, och vi hoppas kunna koppla på fler räddningstjänster framöver. USCG följer projektets utveckling och deltar i mån av möjlighet. Bollplank och studiebesöksmöjlighet.

10 Kontaktuppgifter Jonas Westerberg (Projektledare) Telefon; Mail; Johan Genestig (Kustbevakningen) Telefon; Mail; Jerry Lindén (Försvarsmakten) Telefon; Mail;

11 ”Ser vi förbi alla hinder så lyfter vi”
Tack! ”Ser vi förbi alla hinder så lyfter vi”


Ladda ner ppt "DykSMART Dykeri, Statens MAritima Resurser i Samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser