Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kårchefsråd i Södertälje

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kårchefsråd i Södertälje"— Presentationens avskrift:

1 Kårchefsråd i Södertälje 2014 02 14 - 15
Utbildning

2 Utbildning genomförd 2013 Ve 6 Snökurs Älvdalen 6 FAK 5 Bilkåren
Ve 7 Snökurs Älvdalen FAK FRO 1 BK Ve 8 Rep bv Älvdalen FAK Bilkåren Ve 8 Rep bv Älvdalen FAK Bilkåren Ve 9 Rep bv Älvdalen FAK Ve 11 Rep elverk Elövn FAK Åsbro Ve 18 Rep bv Villingsberg 4 FAK Ve 18 Intro Falun FAK Ve 21 Intro Skellefteå FAK Ve 21 Gu bv Östersund FAK Bilkåren Ve 22 Bv mekanikerkurs FAK Ve 36 Instrkurs Skövde FAK Ve 36 Rep bv Villingsberg 10 FAK Bilkåren Ve 37 Rep bv Villingsberg 10 FAK Bilkåren Utbildning genomförd 2013

3 Utbildning genomförd 2013 Ve 39 Gu Elverk MTE 6 FAK
Ve 39 Intro Karlstad FAK Ve 40 Gu bv Östersund FAK Ve 40 Lb/Lb+släpÖstersund MTE FAK Ve Lb/Lb+släp Umeå MTE FAK Ve 42 Lb/Lb+släp Kungsängen MTE FAK Ve 43 Lb + släp Karlstad MTE FAK Ve 39 Rep bv Villingsberg TrV FAK Ve 43 Rep bv Villingsberg TrV FAK Ve 49 Gu elverk Åsbro MTE FAK Ve 50 Intro MTE Blekinge FAK Utbildning genomförd 2013

4

5 Uppsägning av avtal med bandvagnsförare som EJ fullgjort sina repetitionsutbildningar eller EJ förnyat sina förarbevis vid SVK och TRV Uppsägning av avtal

6 Uppsägning av avtal som bandvagnsförare Bakgrund Du har under många år haft avtal med FAK att för Svenska Kraftnät/ Trafikverket tjänstgöra som bandvagnsförare vid olika behov inom krisberedskapen. För att över tid vara bandvagnsförare skall man följa den utbildningsstege som har fastställts och kvalitetssäkrats av Svenska kraftnät/ Trafikverket. Du har enligt vår uppföljning givits möjlighet att vid återkommande tillfällen fullgöra de repetitionsutbildningar och förlängningar av förarbevis som krävs enligt avtal. Tyvärr har Du har inte kunnat göra detta varför det särskilda avtalet mellan Dig och FAK avseende tjänst som bandvagnsförare härmed sägs upp. Om Du har frågor avseende denna uppsägning kontakta Bengt Skjemstad på telefon eller per mail Personlig utrustning De skyddskläder som du erhållit för din uppgift som bandvagnsförare får du behålla. Dock skall alla märken rörande Svenska kraftnät/ Trafikverket tas bort från skyddskläderna. Vid fortsatt verksamhet inom FAK kan naturligtvis skyddskläderna nyttjas och FAK:s märke bibehållas. Du har bidragit till att förstärka krisberedskapen inom samhällets krisberedskap under flera år. FAK och Svenska kraftnät/ Trafikverket tackar Dig för Din tid som bandvagnsförare inom krisberedskapen. Tack för din insats som bandvagnsförare.

7 Utkast till utbildningar visades vid Rikskårstämman i Halmstad.
Vi har sökt enligt utkastet Vi har fått Vad har hänt ????? Utbildning 2014

8 FAK – Bilkåren MTE Utbildning 2014 Syd – Mitt – Norr
Intro Introduktionsutbildning 3 dagar teori/körning Forts Fortsättning buss 3 dagar, lastbil, lastbil med släp 3-4 dagar Rep Repetitionsutbildning buss – lastbil, lastbil med släp 2 dagar Tid Utbildning Längd Plats Antal Ansvarig Ve 7 – 13 Intro dagar Revinge 20 st Hässleholm Ve 7 – 13 Intro dagar Falun st Dalarna Ve 7 – 13 Intro dagar Östersund 20 st Jämtland Ve 7 – 13 Intro dagar Skellefteå st Skellefteå Ve12 – 18 Rep lb, lb-släp 2 dagar Revinge st Hässleholm Ve 12 – 18 Rep lb, lb-släp dagar Eksjö 12 st Kalmar Ve 12 – 18 Rep lb, lb-släp 2 dagar Göteborg st Halland Ve 18 – 23 Forts buss dagar Revinge st Malmö Ve 18 – 23 Forts buss dagar Karlstad st Värmland Ve 18 – 23 Forts buss dagar Vännäs st Umeå Ve 32 – 39 Forts lb, lb-släp dagar Revinge st Helsingborg Ve 32 – 39 Forts lb, lb-släp dagar Kungsängen 12 st Stockholm Ve 32 – 39 Forts lb, lb-släp dagar Vännäs st Umeå Ve 32 – 39 Forts lb, lb-släp dagar Skövde st Örebro Ve 36 – 40 Rep buss dagar Jönköping st Jönköping Ve 35 – 42 GU Elverksskötare Syd Kansliet Ve 35 – 42 GU Elverksskötare Mitt Kansliet

9 Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköping skickade in de behov som förelåg för MTE Eksjö i samband med våra äskanden till MSB. 1st Introduktionsutbildning 1st Rep buss 1st Steg 2 lastbil/lastbil + släp Länsstyrelsen i Jönköping

10

11 MSB har Ej haft dialog med Svenska Kraftnät eller Trafikverket utan lade över det uppdraget till FAK ! Dialog

12 MSB ställde krav på avtal mellan ”husse” d v s Länsstyrelse och FAK/Bilkåren för att säkerställa uppdrag. Länsstyrelsen i Jönköping med dess jurister granskade det avtal som tecknades mellan FAK/Bilkåren och Länsstyrelsen. Detta godkände EJ MSB ?? Nu tar MSB fram nytt avtal !! Krav på avtal

13 Länsstyrelserna i Sydsamverkansområdet d v s F, G , H ,K, N, O och E – län, Skåne län avvaktar
Beredskapsdirektören i Jönköping undertecknade för alla 7 länen en framställan till MSB där man stöder MTE konceptet med bilagda utbildningsbehov. 7 st Länsstyrelser

14

15 Länsstyrelserna i mitt bjöd in FAK till sitt planeringsmöte på länsstyrelsen i Stockholm för informera om MTE. FAK framförde att det är ett stort stöd om de 7st länsstyrelserna i ÖSAM kunde ta fram liknande skrivelse som länsstyrelserna inom Sydam gjort. ÖSAM

16 MSB styrs av Förordning 2008 : 1002 Myndighetan ska : 1/ Utveckla och stödja samhällets krisberedskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder. 5/ se till att utbildning och övningar kommer tillstånd inom myndighetens ansvarsområde. Utbildning 2014

17 MSB Särskilda uppgifter :
15§ myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser genom samverkan med organisationer med uppgifter inom krisberedskapen som råder. MSB

18 MSB Regeringsbeslut 10 2009 – 07 – 02
En strategi för förstärkningsresurser enligt regeringsuppdrag MSB

19 PM – 03 – 04 Ökad tillgänglighet av frivilligkompetenser MSB

20 MSB Nyhetsbrev 2014 01 28 11 st speciellt samhällsviktiga områden
Börjar med energiförsörjningen och slutar med transporter MSB

21 Msb.se - Krafttag för skydd av samhällsviktig verksamhet


Ladda ner ppt "Kårchefsråd i Södertälje"

Liknande presentationer


Google-annonser