Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av tankesmedjan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av tankesmedjan"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av tankesmedjan
Presentation av tankesmedjan ”Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle” Håkan Persson, ordförande i Tankesmedja 3 och verksam som central utvecklingsledare vid Sydskånska gymnasieförbundet

2 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
”Den stora utmaningen för skolan som system handlar om att ta hjälp av ny teknik och nya kommunikationsmönster för att utveckla pedagogik, göra undervisningen mer stimulerande, men också för att se till att elever lär sig mer på kortare tid. För det är inte mindre vi behöver kunna i framtiden, och det är inte mindre vi behöver förstå på djupet.” Citatet hämtat från rapporten Skola 2021 från Myndigheten för skolutveckling och Kairos Future

3 Landskrona Kävlinge Svalövs
Deltagare i tankesmedja 3 Kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle Högskolan Kristianstad Malmö Högskola Sydskånska gymnasie- förbundet Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund Eslövs kommun Båstads Vellinge Kävlinge Kristianstads Lunds Kommun BSF BFN Klippans

4 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Framtidsberedskap…. Hur ska ska skolan kunna förbereda för en framtid som är både oviss och föränderlig? Nuvarande sanning –överskrida-inbegripa. Det föregående paradigmet är fortfarande en del av det nya. Det är som att klättra på en stege. Varje steg man tar uppåt leder till en ny utsikt över världen, men det är de föregående pinnstegen som håller ihop stegen så att man inte faller ner /Ken Wilber, postmodern filosof/ (Paradigmbloggen kl ) ”Nya ideologier och filosofier kommer att födas ur de gamla. Nya värden och mål kommer att uppstå. En spännande tid ligger framför mänskligheten, så förföriskt nära” (Paradigmbloggen kl )

5 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Att forma framtiden.. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den ? Genom förändringar av infrastrukturen (både den materiella och den tankemässiga) kan du påverka framtiden. Ingenting styr en utveckling så hänsynslöst som en uppbyggd infrastruktur. ”TV-är det inte lite gammalmodigt?” citat av en 14 årig flicka som intervjuades om frågan om Rapport och Aktuelltsändningarna kunde ha samma redaktion bakom sina inslag

6 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
”Nuet kan vi uppskatta och njuta av, historien är spännande och lärorik, men i den mån vi vill använda vårt förnuft för att förbättra våra levnadsvillkor är det framtiden vi ska ägna oss åt. Framtidsbevakning, teorier och metoder för studiet av framtiden, borde vara det viktigaste ämnet på alla utbildningar” Bo Dahlbom s.19 Sveriges framtid Liber 2007 Författare: Bo Dahlbom

7 Mer inspirationslitteratur
                                                                                     Skolans nya syfte Eldsjälsförlaget Författare: John Steinberg Så tändseldsjälar Nutek 2007 Författare: Christer Westlund & Marielle Peterson Skolan och de kulturella förändringarna Studentlitteratur 1999 Författare: Andersson, Persson, Thavenius Draken i tiden SNS förlag 2007 Författare: Kurt Lundgren

8 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Kommunikation på modersmålet Kommunikation på främmande språk Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens Digital kompetens ”Lära att lära” Interpersonell kompetens, interkulturell och social kompetens Entreprenörskap & företagaranda Kulturella uttrycksformer I våra diskussioner och texter har vi utgått och förhållit oss till EU:s 8 kompetenser

9 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Vi har diskuterat kring Möjliga framtider Sannolika konsekvenser Grundläggande värderingar Önskad framtid Helhetsperspektiv Vidgad kunskaps- och elevsyn

10 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
”Jag vågar inte ha någon alldeles bestämd uppfattning men jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet. [...] Att sitta och surfa på nätet tar en himla massa tid. Vad är det bra för? [...] Det kanske är så att det är något som vuxit upp nu. Alla pratar om internet men kanske är det övergående och sedan blir inriktningen mer specificerad. ” Ines Uusman, kommunikationsminister 94-98, citerad i Svenska Dagbladet, 12 maj 1996

11 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
”Datorn, internet och mobiltelefonen har påverkat skolan långt mer än någon läroplansförändring någonsin gjort” Bodil Jönsson, s 15 Vi lär som vi lever, Gleerups förlag 2008 Datorn, ger möjligheter att arbeta med ord, texter, syntes, sammanhang Internet, tankerum, idégemenskaper, kommunikation, information, just-in-time, navigera fritt, lustfyllt, motiverande, variation, mångfald. Det är variation snarare än repetition som är kunskapens moder Mobiltelefon, tonåringar står, sitter eller går hållande en mobiltelefon i handen, hela tiden! SMS, MMS eller röstsamtal, tid går åt till pratande, vad lär man sig av detta prat…? Vi behöver inte längre vara på ett och samma ställe för att lära sig något Vi behöver inte längre göra saker samtidigt Eleven är sökaren och läraren är återkopplaren, sändare-mottagare-sökare-återkopplare Många-till-många kommunikation

12 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Framtidens lärande ”In 20 years, we`re going to see an impact equal to the printing press. This time we`ll se a global, diverse, educated workforce deliver on dependable innovation, shared vision, and collaborative creativity.” Randy Microsoft 2004 Eleverna kommer att behöva nyfikenhet och lust att lära. De kommer att leva i en värld av snabba förändringar och måste ha en beredskap att ständigt lära nytt. De måste ha självkänsla och förmåga att tänka nya tankar och de måste tillsammans med andra kunna lösa problem och ta ansvar för en hållbar utveckling. Skolan måste bli en plats de längtar till och inte bara en transportsträcka till det verkliga livet. En skola där arbetet går ut på att förstå, tänka och lösa problem. Människan är skapad för att lära, om det finns mening i lärandet. Den framtida skolan måste bygga på principen om det lustfyllda lärandet. Interaktivitet

13 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Många av de mest eftertraktade jobben år 2010 kommer att vara jobb som inte fanns år 2004. Detta år fanns inte Facebook, Youtube, Twitter, my space, Wii sport, , flertalet onlinespel.. Vilka branscher och framtidsyrken kommer att locka den infödda nätgenerationen? Reklam, media, spel eller varför inte läromedelsförfattare för kreativa avatarer och bloggare? Vi befinner oss i en ny snabb föränderlig värld som kräver omvärldsbevakning genom att man på skolor skapar aktiva funktioner för insamling av relevanta nyheter och aktuell information i de olika kurserna och ämnena och i informationsteknologin Daniel Johansson, industridoktorand och lärare vid Rock city center (diu nr ) För att utbilda till morgondagens kunskapssamhälle krävs det att man ser mer framåt än bakåt. Vad kan skolan lära av on-linespel, olika samtalsforum, olika grader av offentlighet. Datorn och nätet är idag ett naturligt pedagogiskt hjälpmedel som används dagligen Ylva Johansson, KK-bladet nr 4 december 2008 Twitter is a service for friends, family, and co–workers to communicate and stay connected through the exchange of quick, frequent answers to one simple question: What are you doing? My space, an international site that offers , a forum, communities, videos and weblog space

14 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Det finns en myt som säger att de flesta unga kan hantera olika sociala nätgemenskaper på Internet Dr. Mikael Wesch Kansas State University

15 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
En nyckel till framtiden är att den redan är född. Det är de unga som bär framtiden… youtube De attityder, de vanor och de verktyg de unga använder är förelöpare till framtiden. Vad avslöjar ungdomen om framtiden? Gör det synligt och låt det möta de värden, perspektiv och rötter i det förgångna som kan göra att det nya kan växa och bli starkt. (Peter Becker, diu nr )

16 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Skolans roll blir tydlig i att vara den del i samhället som säkerställer den digitala kompetensen för livslångt lärande Digital kompetens innebär enligt EU:s definition en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, kunna hämta fram. Bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kunna kommunicera och delta i samarbetsnärverk via Internet Rektorsakademin ur inbjudan till nätverksträff med temat ” Hur ökar vi den digitala kompetensen?”

17 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
”Kan Kan själv!” Viljan och lusten till lärandet finns där…. Viljan till lärandet finns inbyggt i människans konstruktion och förtjänar all möjlig uppbackning

18 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Fundera ett tag på ett lärandeideal! Vad krävs för det ideala lärandet?

19 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Vi har haft en vilja till insikt genom en öppen diskussion av motsättningar. En polarisering mellan homo economicus homo zappiens homo pedagogicus där vi pekar ut riktningen mot den sistnämnde.

20 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Vägen in i förståelsesamhället skapar ett behov av: Ett livslångt lärande Förstår jag vad som sker? Angår det mig? Kan jag göra något åt det? Ben Shalit, israelisk psykolog Lärande nätverk, arbete och utbildning vävs samman…

21 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Howard Gardner hävdar att vi skall odla 5 sinnen för framtiden Ämnes/disciplinsinnet-att behärska kunskap och färdighet Syntessinnet-bedöma det som är viktigt och sammanställa information till begriplig kunskap Kreativitetssinnet – utforska Respektsinnet-uppskatta olikheter, samarbeta Etiksinnet-agera för samhällets bästa Disciplinerad inlärning är särskilt viktigt i dagens föränderliga värld där utbildning pågår hela livet. Sammanställa kunskap på ett användbart sätt. Förstå och kommunicera information 3) Utforska nya, okända områden 4) Försöka samarbeta med människor från olika bakgrund 5) Agerar på ett sätt som tjänar samhället i stort. En etisk inställning kräver ett medvetet abstrakt tänkande. Särskilt syntessinnet och etiksinnet är viktiga byggstenar i en globaliserad värld. Se bara på Google. Hur vet vi vad som är betydelsefullt? Utan engagemang och tro på det man gör så blir arbetet inte meningsfullt. Lärare kan bistå med stöd, råd och coachning för att bland annat inskärpa disciplin, frammana kreativitet och uppmuntra en etisk hållning

22 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Framtidens skola – en kvalitetstänkande skola! Eleven sätts i centrum Lärande styrs av behov och intressen Autentiskt lärande-meningsfullhet Utveckling av lärmiljöer Dokumentation Inflytande och delaktighet

23 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Kvalitativa utvecklingsnivåer Blooms* taxonomi Utifrån faktakunskaper kan vi förstå hur saker och ting hänger ihop Denna förståelse gör att vi kan tillämpa våra kunskaper Därefter kan vi göra analyser, dra slutsatser och göra värderingar Handla Värdering Syntes Analys Tillämpning Jämför här med Howard Gardners ” Five minds of the Future”. De tre kognitiva sinnena + de två humanistiska. Faktakunskapen måste finnas i botten men för de högre betygen behöver eleven kunna tillämpa, analysera och värdera sin kunskap. Taxonomin bygger på att kunskaper finns i olika dimensioner (nivåer) och att man kan se en hierarkisk struktur. Förståelse Faktakunskap * Benjamin Bloom, pedagog

24 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Faktorer som vi tror påverkar lärandet i framtiden Förmågan att kritiskt analysera och värdera Hållbar utveckling En skola utan timplan IKT, sociala medier Variation , fix punkter, Exempel EU:s dokument om 8 nyckelkompetenser

25 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Framtidsberedskap Det behövs ett samspel mellan kunskapssökande och kritiskt tänkande samt grundläggande värderingar och handlingsvilja

26 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Du binder själv din bukett med hjälp av ett snöre idé=p(k x i) Nyskap drömmar

27 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Utvecklingsländer = mindre rika länder som utvecklas och det går fort….. Föreläsning +diagram

28 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Hur hittar vi framtidens paradigm? ”Vad är det som är omöjligt att göra i vår verksamhet idag som, om det kunde göras, fundamentalt skulle förändra vår verksamhet till det bättre” Framtidsforskaren Joel Barker Joel Barker i boken ”Paradigms – The Business of Discovering the Future” Under 1990-talet var det viktigaste paradigmskiftet kvalitetsrevolutionen där kvalitet kräver att man bryr sig om det man gör. Joel använder den Schweiziska klockindustrin som ett ex på ett företag som inte lyckas förutsäga den nya trenden (digitala klockor där kvartskristallen slår ut mekanik). De var förblindade av sitt paradigm. I Sverige har vi det klassiska företaget Facit som slogs ut av japanerna med sina små digitala elektriska räknedosor. Det finns paradigmförändrare och paradigmpionjärer som likt små blommor tränger upp genom den rationalistiska utopins asfalt. Indikatorn på ett paradigm i slutet av sin levnadsbana är just att det löser allt färre problem till allt högre kostnad.. /Jonas Himmelstrand ur boken Att följa sitt hjärta- I jantelagens Sverige.

29 Tankesmedja 3 kunskapssyn och kompetensbehov i framtidens samhälle
Slutligen bara två frågor.. Var befinner ni er i er skolutveckling? Vad gör du i morgon för att skapa framtidens skola?


Ladda ner ppt "Presentation av tankesmedjan"

Liknande presentationer


Google-annonser