Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitaltillskott Brf Överdäcket 16 mars 2011 Brick-bay AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitaltillskott Brf Överdäcket 16 mars 2011 Brick-bay AB."— Presentationens avskrift:

1 Kapitaltillskott Brf Överdäcket 16 mars 2011 Brick-bay AB

2 (DN 20/9 2010) Brick-bay AB

3 Kapitaltillskott? Bakgrund (varför etc.) Fördelar/nackdelar
Olika slag av k-tillskott Skatterätt Brick-bay AB

4 Kapitaltillskott? Kapital som medlemmarna skjuter
till utan krav på löpande ränta (Utöver ursprunglig insats) Brick-bay AB

5 När kapitaltillskott? Hög belåning (dryga räntor)
Ny-, till-, eller ombyggnad (t.ex. stambyte) Brick-bay AB

6 Historik Före 1/1 2007 Fören. schablonbeskattad
Ränteutgifter avdragsgilla vid beräkning av schablonintäkt Privatpersoner avdr. 30 % Efter1/1 2007 Ingen schablonbeskattning Brick-bay AB

7 ”Lånetak” Fr.o.m. 1 okt 2010 Lån mot säkerhet i form av pant i bostad
Belåningen max 85 % av bostadens marknadsvärde Brick-bay AB

8 Varför kapitaltillskott
Föreningen inte rätt till ränteavdrag Medlemmars räntekostnad avdragsgill (30 % upp till :-) Brick-bay AB

9 Exempel: Brick-bay AB

10 Fördelar med kapitaltillskott
Medlemmarna sänkta avgifter Föreningen mindre ränte- exponering (förutsägbar ekon.) Vid försäljning av lgh lägre skatt (nuvarande regler) Brick-bay AB

11 Nackdelar med kapitaltillskott
Fören. får merkostnad för administration Medl. övertar ränterisken Är oåterkalleligt Oklar påverkan på lgh markn.pris Alla medl. får kanske inte lån Brick-bay AB

12 Två slag av kapitaltillskott
Tvingande (kollektivt) Frivilligt (differentierat) Brick-bay AB

13 Tvingande kapitaltillskott
Kräver att alla medlemmar är med Beslut tas på föreningsstämma Grundas på andelstal Kvalificerad majoritet (2/3) samt godkännande i hyresnämnden Brick-bay AB

14 Frivilligt kapitaltillskott
De som önskar är med (max i förhållande till andelstal) Nya stadgar som möjliggör upp- delning av årsavgiften i * kapitalkostnadsdel * driftkostnadsdel Brick-bay AB

15 Efter frivilligt kapitaltillskott
Varje lägenhet två andelstal Andelstal för drift Andelstal för kapital Likvärdiga lägenhet kan då få olika avgifter Brick-bay AB

16 Nya stadgar Fattas på två av varandra följande stämmor
Stämma I enkel majoritet > 50 % av de röstande Stämma II kvalificerad majoritet > 2/3 av de röstande Om samtliga medl. röstar för så endast en stämma Brick-bay AB

17 Skatterätt Kap.tillsk. räknas in i omk.beloppet
Om tillsk  amortering av fören.lån Om ny-, till- eller ombygganad (46 kap. 7 §, 1:a st. ink.skattelagen) Forts. Brick-bay AB

18 Skatterätt Tillskott för amortering uppgår till
belopp som motsvarar BR:s andel av de amorteringar som gjorts under innehavstiden. Andelsförhållandena vid avyttringstillfället avgör. (46 kap. 7 §, 2:a st. ink.skattelagen) Forts. Brick-bay AB

19 Skatterätt exempel 20 lgh med samma andelstal (5%)
Ursprungliga lån 30 mkr Hittills amorterat 10 mkr (rest 20) Hälften av lgh (10 st ) övertar sin del av lånen (./. 10 dvs rest 10) A övertar sin del (= 1 mkr) B övertar inte sin del Forts. Brick-bay AB

20 Skatterätt exempel Beräkningen delas upp i tre delar
BR:s del av amorteringar före delningen (k-tillskottet) 2. BR:s andel av amort. i s.b. med delningen 3. BR:s andel av amort. efter delningen Forts. Brick-bay AB

21 Skatterätt exempel A har rätt till avdrag vid avyttring.
5 % av amorteringar gjorda före delningen (5% x 10 mkr = 500’) 1 mkr = A:s andel av den amortering som gjordes vid deln. Ingen andel i de amorteringar som görs efter delningen. Brick-bay AB

22 Skatterätt exempel B har rätt till avdrag vid avyttring.
5 % av amorteringar gjorda före delningen (5% x 10 mkr = 500’) Ingen andel i den amortering som gjordes vid delningen 10 % andel i de amorteringar som görs efter delningen. Brick-bay AB

23 Brick-bay AB

24 Nästa steg? Tillsätt arbetsgrupp Arbeta fram förslag
Presentera för medlemmar Beslut Stämma (ev stadgeändring + stämma) Genomför

25


Ladda ner ppt "Kapitaltillskott Brf Överdäcket 16 mars 2011 Brick-bay AB."

Liknande presentationer


Google-annonser