Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg."— Presentationens avskrift:

1 MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg

2 rebecca.stenberg@liu.se • FD Psykologi, lektor i företagsekonomi Linköpings universitet • Centrum för tvärvetenskaplig forskning om räddning och respons CARERCARER • Friluftsliv och friluftssäkerhet • Kajagare • Långfärdsskridsko i FF, SSSK rebecca.stenberg@liu.se2

3 Reflektioner kring ett nuläge • Reflektioner kring ett nuläge – Från land till stad – Utlandsfödda i den svenska samhället – Friluftsliv • Nuläge för friluftslivet • Två projekt • Och sen då? rebecca.stenberg@liu.se3

4 En bakgrund – vi flyttar till staden • 2007 bodde det för första gången fler människor i städer än på landsbygden globalt. • Mer än 85 % av den svenska befolkningen trängs på 2 % av landets yta. • Befolkningen blir äldre, och äldre äldre har sämre hälsa än tidigare. • Andelen som uppskattar friluftslivets möjligheter är högt (95 %) • Andelen som utövar friluftsliv åldras och minskar • Andelen som har kunskaper om natur och friluftsliv minskar rebecca.stenberg@liu.se4

5 Utlandsfödda i Sverige • Mellan 10-16 %* av befolkningen är utlandsfödda idag. • År 2050 dubbelt så många immigranter i Västeuropa enligt WHO. Flertalet från icke- europeiska länder. • Stort behov av policies och verktyg för integration – dvs ömsesidig anpassning och utveckling. • Många utomeuropeiska invandrares hälsa försämras drastiskt i det nya landet rebecca.stenberg@liu.se5

6 Vad vill vi med friluftslivet? • Hållbart samhälle • Folkhälsa • Rekreation • Demokratiskt fördelade möjligheter till utövande • Politiskt intressant men myndigheternas Svarte Petter • Dvs inga pengar • Aktiva – en bristvara av olika skäl rebecca.stenberg@liu.se6

7 Sammantaget… • Strukturer och aktiviteter för integration behövs – i Sverige är föreningsliv en vanlig väg - dvs om man blir insläppt. • Strukturer och aktiviteter behövs också för att vidmakthålla fungerande friluftsliv. • Utlandsfödda måste få tillgång till större delar av Sverige – Kunskap och vanan vid natur och friluftsliv är en förutsättning men utlandsfödda är starkt underrepresenterade i friluftslivet. • Utlandsfödda behöver lockas in i mer hälsofrämjande livsstil med exempelvis friluftsliv. • Friluftsliv och utlandsfödda måste presenteras för varandra på ett bra sätt och utlandsföddas aktiviteter behövs. rebecca.stenberg@liu.se7

8 Invandrares tvekan för friluftsliv • Allemansrätten • Vad är natur? Hur långt måste man gå? • Den vilda naturen – domesticerad natur • En annan syn på vad som är värdefull natur • Risker, vilda djur, giftiga växter, överfall • Ovana vid kyla, is, snö • Kultur- och genusmönster rebecca.stenberg@liu.se8

9 Vad är egentligen värdefull natur/vackert? rebecca.stenberg@liu.se 9

10 Green Team – ett sätt att locka • Svenskt Friluftsliv och studiefrämjandet • Syfte få barn och ungdomar att prova och bli intresserade friluftsliv via samarbete fritidsgårdar- föreningar. • Målgrupp utlandsföddas barn • Föreningar visar upp sina aktiviteter • Organiskt växande verksamhet • Krävs omfattande kulturkompetens och förarbete för att bli bra – Hur få med flickor – Utrustning • Idag 16 kommuner och 600 barn. rebecca.stenberg@liu.se10

11 Samhällsorientering för nyanlända – myndighetsdrivet systematisk bortval av friluftsliv • Lag sedan 2010 att alla nyanlända får 60 tim • Ges ofta av etablerade utlandsfödda • Nationella underlag och former för information • Etablerade utlandsfödda som inte idkar friluftsliv cementerar motstånd • Underlag innehåller marginellt om friluftsliv men naturbilder till våld, dödsfall, etc. rebecca.stenberg@liu.se11

12 Utlandsfödda och naturen • Rätten till övriga 98 % av Sverige • Föreningslivet - sätt att komma i kontakt med Sverige och svenskar • Invandrare behövs utanför storstäderna • Naturen behöver kunniga medborgare • Människan behöver de olika värden friluftsliv ger • Klimatförändringar, åldrande, minskande kunskaper ger nya förutsättningar rebecca.stenberg@liu.se12

13 Slutsats – Det finns mycket goda skäl att skapa förutsättningar för utlandsföddas friluftsliv rebecca.stenberg@liu.se13

14 Integration är en process från minst två håll där en tredje uppstår… rebecca.stenberg@liu.se14

15 Att lära tillsammans och av varandra för mer och fler i friluftslivet • Mycket kunskaper, erfarenheter att ta vara på • Inte uppfinna hjulet varje gång • Komplettera varandra • Skapa framtidens friluftsliv för alla rebecca.stenberg@liu.se15

16 rebecca.stenberg@liu.se16 Tack!

17 Att läsa mer i • Blomqvist, L. (2003) Invandrare i tätortsnära natur — Kvalitativa intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (betygsarbete). • Emmerlin, L., Fredmman, P., Lisberg Jenssen, E. & Sandell, K. (2010). Planera för friluftsliv: Natur, samhälle, upplevelser. Carlssons. • Gentin, S. (20069 Fem muslimers friluftsliv og natursyn — en inteviewundersögelse. Köpenhamn, Den kongelige Veterinär- og Landbohöjskole (betygsarbete). • Hadders, A. och Rosengren, A. (2006) Får man grilla här? Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Kristianstad, Regionsmuseet Kristianstad Rapport från ett pilotprojekt Kristianstad 2006:67. • Karlsson, S-E (2006) Det är inte bara fråga om snö, det mer komplext än så — om nysvenskar och skidåkning. Karlstad, Karlstad University Studies 2006:47. rebecca.stenberg@liu.se17


Ladda ner ppt "MER OCH FLER utlandsfödda i friluftslivet Workshop 6 mars 2013 Rebecca Stenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser