Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 1 •Inspirerande •Vägledande •Rådgivande •Upplysande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 1 •Inspirerande •Vägledande •Rådgivande •Upplysande."— Presentationens avskrift:

1 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 1 •Inspirerande •Vägledande •Rådgivande •Upplysande

2 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 2 Service & supporttjänst om arbete & hälsa! Ingår i fullt medlemskap – 2 500 kr år ex moms! •Telefon eller InfoKom rådgivning (x timmar per år?) •Ett besöksmöte på företaget (inom Storstockholm) •Mötesplatsen – virtuella webben (INTERN – INTRANÄTKOMMUNIKATION) •Allmänt samt intressestyrt nyhetsbrev •Tillgång till tre valfria grupper tex, Arbetsmiljömodell, Hälsoprofiler, Kostrådgivning mfl. Via den virtuella mötesplatsen. •Dialogforum •Profilkort, matchningssystem •Boka besöksmöte •Informationsträffar till rabatterade priser •Tillgång till Hälsokortets modulsystem rabatt 20% om inte annat föreskrivs •Handla i den digitala handelsplatsens utbud med rabatt x kr •Arbetsmiljöforums utbud, A-boken, Datorn och jobbet osv..

3 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 3 1.Detta handlar om viljan att utveckla miljö i samklang med hälsa, arbetsinnehåll, ledigheter och forskning. 2.Miljörelaterat hälso och forskningsarbete kräver lokalt aktiva aktörer i alla åldrar och är ingen generationsfråga - det gäller dig och dina medarbetare! 3.Vi ska genomföra det med en samsyn och tillit i ett samarbete tillsammans med de aktörer som finns inom hälsoarbetet. 4.Arbetet måste grundas i kunskapen om de förhållanden som företagare och de anställda har. Ett medvetet sätt att arbeta med sin hälsa ger underlag, upphov och skapar möjlighet till hållbar utveckling – låt det bli din verklighet! Friska företagare skapar friska företag och friska medarbetare!

4 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 4 Modulärt tjänsteutbud! •Telefonsupport – InfoKom •Arbetsmodell för hälsa & miljö - SAM •Policy •Miljöplan, Organisation •Lagar, avtal & regler •Hälsa – miljöenkät, Checklistor, verktyg, anslag •Hälsokontroll •Hälsoprofil •Friskvård •Motion •Träning •Kost & näringsfysiologi •Reha – utredning •Reha – program •Sjukgymnastik •Företagshälsovård •KBT, stress, sömn •E-hälsa Frågor ger svar!

5 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 5 Moduler Här kan du läsa mer om de olika modulerna - klicka på någon av knapparna nedan – då får du mer information om innehållet i respektive modul. Fyll sedan i beställningsformuläret så kontaktar vi dig! Arbetsmiljömodell Systematiskt arbete Systematiskt arbeteHälsoprofil Hälsoundersökning Mobbing på jobbet Mobbing på jobbetRehabilitering Friskvård Stresshantering Modulärt system lönar sig i längden! Sjukgymnastik Motion & Träning Sömnbesvär Samtalet Ledarskap Kost & rådgivning Kultur & Hälsa Kultur & HälsaTiden Humor & Upplevelser Frågor & svar Föreläsningar Kurser - seminarier Checklistor FORMULÄRFORMULÄR

6 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 6 Rådgivande •Telefonsupport – frågor & svar, SMS, E-post, Webbaserad lösning - interaktivt •Arbetsplatscoach såväl fysisk som psykisk miljö •Anvisande till ansluten modul i utbudet Fråga om det som känns angeläget! Arbetsmiljömodell, SAM, policy, hälsoprofil, rehabilitering, sjukgymnastik, friskvård, kostfrågor, träningsprogram

7 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 7 Upplysande •Telefonsupport – frågor & svar, SMS, E-post, Webbaserad lösning - interaktivt •Arbetsmiljömodell, SAM, policy •Informationsträffar •Riktade nyhetsbrev Fråga om det som känns angeläget! Arbetsmiljömodell, SAM, policy, hälsoprofil, rehabilitering, sjukgymnastik, friskvård, kostfrågor, träningsprogram

8 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 8 Inspirerande •Telefonsupport – frågor & svar, SMS, E-post, Webbaserad lösning - interaktivt •Arbetsmiljömodell, SAM, policy •Scenarios – se hur andra har löst det •Testa sin verksamhet •Tips & trixs – förslag till lösningar – FAQ •Forum – dialog med andra •Aktiviteter – föreläsningar – mässor - möten Fråga om det som känns angeläget! Arbetsmiljömodell, SAM, policy, hälsoprofil, rehabilitering, sjukgymnastik, friskvård, kostfrågor, träningsprogram

9 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 9 Vägledande •Våra samtal ska vara vägledande vid den speciella situation som företagets ägare, ledning och den anställde har råkat ut för en besvärlig situation kräver sin speciella behandling såväl fysiskt som psykiskt i din arbetsmiljö… Vi avvisar aldrig utan anvisar alltid ! Känns det angeläget – boka ett möte hos oss eller hos er.

10 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 10

11 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 11 Verktyg •Telefonsupport – frågor & svar, SMS, E-post, Webbaserad lösning - interaktivt •Arbetsmiljömodell, SAM, policy •Checklistor •Arbetsmaterial, branschinriktade •A – boken •Kurser •Förslag till lösningar Fråga om det som känns angeläget! Arbetsmiljömodell, SAM, policy, hälsoprofil, rehabilitering, sjukgymnastik, friskvård, kostfrågor, träningsprogram

12 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 12 A - boken A-boken har vuxit fram ur en utveckling där arbetsmiljöfrågorna och medarbetarnas engagemang blivit allt mer centrala i företagens strävan efter lönsamhet och effektivitet. A är första ordet i alfabetet och finns i många ord som boken berör: Attraktiv, arbetsmiljö, ansvarstagande, arbetsträffar, arbetsgivare och anställda, arbetsorganisation, mm… Metod Arbetsmötet Gruppens arbete Gruppens arbete Frågor 1/PDF Frågor 1/PDF Frågor 1/Excel Frågor 1/Excel Handlingsplan/PDF Handlingsplan/Excel Komplettering Vill du läsa mer kan du klicka på någon av knapparna höger – då får du mer information om A - boken som en del i det arbetsmiljöarbete du tänker starta!

13 24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 13 Kom med i Hälsokortets nätverk! •Medlemskap i vårt nätverk är till för dig som är engagerad i arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor. •Som medlem får du tillgång till vårt stora nätverk och visar ditt och din arbetsplats engagemang för ett bättre arbetsliv. 24-Seven – HälsOpen!


Ladda ner ppt "24 Seven HälsOpen - Hälsotjänst - rådgivande! 1 •Inspirerande •Vägledande •Rådgivande •Upplysande."

Liknande presentationer


Google-annonser